Amfetamin som medisin

0
362

Denne artikkelen tar for seg hvilke lidelser amfetamin potensielt kan være en medisin for. Det er uheldig at amfetamin i Norge har fått på seg et så dårlig rykte, for det kan være en fantastisk medisin for enkelte pasienter.

AD/HD – hyperaktivitet
Det behandles i Norge i dag mange, mange tusen pasienter med amfetaminlignende stoffer som ritalin, eller rent amfetamin som dexedrin, på pasienter diagnosert med AD/HD (hyperaktivitet). Det har blitt vanlig å medisinere ad-hd med amfetamin, og ingen hever øyenbrynene når slik medisinering av lege administreres. Men amfetamin kunne vært effektiv og virksom medisin mot flere sykdommer/lidelser. Vi ser her nærmere på noen av disse:

Amfetamin mot fedme (sykelig fedme)
Hadde jeg sittet på reseptblokken og legekontoret overfor hele den norske befolkning, så hadde jeg skrevet ut amfetamin til overvektige pasienter som kom til meg og la fram sitt overvektsproblem. Amfetaminet ville satt fart i sentralnervesystemet, emneomsetningen og kaloriforbruket som direkte årsak, og ville videre fått overvektspasienten inn i et ikke bare til stede, men sterkt økt aktivitetsnivå som følge av at den enkelte overvektige plutselig ville få en sterk lyst, vilje og evne til å komme seg ut i aktivitet. Det er for meg uinteressant om pasienten ikke kommer seg i aktivitet på grunn av psykiske eller fysiske grunner; resultatet er det samme uansett: pasienten orker ikke å aktivisere seg. Med inntak av medisinen amfetamin så vil dette kunne snu seg raskt og totalt.

Fedmepasientene risikerer alvorlige sykdommer/lidelser på grunn av fedmen sin
Med tanke på at det i Norge i dag blir stadig flere fedmepasienter som sitter altfor mye i ro da de ikke orker, vil, har lyst til eller føler at de må, sitter i ro i sofaen og knapt orker å se på tv, så anser jeg dette for å være farligere og mer helsetruende/skadelig, enn å forsøke å medisinere overvektige fedmepasienter med amfetamin. Jeg anser amfetamin for å være en trygg medisin som legen lett kan administrere, kontrollere, og følge med på utviklingen overfor. Amfetamin kunne bli og være selve nøkkelen til å få ned de økende tilfellene av fedmepasienter.

Sykelig overvektige fedmepasienter bør behandles med amfetamin
Om tanken/ideen om å prøve ut medisinering med amfetamin overfor pasienter som sliter med fedme og dertil sammenhengende komplikasjoner/lidelser/sykdommer som diabetes 2, høyt blodtrykk, migrene og/eller diverse belastningslidelser, så ber jeg deg se bort fra det og heller fokusere på den mindre andelen av overvektige fedmepasienter som lider av sykelig fedme. Dette er alvorlig overvekt som krever behandling, ellers vil pasienten kunne dø av sin unaturlig høye kroppsvekt som kommer av et sykelig forhold til mat og kalorier. Disse har per i dag ikke annet tilbud fra helsevesenet, at de kan få utført en såkalt slankeoperasjon. Denne går ut på å fjerne betydelige deler av magesekken, hvilket da dreier seg om et stort og betydelig og alvorlig kirurgisk inngrep som har en risiko som omfatter både fare for alvorlig, indre skade, og/eller dødsfall. Her burde virkelig amfetamin bli tilbudt som medisin, det er det ingen tvil om. Det er langt tryggere å medisinere sykelig overvektige med amfetamin, enn å foreta risikofylte og farefulle kirurgiske inngrep der man skjærer bort store deler av magesekken (det høres helt vilt ut dette her med disse slankeoperasjonene de holder på med).

