GOD MEDiSIN, AMFETAMiN: Stoffet som tidligere har blitt brukt som slankemiddel, er i våre dager dessverre blitt kategorisert og svartmalt som «narkotika» og ulovlig rusmiddel. Dette har ødelagt for den medisinske bruken som med fordel i dag kunne vært benyttet overfor en del fedmepasienter.

Amfetamin – riktig medisinsk behandling av fedmepasienter
GOD MEDiSIN, AMFETAMiN: Stoffet som tidligere har blitt brukt som slankemiddel, er i våre dager dessverre blitt kategorisert og svartmalt som «narkotika» og ulovlig rusmiddel. Dette har ødelagt for den medisinske bruken som med fordel i dag kunne vært benyttet overfor en del fedmepasienter.


Bedre med amfetamin enn kirurgiske inngrep
Det er ikke bra at mennesker som lider av sykelig fedme, havner på operasjonsbordet. Ikke bare er denne typen inngrep (slankeoperasjoner), risikable, men kunne i mange tilfeller vært ungått ved at pasientene ble mer fysisk aktive og spiste mindre. Dette kan høres innlysende enkelt ut, men for denne pasientgruppen så er begge deler (fysisk aktivitet og slanking), temaer og innhold som på ingen måte er å anse som verken lette eller omgripelige. Vi snakker om mennesker som har fedmen som sin psykiske lidelse. Vi snakker om mennesker som ikke har vanlige innstillinger. Vi snakker om mennesker som har en psykisk lildelse som gjør deres fedme og vektøkning til noe mye mer enn lette problemer og overkommelige utfordringer.


Øker kaloriforbruket og nedsetter matlysten
Amfetamin er et stoff som setter i gang den enkeltes tiltakslyst og tiltaksevne. Samtidig nedsetter stoffet den enkeltes matlyst. Sammenlagt og kort fortalt: Amfetamin fører til større kaloriforbruk og mindre spising. Dette er svært gode nyheter for de stakkars lidende pasientene som sliter med sin sykelige fedme. Men så dukker problemet opp: Leger skriver ikke ut amfetamin til denne pasientgruppen. Hvorfor? Ja, si det. Jeg er redd grunnen er at amfetamin i dag klassifiseres som “narkotika”, et forbudt stoff folk tar for å ruse seg. Dette alene tror jeg er grunnen til at stoffet/medisinen amfetamin, ikke engang vurderes utskrevet og brukt overfor fedmepasienter. Dette er svært synd, da det for mange kunne ha vært et langt bedre alternativ enn å legge seg under kniven på kirurgens bord.


Amfetamin – langt rimeligere og langt tryggere
Kirurgiske inngrep er risikable, ja de er rett og slett farlige. Amfetamin er et stoff som etter mitt syn, er et relativt trygt medisinsk stoff som med rett bruk kunne ha vært og virket så å si farefritt, og for helsenorge så ville medisinering av fedme være langt rimeligere enn å sende folk i hopetall inn på sykehus for å skjæres sønder og sammen.


Dagens moderne Norge har utviklet et helt skjevt bilde av en gruppering stoffer og medisiner. Man har malt fanden opp på veggen og kalt ham narkotika. Faktum er at så godt som alle de narkotiske stoffene har tidligere, og er, blitt brukt som medisinske stoffer tidligere. Amfetamin er blant disse stoffene. Misbruk har ført til at all bruk, også medisinsk, har blitt fy-fy, forbudt og tabu. Det er på tide å se nærmere på rimelig, vettug og medisinsk bruk av disse stoffene.


Medisiner er til for de syke
Ikke noen anbefaling til andre enn pasienter som lider av sykelig fedme. trim.no står som alltid med sin resept: Økt fysisk aktivitet, sunt kosthold og riktig/fornuftig slanking og behandling av belastningsskader/revmatisme.