All respekt og honnør til rusmisbrukere og narkomane

0
169

MISFORSTÅTTE SYKE OG LIDENDE: Båsene «rusmisbruker» og «narkomane» burde vært slettet og glemt i det norske folks ordforråd. Det vi egentlig snakker om, er syke og lidende mennesker som må ha, og trenger sin medisin.

All respekt og honnør til rusmisbrukere og narkomane


MISFORSTÅTTE SYKE OG LIDENDE: Båsene «rusmisbruker» og «narkomane» burde vært slettet og glemt i det norske folks ordforråd. Det vi egentlig snakker om, er syke og lidende mennesker som må ha, og trenger sin medisin.


«Rusmisbrukere» og «narkomane» er syke/lidende mennesker
I dag går mange såkalte «rusmisbrukere» og såkalte «narkomane» rundt og må skamme seg over sin lidelse/sykdom, og at de er tvunget til å bruke sine medisiner, medisiner som også er regnet som rusmiddel og/eller narkotika. Sannheten er at de er syke og lidende, at de trenger medisinsk hjelp, samt at selvfølgelig er de ikke skyld i sin egen sykdom/lidelse. Og de tar rusmiddel/narkotika, fordi dette er det eneste de kan gjøre for å lindre sine plager


Samfunnets skam
Det er en skam at «rusmisbrukere» og «narkomane» ses på med en nedlatende holdning og avsky. De er syke, de er pasienter, og de må gjøre seg kriminelle for å få tak i det eneste som er dem til hjelp, nemlig det rusmiddelet/narkotiske stoffet det måtte gjelde. Jeg klandrer dem ikke for dette. Tvert imot, jeg føler med dem.


Helsevesenet og hvor fatalt det svikter
«Rusmisbrukere» og «narkomane» får lite eller ingen legehjelp. De får ikke stilt noen diagnose, selv om de har en sykdom/lidelse som gjør dem 100% ufør. Og til tross for at de har en alvorlig psykisk lidelse, så oppfatter helsevesenet dette ikke. Det eneste de gjør, er å forhindre at pasienten får den medisinske hjelpen de trenger. For når medisinen også kan gi en eller annen form for ruseffekt, da ser det ut til at legen straks må prøve å forhindre dette. Jeg har prøvd å forstå denne tankegangen, men jeg klarer det ikke. Ok, så pasienten kan få en god følelse og tilstand av medisinen, hva så? Skal det være forbudt viss medisinen virker så godt at pasienten får det bra? I min forstand er dette kun noe godt, en bonus, en særdeles positiv gevinst. Men nå er det jo også slik, at organismen venner seg fort til et stoff som inntas på fast basis over tid, og da forsvinner det meste av ruseffekten. Det eneste rusmiddelet/narkotikaen da gjør, er å bedre pasientens lidelse, medisinen gjør den syke friskere.


Om at medisiner er forbudt og at inntak av dem er en kriminell handling
Rusmiddelpolitikken er totalt feilslått. Det er helt vanvittig at politiet skal bruke så store ressurser på å holde øye med, forfølge, bøtelegge og fengsle syke mennesker som bare bruker medisin for å bli i kortere perioder bli friskere, oppleve glede, ro og trivsel. «Rusmisbrukere» og «narkomane» skulle selvfølgelig blitt diagnosert, og derfra fått utskrevet det medisinske stoffet som er dem til hjelp. Så fort de hadde diagnose på sin sykdom/lidelse, så skulle de blitt avkriminalisert og behandlet som vanlige menneske som dessverre må slite med alvorlig og tung psykisk lidelse.


Så godt som alle kriminelle handlinger ville forsvunnet så fort «rusmisbrukerne» og de «narkomane» hadde fått utskrevet sine medisiner, for det er de skyhøye prisene på svartebørsen og gata, som gjør at disse syke pasientene presses inn i en situasjon som gjør at de ender opp med å prøve å få tak i penger til medisin ved å utføre vinningskriminalitet. Det er en stor skam at disse menneskene ikke får den hjelpen de trenger, og det er blodig urettferdig at de ses ned på og fryses ut av samfunnet slik som det er og skjer i dag.


En stor honnør til alle dere som dømmes som «rusmisbrukere» og «narkomane.»
Jeg har full forståelse for at «rusmisbrukere» og «narkomane» tar sine medisiner, og jeg er bare glad til at i tillegg til å gjøre dem friskere, så får de også kanskje litt ruseffekt ut av medisinene sine. Jeg forstår at de er presset til det, og at de virkelig trenger sine medisiner. Og alle mennesker kan bli desperate etter å unnslippe lidelse og smerte, det er noe alle mennesker på lik linje er, gjør og blir. Jeg har full forståelse for «rusmisbrukeres» og «narkomanes» vanskelige og svært vonde situasjon og tilstand, sykdom og lidelse, og jeg tar av meg hatten og gir dem en stor honnør og klapp på skulderen for at de holder seg i live og klarer og må leve med en så alvorlig sinnslidelse som de har.


Folk må skjerpe seg, og begynne å forstå litt – vise litt hjertevarm medmenneskelighet
Folk må slutte å se ned på andre, folk må slutte å forakte, forskjellsbehandle og fryse ut ande. De må slutte å dømme, slutte å forfølge, slutte å håne, og slutte å latterliggjøre og gjøre livet vanskeligere for andre. Vi er alle mennesker, og vi har alle våre problemer, hinder og plager. Når jeg ser et sykt menneske, så prøver jeg å hjelpe, og jeg regner på hvert menneske med lik verdighet.


Et kaldere og hardere samfunn
Samfunnet vårt har blitt kaldere og hardere. Det er vår plikt som menneske, å være et godt medmenneske og hjelpe andre. Det er det livet handler om, å hjelpe sine medmennesker fram til det evige livet. Jeg tror på Gud, og jeg tror på Jesus, og jeg tror på det som står i bibelen, at «gi rusmiddel til den som lider, så han kan glemme sin sorg og smerte». Det er mye positivt å hente fra omtalte medisiner som også er klassifisert som rusmiddel/narkotika. Samfunnet har ingenting å tape, ved å gi denne pasientgruppen medisinene e trenger og må ha.


Rusmiddelpolitikken og behandlingen og synet på «rusmisbrukere/narkomane»)
Politikere må sette behandlingen og situasjonen til «rusmisbrukere» og «narkomane» på dagsorden. De må begynne å virkelig sette seg inn i hva dette her egentlig er for noe, og de må erkjenne at vi snakker om syke mennesker som hører hjemme som pasienter med medisinsk behandling innen helsevesenet. Rusmiddel/narkotika må være noe som pasientene får ut på resept, og da må dette være avkriminaliserte stoffer. Det er helt sprøtt at pasienter skal bli behandlet som kriminelle bare fordi at de i sin lidelse, nød og desperasjon av dette tvinges til å gå på gata og kjøpe sine medisiner til priser som er helt hinsides.