Amfetamin – stoffet med allsidig bruksområde

0
249

Amfetamin er et svært interessant stoff som kan nyttes til mangt og mye, tro ikke at dette stoffet trenger å være et rusmiddel. Det er som vi sier igjen og igjen, ikke hva du tar, men hvor mye du tar.

Amfetamin – stoffet med allsidig bruksområde


Amfetamin er et svært interessant stoff som kan nyttes til mangt og mye, tro ikke at dette stoffet trenger å være et rusmiddel. Det er som vi sier igjen og igjen, ikke hva du tar, men hvor mye du tar.


TERAPEUTISKE DOSER: Per i dag så er det hele seks tusen barn opp til 12 år som går på amfetamin eller amfetaminlignende stoffer der omtalte stoff brukes som medisin for pasienter med AD/HD (hyperaktivitet). Det finnes også en hel del pasienter fra 12 år og oppover til den eldre garde, som får amfetamin av lege på resept. Amfetamin i små doser som tas regelmessig, kan fungere fint som medisin overfor flere pasientgrupper. AD/HD er den mest innlysende og kjente, men amfetamin kan også være et interessant stoff som medisin overfor pasienter som lider av inaktivitet og/eller fedme (spesielt sykelig fedme). Amfetamin er et stoff som trigger aktivitetslyst og evne, og stoffet øker den psykiske energien og kreativiteten din. Effekten av stoffet som gir nedsatt appetitt (hunger), samt nedsatt søvnbehov, gjør dette stoffet til en super medisin der man trenger å få pasienten i aktivitet og/eller få denne til å gå ned i vekt.


Myndighetene bør seriøst satse på amfetamin som medisineringsmulighet overfor pasienter som sliter med inaktivitet og overvekt. Amfetamin vil være et effektivt våpen mot fedmen som i stadig større grad dukker opp og sprer seg. Det er mye bedre å behandle en pasient med sykelig fedme med amfetamin som brukte medikamant, enn å legge pasientene på bordet og gjennomføre såkalte slankeoperasjoner. Slankeoperasjoner er mye mer risikabelt, og det er helt ille at kirurgiske inngrep av denne karakter, virkelig skal være gjeldende behandlingsform for pasienter som lider av sykelig fedme. Bruk heller AMFETAMIN!


MODERATE DOSER: Amfetamin i moderate doser inntatt ved svelging, snorting og/eller injisering, fungerer utmerket godt som rene styrkedrikken for stridende soldater. Myndighetene i mange land nytter i krigssituasjon amfetamin som prestasjonssøkende middel. Både USA og England gir amfetamin til blant annet sine jagerpiloter, da dette gjør dem til bedre piloter. Og det er gull verdt for soldaten å få både nedsatt søvnbehov og appetitt også. Amfetamin er et stoff som er vanlig for soldater å benytte under reelle krigsoperasjoner.


Amfetamin i moderate doser virker altså prestasjonsfremmende på menneskets organisme. Stoffet øker energien din, gjør deg mer skjerpet, fokusert, våken og sterk, og din vilje, motivasjon og tanker blir sterkere og bedre, amfetamin kan gi inntil svært forbedret psyke. Hjernen fungerer bedre enn naturlig når amfetamin er i blodet. Amfetamin kan med inntil drastisk virkning, øke ditt psykiske og fysiske aktivitetsnivå, lyst og evne. Amfetamin har i senere tid også blitt betraktet som en såkalt ”brain-drug”, dvs. et stoff som fungerer som hjernedoping, for studenter i hektisk eksamenstid blir i stadig større grad klar over at amfetamin kan hjelpe dem til både bedre studier og eksamener.


Amfetamin er også et glimrende medikament for pasienter som trenger å slanke seg, da dette omtalte stoffet setter ned matlysten og sultfølelsen. Kombinerer du dette med den økte fysiske aktiviteten amfetamin trigger, så er det på det rene at amfetamin er et særdeles godt slankemiddel. Jeg mener at amfetamin i mye større og bredere utstrekning burde ha blitt nyttet overfor fedmepasienter. Amfetamin er et langt bedre alternativ enn disse slankeoperasjonene.


HØYE DOSER: Store doser amfetamin som inntas for å oppnå ruseffekt, gjør at brukeren blir det som omtales som ”høy”, en tilstand som er akkurat som pasienter som er inne i maniske faser – den psykiske energien og overskuddet øker på noe voldsomt sammen med egenskaper som motivasjon, inspirasjon, vilje, lyst og evne. Men det er først og fremst amfetaminets virkning som overskuddsøkende stoff som er det som gjør at virkningen klassifiseres som ”rus”. Erfarne brukere vil allerede etter de to første årene miste den rusgivende effekten, da de ikke lenger vil bli høye ved inntak av amfetamin. Dette gjør det ironiske ved at de brukerne som bruker fast i flere år, de anses som såkalte ”rusmisbrukere” og/eller ”narkomane, men i realiteten så blir de ikke ruset av å innta amfetamin, de blir det som de ofte sier om virkningen; de blir friske.


Amfetamin er altså et og samme stoff som kategoriseres av myndigheter og samfunn slik:Amfetamin er altså et og samme stoff som kategoriseres av myndigheter og samfunn slik:


1. Medisin for pasienter


2. Prestasjonssøkende middel for soldater


3. Rusmiddel for rusmisbrukere/narkomane


4. Rusmiddel som kategoriseres som narkotika


HOLDNINGER OG LOVVERK SOM KOLLIDERER FULLSTENDIG
Med disse kategoriseringene så er det selvsagt duket for konflikter der holdningene blir motstridende. Hvordan kan det samme stoffet for en bilist være fyllekjøring, som at det av samme myndigheter gis til jagerflypiloter for å gjøre dem til bedre soldater/piloter? Bilisten mister lappen, blir bøtelagt og fengslet, mens soldatene dekoreres for tjeneste utført (muligens), i amfetaminpåvirket tilstand. Og de pasienter som får utskrevet amfetamin som medisin overfor sin lidelse, de anses ikke som annet enn at de er syke og får medisiner, mens mannen i gata som ikke får omtalte stoff på resept fra legen, ja han stemples ved bruk som rusmisbruker og/eller narkoman. Som du ser, så er situasjonen helt sprø.


Hvordan kan myndighetene forholde seg til ett og samme stoff som alle disse tingene? Eller er det slik artikkelen her opererer med, dosering og inntak i ulik grad?