FETTSUGING ØKER SJANSEN FOR PONDUS? Fjerning av fettvev gir ingen varig effekt hva angår muligheten for å legge på seg igjen. Det kan se ut som fettsuging øker sjansen for at magen din blir stor!


KiRURGi bør benyttes kun når det foreligger klare
forhold som utelukker vanlig slanking. Å fjerne
fettvev kan gi komplikasjoner. Artikkelforfatteren
Thorbjørn Danbolt går hardt ut mot plastikk-
kirurgene da han mener det finnes store
mørketall på jenter og gutter som får skader
med varig virkning.


Plastikkirurgene gjør mye nyttig kirurgi. Som terapeut anbefaler jeg ofte mine klienter å ta kontakt med kirurgene f.eks. ved fjerning av overflødig hud og brystreduksjon.


Det jeg ønsker å belyse er deres måte å markedsføre og ufarliggjøre fettsuging som figurforming. Hos enkelte aktører i markedet fremstilles fettsuging som en effektiv og vedvarende slankekur. Klinikkene har i sin markedsføring brukt slagord som: “Vi fjerner fett, og det kommer aldri tilbake”!
Fettceller kan fjernes, menovervekten kan komme tilbake.

FAKTA PÅ operasjonsBORDET: Inngrep er åpne
sår, og ikke en naturlig måte å redusere
kroppsfett på. Metoden er rett og slett sårende.
Fettet kommer selvsagt ikke tilbake der de har fettsugd. Lagrene for fett er jo fjernet – derfor må nytt overflødig fett lagre seg andre steder på kroppen. Hvis pasienten ikke legger om sitt opprinnelige levesett som medførte vektøkningen – etter et slikt inngrep, er det svært sannsynlig at hun legger på seg etter fettsugingen. Fettsuging behandler symptomene – ikke årsakene.Flere studier fra USA dokumenterer dette.
Fettsuging er ingen “kvikkfix” løsning på et vektproblem. Det er et alvorlig og risikofylt inngrep som kun bør utføres etter nøye vurderinger fra lege, psykolog, ernærings- og treningsekspertise. Jeg mener at pasientens levesett bør utredes med det formål å belyse de faktorene som har ført til vektøkningen og endre disse for å oppnå en varig løsning. Fettsuging bør faktisk være siste utvei! Les følgende fra “US department of health and human services, office on woman’s health”:

Hvordan skal
kirurgien møte
det økende
pasientvolumet?
A saw A chainsaw.
just kidding.
“Is liposuction a treatment for weight loss?


Liposuction is a procedure for shaping the body and is not recommended for weight loss. It is a surgical procedure in which fat is removed from under the skin with the use of a vacuum-suction canula (a hollow pen-like instrument) or using an ultrasonic probe that breaks up the fat into small pieces and then removes it with suction. Persons with localized fat may decide to have liposuction to remove fat from that area. It doesn’t guarantee permanent weight loss. To avoid weight gain after liposuction, people need to eat right and be physically active. Complications from liposuction may include infection, embolism (fat gets trapped in the blood vessels, gathers in the lungs, or travels to the brain), puncturing of organs, seroma, pain or numbness, swelling, burns, skin problems, and reactions to the anesthesia.”

HViS DU KAN:
Kjære Steven og Liven: unngå
kniven! Trim og pluss-slankingkan
fådeg trygt ned til et lett og sunt
liv. Operer ikke førdu ernødt.
“It doesn’t guarantee permanent weight loss” står det i dette skrivet.Ved henvendelse tilen plastiskkirurgisk behandlingsklinikk i Oslo,svarer de at:


fettsuging er “ENESTE SIKRE DOKUMENTERTE METODE MED PERMANENT RESULTAT”. Dette er en meget kritikkverdig påstand.Man kan ikke fettsuge dårlige kostholdsvaner, og fortsette samme livsstilen som førte til fettøkningen.Det foreligger studier gjennomført på en større gruppe som fikk gjennomført fettsuging i USA. Av de som ikke la om kosthold og fysisk aktivitet dramatisk etter inngrepet, gikk over halvparten av dem opp til den samme vekten de hadde før inngrepet.Så hvor tror du de ekstra kiloene la seg?


