Alkohol reduserer organismens oppbygging

0
220

TWO DAYS ON BOOSE – TWO DAYS YOU LOSE: Alkohol er et stoff som nedsetter organismens anabolisme (oppbygging), og passer derfor dårlig inn i treningsopplegget ditt

Alkohol reduserer organismens oppbygging


TWO DAYS ON BOOSE – TWO DAYS YOU LOSE: Alkohol er et stoff som nedsetter organismens anabolisme (oppbygging), og passer derfor dårlig inn i treningsopplegget ditt.


Alkohol og dens påvirkning av hormonbalansen
En del har merket seg at de dagen derpå har økt seksuallyst. Dette er noe som indikerer at alkoholen har medført en forandring i kroppens hormonbalanse. Endringen dreier seg om at testosteronet i kroppen har endret seg slik at det anabole testosteronnivået har blitt redusert slik at testosteronets androgennivå blir det dominerende.


Androgennivået styrer i stor grad sexlysten og libido
Testosteronnivået har nemlig to sider; Den anabole og den androgene. Anabolismen er den delen som er avgjørende for reparasjon og oppbygging av vev, mens den androgene siden styrer psykiske aspekter som sexlyst, libido, humør og sinnstilstand.


Hvor mye reduserer inntak av alkohol muskeloppbyggingen?
Først må det nevnes at alkoholens nedsettende effekt på anabolismen, avhenger sterkt av mengden alkohol inntatt. Men snakker vi om at utøveren har vært, på godt norsk, full eller dritings, så må man regne med at man mister 1-2 døgn der vevsoppbyggingen inntil en viss grad er redusert.


Utøveren versus alkohol
Den dønn seriøse utøveren bør unngå drikking (alkoholkonsum), dersom målsetningen er å raskest, best og sikrest bedrive trening som skal gi optimale resultater. En pils til middag og/eller et glass eller to med vin, er ikke så farlig, men fylla er det best og smartest å styre unna. I det hele tatt så bør man generelt si at alkohol ikke bør være et innhold hos seriøse utøvere som trener målrettet opp mot maksimal framgang.


Noen positiv effekt av alkohol?
Det finnes toppidrettsutøvere innenfor styrkesport/idrett, som bevisst drikker seg opp og tar en alkoholrus dagen før de skal prestere. Dette hevder de gir økt resultat styrkemessig. Dette henger trolig sammen med at testosteronets androgene side blir det dominerende, hvilket kan/vil gi seg utslag i økt styrke. Man kan derfor hevde at alkohol kan brukes som et prestasjonsøkende middel for utøvere som skal prestere innenfor styrkeidrett/sport.


Alkohol bryter ned
Et stort forbruk av alkohol kan redusere treningseffekten med opptil 30 – 60%, eller i verste grad ødelegge treningseffekten helt. Så det er på det rene at anbefalingen må bli at utøveren i størst mulig grad unngår alkohol. Alkohol har lite å gjøre i den seriøse utøvers treningsopplegg/regime. Utøveren bør satse på inntak av sunne drikkevarer som ikke inneholder rus/rusgift/alkohol. Når det er sagt, så vil de fleste kunne ta seg ei kule her og der, men vær obs på at forbruket bør/må holdes mest mulig nede.