Amfetamin mot aktivitetssperre
Pasientene med aktivitetssperre har en lidelse som ikke har noe navn eller egen utredning og/eller egen diagnose. Pasientene er ofte å finne innenfor sykdommer/lidelser, som M.E., enkelte revmatiske sykdommer, og sykdommer/lidelser som går ut på at pasienten ikke orker noe fysisk eller psykisk, men oppholder seg unormalt mye i ro. Dette kan da være pasienter som lider av såkalt aktivitetsperre. Denne lidelsen går ut på at all aktivitet, det være seg enten fysisk eller psykisk, ikke vinner noe på å være i en eller annen form for aktivitet. All aktivitet bare tapper vedkommende for psykiske krefter (psykisk overskudd), og kan raskt føre til at pasienten pådrar seg psykose. Det er som om det er en fysisk sperre oppe og inne i hodet til omtalte pasient. Det er kul umulig å se aktivt på fjernsyn eller filmer, for det bygger seg opp motstand som gjør at pasienten etter hvert og fort, ikke orker å prøve å se mer på tv/film, og må trekke seg tilbake der tiden går med til å ligge handlingslammet på sofaen og stirre i taket. Det samme skjer dersom pasienten prøver seg på fysisk aktivitet: Raskt medfører sperren, aktivitetssperren, at den fysiske aktiviteten fører til at hjernens psykiske overskudd reduseres, og pasienten kan relativt raskt ende opp nede i psykose. Pasienten lider inntil forferdelig når denne har en som omtalt aktivitetssperre, da han eller hun ikke kan foreta seg noe som helst, selv om pasienten sårt lengter etter å koble av fra tankene som bomber bevisstheten når pasienten må ligge lys våken, men i ro på sofaen fra morgen til kveld hver bidige dag. Det fantastiske er at lidelsen ASP (AktivitetsSPerre), i mange tilfeller effektivt kan behandles med medisinen amfetamin. Amfetamin kan effektivt fjerne pasientens aktivitetssperre helt og holdent så lege amfetaminet er virksomt i organismen.

Aktivitetssperren kan oppheves i inntil og opptil flere døgn
Pasienten, enten det være seg overvektige fedmepasienter eller pasienter med aktivitetssperre, må benytte vinduet der organismen ikke lenger har aktivitetssperre, men har fått aktivitetsmulighet, lyst, evne og motivasjon til å sette i gang og opprettholde fysisk og/eller psykisk aktivitet. Aller helst bør pasienten sette i gang med fysisk og psykisk aktivitet med en gang amfetaminet setter i gang sin oppkvikkende, stimulerende og prestasjonsfremmende virkemåte og egenskaper. Aktiviteten bør ikke være veldig intensiv, men bestå av for eksempel gåturer på opptil flere timer ute i skog og mark (aktiviteten må tilpasses/avpasses den enkeltes form og tilstand), og/eller bestå av lette, korte joggeturer som uke for uke bygges opp til å bli lengre og mer omfattende. Psykisk aktivitet kan være å lese, skrive og holde på med en treningsdagbok, på den måten kan du sy sammen din fysiske og psykiske aktivitet. Amfetamin kan få deg til å gå i opptil flere døgn uten søvn eller behov/lyst på mat. Du skal ikke ta deg fullstendig ut fysisk eller psykisk,men kun trene lett på toppen av overskuddet ditt. Amfetaminet vil dersom det motvirker aktivitetssperren, virke som rene turboen i forhold til hva du har lyst til og orker og kan, så vær obs på at du ikke overdriver aktiviteten slik at det kan oppstå fare for overbelastning og/eller skade.

Når amfetaminet slutter å virke
Etter en virksom periode på opptil 3 – 7 døgn, så slutter amfetaminets positive virkning i organismen. Det er da på tide og legge seg og sove, og så fort du våkner opp etter en god natts søvn, så vil du med en gang merke at aktivitetsperren er tilbake på plass der den var før du begynte på medisineringsperioden din. Du orker og klarer nå ikke å være i verken psykisk eller fysisk aktivitet, og du ligger helt parkert igjen på sofaen og stirrer opp i taket. Nå må du vente i opptil 4-7 døgn før du påbegynner neste periode med amfetamin som medisin. Med et slikt medisineringsregime så kan du bygge opp din fysiske aktivitet og trening, slik at du unngår livsstilssykdommene og at kroppen avkreftes og blir svak og sårbar. Og du kan få gjort unna en mengde arbeidsoppgaver som går på det psykiske, som for eksempel legge inn regninger i nettbanken, sortere post, skrive takkekort, gratulasjonskort og/eller sende ut brev og lignende til forretningsforbindelser, vennter, slekt, nære og fjerne, ja du kan med amfetaminet virksomt i kroppen fungere som frisk og oppegående.

Medisinering med amfetamin er et mye bedre alternativ å prøve ut, enn disse såkalte slankeoperasjonene. Kirurgiske inngrep kan potensielt være livsfarlige, og bør unngås i den grad de kan det. Etter min mening så bør medisinering med amfetamin hos sykelig overvektige pasieneter, alltid prøves ut før man tyr til denne drastiske ”slankeoperasjonen”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here