Anabole steroider burde brukes på pasienter med revmatisme

0
330

PASIENTER VILLE NYTE GODT AV AAS (Anabole androgene steroider): Belastningslidelsespasienter burde bli medisinsk behandlet med anabole steroider, framfor dagens brukte kortison og antiinflammatorisk.

Nedbrytende medisiner brukes framfor oppbyggende medisiner – helt hull i hodet
Kortison brukes i dag på folk som kommer til legen med belastningsskader i muskler, sener og ledd. Men hormonmedisinen kortison bare svekker vevet, og kan i ytterste konsekvens forverre pasientens skader. Hvorfor brukes kortison i det hele tatt? Ja, man kan spørre seg hvorfor, og svaret må tydeligvis være at kortison virker smertenedsettende/lindrende. Man har ikke kalkulert ut at kortison er en katabol (nedbrytende), medisin som kan være svært uheldig å gi pasienten. Hadde man derimot benyttet oppbyggende medisin (anabole steroider), så ville man kunnet ha sett at pasientens skader og smerter avtok, bedret seg, og i ytterste konsekvens kunne pasienten bli helt frisk fra sine plager.

Anabole steroider er belastningskaders medisinske riktige bruk og løsning
Det er ingen tvil om at anabole steroider sin riktige kategori å være medisinerings førstevalg og riktige bruk, ville være pasientkategorien belastningslidelsespasienter. Anabole steroider kan øke organismens innhenting, vevsoppbygging og framgang innenfor nevnte skader og type pasienter, men opptil 50%. Dette er en dramatisk forbedring av vevets evne til å bygge seg opp igjen, og bruk av AAS på belastningslidelser ville kunne gjøre at sykemeldingene ble langt kortere, og at mange flere pasienter ble friske igjen på langt kortere tid. I noen tilfeller så ville pasienter bli friske igjen uten noen sykemelding i det hele tatt. Anabole steroider er en fantastisk god medisin når den nyttes riktig og bruken kontrolleres og holdes øye med og under oppsikt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here