Anabole steroider (AS) – Alt du trenger å vite

0
619

MEDISINER ER TIL FOR DE SYKE: Denne artikkelen er ment å være til informasjon for pasienter som lider av belastningslidelser, revmatisme og/eller svekket egenproduksjon av testosteron.


Redaksjonen:
”Artikkelen er ment å være opplysende for pasienter med belastningslidelser og/eller for personer som lider av unormalt lav testosteronproduksjon. Selv om trim.no støtter oppfatningen av at bruk av anabole steroider bør være et personlig valg for voksne, så må ikke artikkelen oppfattes som oppfordrende til bruk av utøvere, og/eller det som måtte falle inn under ”misbruk”.


Artikkelen kan være av stor interesse for pasienter som har belastningslidelser, revmatisme eller lider av nedsatt egenproduksjon av testosteron. trim.no anser AS for å være den medisinsk riktige behandlingsformen for nevnte lidelser, noe som står i sterk kontrast til dagens utøvde praksis der det ”medisineres” med kortison og antiinflamatoriske medikamenter.”
Redaksjon slutt.
Anabole steroider eller ”aas” er egentlig en forkortelse for anabole androgene steroider. Dette står for det komplette virkeområdet. Nettopp fordi alle steroidhormoner både er anabole (oppbyggende) og androgene (står for mannlige kjønnskarakteristika). Hvor anabole og androgene de er, varierer i stor grad ut fra kjemisk struktur.

Det finnes i utgangspunktet 3 steroidhormoner;

*Testosteron
*Nandrolon (Mest kjent som Deca)
*Dihydrotestosteron (DHT)

Alle andre steroider er enten derivater, eller bygger på disse. For eksempel er Trenbolone (Fina) et derivat av Nandrolon. Masteron og Winstrol er ett derivat av dihydrotestosteron. Derivatene blir ofte betegnet som designersteroider, fordi de får helt unike egenskaper pga. den kjemiske strukturen. Man lukker for eksempel bort aromatisering (konvertering av virkestoff til spesielt østrogen som kan forårsake gynekomasti), og gjør de mer potente. Mange steroider har fengende navn (propionate, sustanon, etc) men dette er egentlig esternavnet. Et ester er en fettsyre som bestemmer halveringstiden. Testosteron Propionate er ikke noe mer spesielt enn Testosteron Enanthate. Forskjellen ligger i halveringstid.

Vi deler gjerne inn steroidene i 2 hovedgrupper; orale steroider og injiserbare intramuskulære (I.M) steroider. Orale: Anadrol, Anavar, Andriol, Dianabol(dbol), Halotestin, methyltestosteron, Turinabol, Primobolan tab, Winstrol tab. Intramuskulære: Testosteron, Deca, Trenbolone(Fina), Masteron, Primobolan, Winstrol inj., Parabolan, Boldenone(equipose).

Effekt (Virkningsmekanisme)
Den primære virkningen skyldes komplekset som dannes mellom steroidmolekylene og den androgene reseptoren (AR). Dette er den mest kjente men ikke den eneste, da en rekke potente steroider (spesielt de orale) binder seg generelt dårlig til AR. Mange av steroidene vil også virke i større og mindre grad som antagonister på glukokortikoid reseptoren (GR). I tillegg vil disse dannelsene av kompleks (steroid+AR) føre til at en rekke anabole og fettforbrennende gener blir aktivert i større grad. Dette er selvsagt avhengig av hvert enkelt steroid. Alle har ikke like kraftige effekter.

Hvert steroid gis i mange bøker en androgen og en anabol faktor. Denne vil gi deg en viss pekepinne på hvor mye bivirkninger ett steroid medfører seg. For eksempel er Trenbolone – som ofte er det steroidet man videreutvikler i sportsdoping et meget potent androgen. Dette gir hurtig akkumulering av kroppshår, og vil for en del være negativt for kolesterolet. I tillegg kan man regne med en økning i blodtrykk (doseavhengig). Deca (Nandrolon) er høyanabolt (ca 3-4ganger så anabolt som testosteron) og lite androgent. Det vil derfor ikke påvirke kroppshåret ditt så mye. Det konverterer til progesteron bare i høyere doser (500mg pluss per uke), og er derfor betegnet som mer ”safe”, selv om enkelte studier viser at dette steroidet gjør at kroppen bruker lang tid på å få i gang egenproduksjonen igjen.

