Amfetamin, stoffet med det fæle ryktet

0
313

HVORFOR HAKKES DET MIN MEDISIN; AMFETAMIN: Jeg gikk inn i en tung, dyster og mørk virkelighet. Den eneste medisinen jeg fant som løftet meg opp og gjorde meg frisk, var amfetamin. Men jeg forstod etter hvert at ikke alle ser på dette stoffet som medisin, nei de ser på det som gift, det er narkotika og det er forbudt.

Utrolig negativt å bruke amfetamin
Med andre ord: I det norske samfunn så oppfattes amfetaminbruk som noe svært negativt. Jeg forstår ikke hvorfor, for alkohol er jo mye verre. Jeg har problemer med å forstå hvorfor amfetamin etter hvert har blitt den store stygge ulven på linje med opiater, heroin og morfin. Hvorfor jeg ikke forstår? Jo, fordi jeg som i alt annet jeg foretar meg i dette livet, så har jeg gjort min egen forskning med studier a la prøve og feile i stor grad, og dette har jeg også gjort med de fleste rusmidlene som finnes. Jeg har eksperimentert og prøvd og testet ut de forskjellige stoffene, og dette har etter hvert fått meg til å stå igjen med det stoffet som jeg liker best og som tilsynelatende har minst bivirkninger og skadevirkninger, jeg snakker om stoffet amfetamin.

Men hvorfor blir amfetamin oppfattet som så negativt?
Vel, i min tro finnes Gud og djevelen, og jeg kan ikke annet enn å fraskride det naturlige og normale og tenkningsbaserte element, og i stedet bevege meg inn i det åndelige perspektivet. Så tullete som dette måtte synes og virke for noen, så tror jeg at satan har hatt en suksessrik plan der han har svartmalt flere av de gode medisinalternativene samtidig som de mer farlige stoffene har fått friere og friere spillerom. I Norge er det i dag en pusselurig innstilling til flere av de stoffene jeg gjennom mange års studier har funnet å være de beste alternativene til medisinsk bruk.

Det er sprøtt at alkohol tillates på bakhånd av at dette fettløsende middelet hvert eneste, bidige år tar livet av 350-400 mennesker! Hadde det et år endt opp med 400 døde mennesker som følge av inntak av amfetamin, så ville det blitt slått full alarm og nærmest unntakstilstand. Men saken er den at jeg i skrivende øyeblikk overhodet ikke kjenner til noen statistikk over døde som følge av speed (amfetamin). Jeg tror dog at det her og der kan finnes et dødsfall, men det blir jo ikke noe å regne på så lenge alkohol tillates passere med sine vanvittige 400 dødsfall i året.

Men amfetamin oppfattes ofte som rene døden på boks. Myndigheter og leger vet trolig mye bedre enn dette, da de har fullt innsyn i, og kjennskap til at amfetamin også kan være medisin eller til positiv bruk av stridende soldater som trenger å holde seg våkne, skarpe og stridsdyktige. Men folk på bygda de er selvfølgelig mer eller mindre programmert av all den negative omtalten som kommer gjennom media, og som sprer seg som ild i tørt gress (slik virker det som). Sannheten er imidlertid at amfetamin er et av de sikreste, tryggeste og beste stoffene som tas i bruk enten det være seg som medisin, prestasjonsfremmende og/eller som rusmiddel. Stoffet lar seg ikke gjøre å ta overdose på, og over tid så medfører det ikke særlig belastning på nyrer, lever eller andre indre organer. Ved fornuftig bruk så medfører stoffet en rekke positive effekter, mens de negative effektene (dagen-derpå-opplegget), er små og i de fleste tilfeller raskt forbigående. På meg så må jeg si at amfetamin virker og er funnet å være det stoffet som for meg er medisin. Så lenge jeg er syk og trenger amfetamin som medisin, så kommer jeg til å fortsette å ta dette stoffet. Så fort jeg blir frisk, så er det slutt med amfetamin, for som sagt og nevnt og påpekt så mange ganger før: MEDISINER ER TIL FOR DE SYKE.

Min amfetaminbruk begynte med 1 rusepisode per måned, og vandret etter hvert nedover til å bli oftere og oftere. Etter 2 år så inntok jeg amfetamin et par ganger i måneden. Så ble det 3-4 ganger i måneden og der stabiliserte bruken seg. I skrivende øyeblikk (2011, september), så inntar jeg amfetamin i opptil fire døgn, hvorpå jeg har en ukes pause før neste bruksepisode. Jeg følger stødig mitt syn på medisinbruk der jeg helt klart forstår at bruken må periodiseres for at man skal oppnå etterlengtet effekt. Dersom man inntar amfetamin hver dag uten avbrekk eller pauser, så betyr dette etter og i mine erfaringer at stoffet slutter å virke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here