PROTEIN: THE BiG ONE. DEL II: Essensielle og ikke-essensielle aminosyrer = fullverdig protein. Noen aminosyrer MÅ du få i deg gjennom kostholdet. Andre lager kroppen selv. Disse bygger deg opp!
En murstein er satt sammen av sement
og vann, og kan bygges til en spesiell
form. Protein er kroppens byggestein,
som er satt sammen av aminosyrer.
Og akkurat som sement og vann, kan
aminosyrene bygge forskjellige former
av protein. Proteinene kan således bli
tallrike som havbunnens sandkorn.
aminosyrer
kjemiske, organiske syrer som inneholder aminogruppen -NH2. Alle proteiner er oppbygd av et stort antall av 20 forskjellige aminosyrer. Den menneskelige organismen kan bare syntetisere noen av aminosyrene, resten (8—10) må tilføres i kosten og kalles derfor essensielle aminosyrer (Kilde: Caplex.)Essensielle og ikke-essensielle aminosyrer


Protein består av aminosyrer. Rundt 22aminosyrer dannerde viktigste og mest brukte byggeklossene. Det finnes minst hundre aminosyrer. Kroppen kan sette sammen og produsere de forskjellige variantene selv, foruten8 aminosyrer. Disse8 er de essensielle aminosyrene. Disse er du nødt til å få i deg gjennom kostholdet og evt. tilskuddene dine.
De essensielleaminosyrene er:


(du kan følge linkene til biosite.dk)


* anmerkning: Spedbarn kan ikke danne histidin (eller arginin), og må derfor ha dem tilført via maten.Aminosyrene er mer enn byggemateriale. Aminosyrer brukes blant annet også til å styre prosesser og funksjoner i kroppen. I noen tilfeller kan man se en likhet mellom funksjonaliteten i aminosyrene og i kroppens hormoner (hormoner lages av protein og kolestrol).Fullverdig protein


Det er viktig å ha høy kvalitet på proteinet, har du kanskje hørt noen si. Men hva mener de med det? At holdbarhetsdatoen ikke er utgått? Tja, ja, det også. Men man sikter nok mer i retning av at proteinet du inntar må inneholde deåtte essensielle aminosyrene som kroppen altså ikke kan lage selv. Når et ernæringsemne inneholder hele spekteret av essensielle aminosyrer, kalles dette et perfekt aminogram. Et eksempel på dette er egg. Egg har alle de essensielle aminosyrene og i fordelaktig forhold til hverandre, og om ikke det var nok: Egg er også noe kroppen svært lett tar opp det meste av.
FETTFRi EGGEHViTE: Eggehviten er stivelse og
brukes mye i matlaging. Du kan bokstavelig
talt bygge mat med eggs proteinrike hvite. I
eggeplomma finner du derimot mye fett og
kolestrol, som begge er viktige for deg som
vil bli sterk og bygge muskler. Så egg er god
mat!
Egg er så bra protein at før kalte man ofte proteinene for eggehvitestoffer.Opptaket er også viktig. Det hjelper lite med god tilgang på nødvendige aminosyrer, hvis de ikke tas opp av kroppen. Kvaliteten på proteinet er nærliggende å omfatte også opptaksraten. Et mulig problem her kan være at proteinet er av god kvalitet, men at utøveren av ulike årsaker ikke har et optimalisert ernæringsopptak. Mye luft i tarmen kan være et symptom på at ernæringsopptaket er ufullstendig.

De to hvite: Mens eggehvite er
fullstendig protein, trenger du
annen mat i tillegg til melken, for å
få i deg alle aminosyrene du
trenger.Melk og brød er et perfekt
eksempel på to matkilder som
sammen setter fullverdig protein.


Men om et spesielt ernæringsemne ikke inneholder alle deåtte livsnødvendige aminosyrene, så betyr ikke dette at det blir til byggeres nei-mat. Kroppen behandler ernæringen på en meget intelligent og effektiv måte. Gjennom tusener av år og lenger enn det, har kropp og mat blitt samstemt. Ta eksempelvis melk og brød. Hver for seg er de ufullstendige hva angår innhold av aminosyrer, men sammen gir et måltid med brød og melk deg et perfekt aminogram. Sammenlagt gir de deg alle de essensielle aminosyrene.


Man må se på kostholdet og tilskuddene totalt sett, for å vurdere proteininntakets kvalitet og opptaksevne. Opptaksevnen er også resultatgivende i forhold til helsen generelt, treningstilstand, sykdommer, arvelige faktorer osv.PROTEIN
MADE OF AMINO ACIDS