Som man her kan forstå. Hvert enkelt steroid har til dels unike virkninger og bivirkninger. Virkning og bivirkning avhenger også av individuell respons, dose, varighet, og en eventuell synergisk effekt med andre steroidhormoner. De orale steroidene er 17 alfa alkylerte. Dette gjør det mer sannsynlig at levra ikke klarer å bryte de ned og en større mengde av virkestoffet kan bli sett i blodbanen. Det negative med denne alkyleringen er at dette virker negativt på levra, noe man kan se på en økning i leverenzymene asat og alat. Levra er meget viktig for proteinsyntesen og for hva proteinene du tilfører kroppen skal brukes til. Man anbefaler derfor generelt at injiserbare intramuskulære steroider benyttes. Det er selvsagt ikke slik at alle orale steroider er like skadelig for levra. Anavar har i studier visst seg å være det mildeste. Dianabol og Winstrol er heller ikke spesielt slemme, mens Anadrol er litt verre. Haltotestin er definitivt versting i klassen, og ikke noe jeg kan anbefale noen!

Jeg vil nedenfor ta for meg en del bivirkninger som ofte blir ramset opp (både via fora, nasjonale og internasjonale nettsider og via media). Jeg vil etter hver bivirkning, gi en kommentar for hvor reell den er.

Bivirkninger (Medaljens bakside)
1) Undertrykkelse av egenproduksjonen av testosteron
Dette skjer med alle steroider over en gitt dose. Hvor lenge denne undertrykkelsen varer avhenger av dose og varighet. Det å tilføre kroppen testosteron i høye doser vil føre til at det endokrine system slutter å produsere det. Dette gjelder for alle steroider, men hvor lenge knappen er ”av” avhenger deriblant av hvor androgent ett steroid er. Dette er som sagt en reversibel prosess, så fremt man ikke velger å bruke steroider i flere år av gangen.

2) Leverskadelig
De orale steroidene er de som er leverskadelig/giftig. Dette skyldes at de er 17-alfa alkylerte som skal gjøre det vanskeligere for levra å bryte de ned. Hvor leverskadelig de er avhenger av dose, valg av oralt steroid og varighet på kur. En kombinasjon med ett steroid som konverterer til østrogen (testosteron) vil gjøre skaden mindre. En kur på 8 uker med fornuftige doser vil ikke påvirke leverenzymene ASAT og ALAT i den grad at det blir farlig på noen som helst måte.

3) Kolesterolet ditt
Enkelte steroider (spesielt oralt winstrol) kan påvirke HDL og totalkolesterolet ditt på en negativ måte. Kolesterol er sett på en av de viktigste faktorene for hvor sannsynlig det er å få hjerte karsykdom, slik at et godt kolesterol er meget viktig. Hvor skadelig winstrol er, avhenger av dosen, varigheten på kuren og individet. Folk som kjenner til familiære problemer med kolesterol bør holde seg langt unna spesielt winstrol. Dianabol, Deca, Testosteron med flere, vil styrke kolesterolet ditt.

4) Gynekomasti (”Gyno”, ”Bitch-titties”)
Dette kan primært bare inntreffe ved bruk av steroider som konverterer til østrogen eller progesteron. Selv om det i enkelte studier er visst en indirekte sammenheng med noen ikke-aromatiserende steroider og gynekomasti, kan ikke disse tas høyde for pga. mangelfulle opplysninger.

Testosteron, Deca, Dianabol, og Anadrol betegnes som de mest gyno utviklende steroidene. Man kan ofte bruke Deca i doser opp mot 500mg per uke før man merker noe, og Testosteron i ca samme dose. De fleste steroidbrukere benytter seg ofte av brystkreftmedisin (nolvadex, arimidex) som på hver sin unike måte kan balansere denne konverteringen, enten ved å blokkere østrogenreseptoren, eller ved å direkte fjerne østrogenet. Dette høres kanskje brutalt ut, men det er gjort mye forskning på området. Man burde heller ikke glemme at østrogen har en rekke positive egenskaper – både for muskelvekst OG fettforbrenning (!)

