Amfetamin er et sterkt sentralstimulerende stoff

0
287

For nybegynneren så er amfetamin et kraftig rusmiddel og stoff, mens for den erfarne og tilvente så er amfetamin et mildt stoff som ikke lenger er rusmiddel. Uavhengig av erfarenhet, så vil dose og hyppighet spille en sentral rolle for i hvilken grad brukeren påvirkes av stoffet

Sterke saker for nybegynneren
Amfetamin er uten tvil et sterkt stoff for nybegynneren. Ut fra dose så vil en lav dosering gi medisinsk effekt uten at det oppstår ruseffekt. Dersom dosen hos nybegynneren økes, så vil amfetamin gi en sterkere effekt som da vil kunne være å regne som rus. Det er ikke bare erfarenhet og dose brukt som betyr hvilken virkning stoffet gir, men også hyppighet av hvor ofte stoffet tilføres, samt hvordan det inntas (snorting, svelging eller sprøyte).

For den tilvente ikke sterke saker
Så fort brukeren er tilvent amfetamin så vil ikke lenger amfetamin være et stoff som er et sterkt stoff (medisin/rusmiddel/narkotika). For den erfarne så vil amfetamin ikke gi noen ruseffekt, da den utløsende virkningen på hjernens overskudd (høy), ikke lenger er noe amfetaminet får til å skje. For den erfarne så vil amfetaminet kun føre til at det oppstår våkenhet, skjerpet oppmerksomhet, nedsatt søvnbehov, nedsatt matlyst, samt økt motivasjon og økt aktivitetsevne og lyst både fysisk og psykisk. Amfetamin fungerer som en aktivitetsturbo og gjør den erfarne brukeren snakkesalig, sosial, gir arbeids/aktivitetslyst, og nedsetter søvnbehovet i den grad at han eller hun kan gå våken og i aktivitet i opptil en uke. Det er vel og merke verdt å nevne at til tross for å kunne være våken i opptil en uke, så vil det i liten grad opptre psykose som følge av søvnmangel eller bruk av amfetamin. Dersom brukeren ikke blir høy, så vil han eller hun heller ikke oppleve etterhånds psykose (nedtur/nedsig/avtenning). Jo høyere du blir, jo lenger ned går du på avtenningen.

Amfetamin er et stoff som kan virke som flere ting
Ut fra dose så vil amfetamin rangere fra medisink bruk der terapeutiske doser benyttes, til større doser der hensikten ikke bare er den prestasjonsfremmende effekten, men også det som omtales som ruseffekt. Dersom stoffet ikke snortes eller svelges, men settes med sprøyte, da vil effekten intensiveres. Amfetamin virker mer intenst når det injiseres direkte i blodstrømmen med sprøyte. Uansett inntaksmetode/bruksmetode, så vil virkningen variere ut fra brukerens tilvente nivå.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here