Mitt argument er på ingen måte å gå ut mot de mange plastikkirurgene som gjør en nyttig jobb. Kritikken retter seg kun mot de utøverne som markedsfører og utfører fettsuging på et problem som krever helt andre helhetlige tiltak.Fettsuging er et betydelig stort alvorlig medisinsk inngrep. Før dette vurderes som et alternativ til naturlige og bivirknings-frie tiltak (som f.eks. fornuftig kosthold og fysisk aktivitet), bør følgende nevnes:


 • Fett er den viktigste polstringen og isolasjonen mellom hud og muskulatur og fjernes for alltid ved fettsuging.
 • Man kan bli kald og øm i det fettsugde området som følge av at fettvevet er fjernet og at kroppen ikke klarer å gjenoppbygge nye kapillærstrukturer.
 • Muskulaturen og underhudsvev kan få nedsatt blodtilførsel.
 • Lymfedrenasjen hemmes og det kan oppstå ødemer og veskeansamlinger.
 • Nervekompresjon kan oppstå som følge av at ”fettpolstringen” er fjernet, og at huden gror fast mot underliggende fascia, bindevev og muskulatur.
 • Det kan oppstå parestesi, enten i form av økt følsomhet, smerte, eller følelsesløshet.Dette vet vi lite om!  Vektøkning kan gi høyt blodtrykk, kolesterol og høye blodsukkerverdier. Fettsuging bedrer ikke disse faktorene.
 • Fett er en viktig energikilde ved svangerskap og amming. Man vet lite om hvordan fettsuging påvirker den gravides evne til å ernære fosteret under graviditet og mors evne til å produsere melk.
 • Fettvevet spiller en rolle ved produksjon av østrogen. Man vet ikke hvordan fettsuging påvirker dette.
 • Når du legger på deg etter fettsuging, må nødvendigvis fettet lagre seg i de andre fettcellene i kroppen. Man vet lite om langtidseffektene av dette, øker det f. eks. lagring av fettvev rundt organer? Kan det på sikt gi økt risiko for hjerte/kar sykdommer?

Burde ivaretas! • I de tilfellene hvor det er nyttig med fettsuging burde pasienten få tett oppfølging i månedene etterpå mht. treningsprogram og kostholdsopplegg. Uten en slik oppfølging vil fettsuging ha en kortvarig effekt hvor vektøkning på andre steder på kroppen kan være resultatet
Det mestgraverendemed reklamen om en ”kvikk-fix” med fettsuging, er at bevisstheten rundt ansvaret for egen livsstilssituasjon undermineres – igjen.


Disse nevnte plastikkirurgene fortsetter å fremme fantasien om at ”alt kan rettes på,” med piller eller skjær og fjern-metoder.En terapeut må aldri glemme at klienten kan forbedre og endre mange fysiske tilstander ved å gjøre de rette grep i forhold til kosthold, vitamin-mineral inntak, fysisk aktivitet og positiv innstilling.For å få til en varig endring, må klienten ha et bevisst forhold til de valgene han/hun tar i hverdagen.
Mine erfaringer:


Mye av det jeg skriver bygger på mine erfaringer etter 6000 behandlingstimer av kvinner som prøver å bli kvitt fettdeponier på mave, hofter og lår. Jeg har satt meg relativt godt inn i hvilke prosesser som skjer i underhudsvevet og hva som er årsakene til at man får de fettdeponiene som plastikkirurgene er så opptatt av at vi må fjerne med kniv og sonde.
Artikkelforfatter: Thorbjørn Danbolt, Massasjeterapeut.