Trim.no søk
Partnere

Kroppsbygging & fitness

Alt om slanking

För oss som tränar!
Ord fra hjemmesiden
Spela poker i dress og slips, styre landet med tromf og triks
Flere på hjemmesiden.
annonse:
annonse:
annonse:
annonse:
annonse:
annonse:
annonse:
annonse:
annonse:
Om Trim.no AS | Annonsere | Programmer & hefter | Trim.no på din side/RSS | Behandlingsopplegg | Kontakt oss


Kognitive funksjoner

Kognitiv (av lat.), kunnskapsmessig.

(filos.). Det som har med fornuftsbestemt og erfaringsbegrunnet erkjennelse å gjøre, i motsetning til affektiv el. emosjonell, som angår følelses- el. viljeliv.

(psyk.). Kognitiv psykologi, del av psykologien som studerer erkjennelsesmessige og tankemessige funksjoner, hvordan mennesket nyttiggjør seg den informasjon som tas inn gjennom sansning og persepsjon, endres gjennom læring, oppbevares i hukommelsen, og brukes til å løse problemer ved hjelp av språk og tenkning.

BevissthetenBevisstheten kan beskrives som at vi er våkne og oppmerksomme på det som skjer. Det som skjer kan være ulike hendelser omkring oss, eller det kan være følelser og tanker.
Les mer
IntelligensIntelligens henviser til ens evne til å forstå. Innenfor psykologien råder det uenighet om hva som ligger i begrepet, men man tenker seg flere evner som samlet utgjør intelligens; disse er den kombinasjon som setter en i stand til å lære, til å tenke abstrakt og til tilpasning.
Les mer
LæringLæring betyr vår eve til å lære, som formes på bakgrunn av vår intelligens. Høy intelligens kan bety at vi lærer og forstår fort. På denne måten vil det kunne variere hvor fort og hva den enkelte kan lære.<
Les mer
PersepsjonMed persepsjon mener vi hjernens aktive bearbeiding og fortolkning av sanseinntrykk. Via sansene våre, syn, hørsel, berøring, lukt og smak, føres en samlet informasjonsmengde til hjernen, hvor denne så blir tolket og tildelt mening, som vi igjen kan velge vår reaksjon overfor.
Les mer
Bedre hukommelse med treningKroppen og hodet henger sammen! Alt du gjør, påvirker hele deg. Fysisk aktivitet forbedrer hjernens funksjoner.
Les mer


3 siste fra ekspertene
trene med stive og støle muskler?
Hjelp! Jeg er feit!
Hvordan reduserer jeg muskelstørrelsen?

5 siste innlegg i forumet
Sitter fast! Vil få bort magefettet.. Trenger hjelp..
Sv: Dopinglisten, kosttilskudd
Sv: Dopinglisten, kosttilskudd
Sv: Dopinglisten, kosttilskudd
Dopinglisten, kosttilskudd

Kognitive funksjoner (10 siste)

Kopirett © Trim.no AS, 6789 LOEN. Org. nr. 884 940 672 MVA. E-post: kundeservice@trim.no, redaksjonen@trim.no Ansvarlig redaktør: John Gunnar Oppheim.

Om Trim.no AS | Betingelser for bruk | Annonseringsinformasjon | Vær varsom plakaten | Redaktørplakaten