PRESTASJONSFREMMENDE: Kosttilskudd fungerer kjempebra! Men hva med andre prestasjonsøkende metoder?

   
THE TRUTH BOUT DOPE: Mennesker har brukt, og
vil bruke dopingmidler. Hvorfor? For å føle seg
bedre, for å oppnå framgang og lykke, tjene
penger og bringe fram egen suksess. Men det er
slik at vi kanskje alltid også trenger motstykker,
kanskje er det en verden som trenger forkjempere
og motstandere på alle områder. Kanskje har vi
alle noe godt å komme med.
 

Utøvere er opptatt av å få mest mulig framgang så raskt som mulig, og for å oppnå og sikre seg bedre resultater.

Man prøver hele tiden hente ut det lille ekstra som finnes innenfor alle slags faktorer. En av de faktorene som det fokuseres mye på, er utøverens ernæringsinntak. Dette har gitt seg utslag i en milliardindustri som omsetter alle slags kosttilskudd og supplement. I tillegg til dette finnes det også flere forskjellige framgangsmåter for hvordan utøveren skal manipulere kroppens ernæringsammensetning og inntak for å bedre sin framgang ytterligere. Men det brukes også legemidler, preparater og kjemiske stoffer som griper inn i, og forårsaker unormale forandringer i kroppens forskjellige funksjoner og systemer. Disse omtales som dopingmidler, og medfører øket prestasjon og raskere og større framgang enn hvis uten. Dopingmidler er forbudt for utøvere som deltar i trening og konkurranser innenfor det som er av organisert idrett og sport. En del helsestudio og treningssenter har også innført forbud for sine kunder mot dopingbruk.

   
KOSTTILSKUDDsBRANSJEN møter
LEGEMIDDELsBRANSJEN,
og de kniver om salget.
Det er makt hos de store legemiddelselskapene,
som ser ut til å ville sikre seg monopol på salget slik
at de med loven i ryggen kan nekte andre folk å
selge kosttilskudd.
 

Kosttilskudd
Grovt kan alt dette sammenlagt deles inn i to båser: De stoffer og metoder som faktisk virker og den delen som ikke fører til noe annet enn om mulig gjøre utøveren sterkere i troen på egen bedret framgang. Man skal ikke kimse av sistnevnte heller, for troen kan gjøre store forskjeller i en utøvers liv og helse.

Vær klar over at kosttilskuddene som i USA omsettes for årlige 70 milliarder kroner, omtales slik fra forskere som har studert varene: kosttilskudd klassifiseres som matvarer, noe som fritar produktene for kontroller og tester som fastslår virkningen slik som ved legemidler. Kosttilskudd reklameres for i stor stil med reklame som lyver: Virkningene antas uten at det foreligger forskningsresultater som viser noe som helst. Det hevdes at 80% av tilskuddene er ren bløff. At det hevdes at 8 av 10 produkter ikke inneholder mer enn 10% av det de er oppgitt med. Kilde: FDA ( USA, Federal Drug Administration)

   
RESEPTBELAGT SUBSTANSER: Anabole steroider
er en vevsoppbyggende medisin som i Norge
må reseptutskrives av lege. Fornuftige regler i
Norge forbyr ikke bruken av disse legemidlene,
men forbyr enkeltindivider å drive salg av lege-
midler. Legemidler bør kun skrives ut av leger,
mener trim.no.
 

Doping
Dopingmidler inneholder aktive substanser som manipulerer kroppens normale funksjoner på en slik måte at det øker utøverens prestasjoner og mulighet til større framgang. Men samtidig vil det alltid være uheldige bivirkninger som sammenlagt virker negativt inn på utøverens helse, enten ved umiddelbare bivirkninger og skader eller senere ved langtidseffekt og muligens redusert levetid. Utøvere som deltar i trening og konkurranser innenfor idrett og sport, har ikke lov til å benytte doping. Utøvere som trener på egenhånd og/eller konkurrerer mot andre (utenfor idrettsarena) med internt avtalte spilleregler, kan bruke dopingmidler fritt i henhold til norsk lovgivning,

   
LENGER, RASKERE, STERKERE og HARDERE: Atleter
tar med seg dopingen inn i juksets spill. Men har vi
et system på antidoping i dag som produserer
juksemakere?
 

Metoder og teknikker ved kostholdet.
Gjennom forandringer av kostens tidsmessige inntak, sammensetning og innhold kan utøveren oppnå forbedret framgang og prestasjoner. Metoder som karbohydrat-lading og væsketilførsel med karbohydrater under aktivitet, er metoder som fungerer, mens ekstrem utøvelse av ernæringsmessige manipulasjoner over tid, kan føre til feilernæring og andre komplikasjoner, og kan på samme måte som doping innebære helserisiko.

Psykologiske metoder og teknikker
I stor grad er en utøvers prestasjoner relatert til dennes evne til å kontrollere sitt energiforbruk. Energien forbrukes både av fysisk og psykisk stress og påkjenning. Av den grunn vil en utøver som klarer å holde spenningsnivået sitt nede i tiden før konkurransen, ha mer energi og overskudd på konkurransedagen. På bakgrunn av denne kjennskapen benytter mange utøvere forskjellige meditasjons- og avspenningsteknikker, positiv visualisering og lystbetonte aktiviteter som fjerner tankene fra konkurransepress og bekymringer.