Acne (kviser)
Mange steroider vil kunne gi deg kviser. Dette avhenger av steroidvalg, mengde steroid og varighet på kur. Det avhenger selvsagt veldig på individet også. Enkelte kan for eksempel ha hatt store problemer med kviser i puberteten, men ikke merke noe til problemet med steroider. For andre er det stikk motsatt!

Skallethet (Det å miste håret)
Derivater av DHT(dihydrotestosteron) eller steroider som omdannes til DHT er de som kan forårsake dette. Dette avhenger selvsagt av om du er predisponibel for hårtap. Det betyr heller ikke at du mister håret – men at prosessen akkumulerer i hastighet. Dette problemet sees utelukkende på X kromosomet, slik at ønsker du deg en pekepinne for om du er predisponibel for å bli skallet – og i hvilken alder det vil intreffe, burde du se på menn på din mors side av slektstreet. Ble bestefaren din tidlig skallet, er sannsynligheten for at du også kan bli det større. Disse steroidene vil øke hastigheten på denne prosessen.

Kardiovaskulære problem (Hjertet)
Steroider kan påvirke både kolesterol, og også blodtrykk. Dette er viktige markører av sannsynligheten for hjerteproblem (f.eks infarkt eller slag). Alle steroider vil binde intracellulært vann og øke blodvolumet i kroppen. Dette vil øke blodtrykket. Vekten din og genetiske disposisjoner vil avgjøre om dette kan bli farlig. Det er derfor viktig å være i god fysisk form med en slank figur.

Man kjenner også til at ventrikkelene i hjertet kan øke i størrelse, men dette skyldes heller fysisk aktivitet enn steroidemisbruk.

Lukking av epifyseskivene (Gjelder deg som er ung!)!!!
Mange gutter har lett for å innbille seg at de er ferdig utvokst som 15åringer, men faktum er noe helt annet. Selv om mange er ferdig utvokste i høyden før de er fylte 20, vokser man i bredden til man er 21-25. Misbruk av androgener og østrogener vil føre til en lukking av epifyseskivene. Dette vil gjøre videre vekst umulig. Dette er en av de beste grunnene til at du under 20, burde holde deg langt unna.


Nyreproblemer
Enkelte mener at trenbolone vil gi deg nyreproblemer fordi urinen din blir signifikant mørkere i fargen. Det er derfor meget viktig å drikke mye vann. Selv om dette ikke er underbygget i forskning, bør man ta alle forhåndsregler. Enkelte andre steroider, som for eksempel Deca virker styrkende på nyrefunksjonen.

Sterilitet / Infertilitet / Azoospermia
Sterilitet kan inntreffe mens du er på kur. Se på dt som ett p-middel som er ca 95% sikkert. Med andre ord kan du gjøre noen gravide. Mange selvlærte gutter har jo opplevd å måtte påstå at dama har vært utro fordi hun ble gravid mens de i skjul brukte steroider. Ganske alvorlig, eller hva? Azoospermia er en tilstand hvor du ikke har målbare verdier av sperma. Dette er IKKE en tilstand som kan skapes av steroider – selvsagt er denne konklusjonen basert på forskning.

Steroider er lov å besitte og bruke, selv om det ikke er lov å kjøpe og selge.

Det finnes selvsagt også merker på markedet som er tryggere enn andre. Kort fortalt er det slik at man ofte kan få fake apotek. Med undergrunnslaber kan man derimot risikere å få underdoserte og usterille varer. Med andre ord bør du være ytterst forsiktig med hvem du kjøper av. Det finnes også mange nettsider som vil forklare deg hvordan du finner ut om noe du har kjøpt er ekte eller ikke. De undergrunnsmerkene som har høyest popularitet i Norge er Royal Quality, Europharma, Generic Pharma, og Xenon.