Anabole steroider er malt opp til å bli fanden på veggen

0
198

Hva er det som har ført til at anabole steroider i dag er et negativt ladet begrep som nesten er blitt å regne som forbudt, tabubelagt og skamfullt? Trolig vil snart bruken bli kriminalisert.

Anabole steroider er malt opp til å bli fanden på veggen
HViS TRENiNG UTFØRES FOR Å HOLDE DEG SUNN OG FRiSK:
Anabole steroider er en medisin, og den bør således ikke
benyttes av andre enn syke pasienter som altså ikke er
friske. Anabole steroider er medisiner som kan ha en rekke
bivirkninger.
Hva er det som har ført til at anabole steroider i dag er et negativt ladet begrep som nesten er blitt å regne som forbudt, tabubelagt og skamfullt. Trolig vil snart bruken bli kriminalisert.


Flere årsaker
Det finnes flere enn èn grunn til at anabole steroider er mer enn uglesett i Norge. Det er grunnene idrettslig juks, at det ikke er sunt, at anabole steroider brukes av store og farlige bøller, voldelige dørvakter, rusmisbrukere, kriminelle og av ungdom i tidlig alder, som er de hovedsakelige grunnene som har medført det negative inntrykket de to sammensatte ordene har fått her til lands. I andre land er anabole steroider forbudt ved lovgivning og kriminalisert, mens i andre land igjen er anabole steroider helt og fullt lovelig og kan kjøpes rett over disk uten resept. Men det negative aspektet anabole steroider har fått i Norge det rangerer kanskje høyest i verden. I Norge er det svært negativt å bli stemplet som bruker av anabole steroider.
Anabole steroider er ikke et stoff man kan
bli avhengig av kroppslig, men bruk kan
være psykisk avhengighetsskapende, slik
som alle ting kan bli.
En betydelig del rusmisbrukere bruker også anabole steroider
Anabole steroider har etter hvert blitt klassifisert som dopingmiddel og/eller ”dop”. Dette begynner å knytte medisinen anabole steroider sammen med narkotika og ulovlige rusmidler. Dette er svært uheldig da anabole steroider er en hormonmedisin som overhodet ikke har noe med rus eller narkotika eller rusmisbruk å gjøre. Men man kan se en indirekte linking der rusmisbrukere og anabole steroider sammenfaller. Det er en kjensgjerning av en betydelig del av brukerne er mennesker som bruker rus, rusmidler, ulovlige rusmidler og narkotika, i tillegg til at de bruker anabole steroider. Men dette betyr ikke at anabole steroider er sammenfallende med omtalte rusbrukere. Man må skille medisinen fra rusmidlene, ellers så blir dette her helt fullstendig galt.

DOPING, UNGDOM OG PROFESJONELL IDRETT/SPORT:
Det er svært uheldig at ungdom tar i bruk anabole
steroider. Grunnen til dette er at bruk av anabole
steroider kan stanse høydetilveksten hos mennesker
som ikke er ferdig utvokst.


BURDE DOPING VÆRE TILLATT INNEN PROFF-SPORT?
trim.no er av den oppfatning at idretten er avtalt
konkurranse der det er avtalte spilleregler. Så lenge
som bruk av anabole steroider ikke er tillatt, så bør
selvfølgelig bruk av anabole steroider ikke forekomme.

Anabole steroider som idrettslig juks
Innenfor idrett så er bruk av anabole steroider ikke tillat og det regnes som juks. Dersom utøveren blir testet og tatt for bruk, så vil dette medføre tap av plassering, medalje og videre utestengning fra konkurranser i opptil to år (ved første gangs tagning). Det at bruk av anabole steroider innenfor idrett regnes som juks, har medført at sportsinteresserte folk har fått med seg at dette er svært negativt. Det er helt vanlig at man oppfatter juks i konkurranse som noe svært negativt som utøveren bør straffes for. At anabole steroider og juks her knyttes sammen, ser ut til å føre det negative søkelyset ikke bare på konkurransedeltagende idrettsfolk, men til også medikamentprofilen anabole steroider. Medisinen anabole steroider oppfattes i seg selv som et preparat oppfunnet og brukt for å jukse over hele linjen.
TØFFE DØRVAKTER OG DAME-KAPRERE: Når
en liten mann ser en stor mann, da kan
den lille mannen bli sjalu. Når den lille
mannen blir sjalu og/eller forbannet, da kan
han finne på å ta i bruk det han har av
våpen for så å gå til angrep. Journalister
har våpenet sitt i form av pennen.
Kriminelle og voldelige bøller, dørvakter og bolekiser
Det finnes en mindre gruppering i det norske samfunnet som består av kanskje kriminelle, men i alle fall voldelige bøller, bråkjekke dørvakter som gjerne omtales som « bolere» og/eller » bolekiser». Dette er en uglesett minoritet som overhodet ikke er likt av mange, mange som ser dem møter dem, og må omgås disse typene på byen. Journalister og bolere ser ut til å ikke være særlig glade i hverandre. Journalister er som regel kanskje både tynne og med små muskler, og dette kan være en sådan inntil latterlig grunn, men dog likevel gjerne både reell og gyldig og korrekt. De med små muskler rakker ned på de med store muskler. Det dreier seg rett og slett om sjalusi eller raseri eller mindreverdighetskomplekser eller kampen om hva damene foretrekker, liker og vil ha. Kanskje et underliggende konkurranseinstinkt.


Ungdom må styre unna
Når folk ser de fryktinngytende medieoppslagene omkring anabole steroider, så er det enkelt å se at dette temaet blir enda mer negativt når man ser ungdom helt ned i trettenårsalderen begynne med anabole steroider. Med dette så blir plutselig anabole steroider en trend og også omtalt som ”motedop” blant ungdom, hvilket er veldig negativt og noe som slett ikke burde forekomme. Anabole steroider er ingen medisin for ungdom. Anabole steroider bør IKKE benyttes før i voksen alder, og da kun av de pasienter som kan dra nytte av slik bruk. Og merk deg her ordet/begrepet «pasienter»: Medisiner er til for de syke. Friske mennesker bør ikke ta medisiner i det hele tatt.DET SVARTE MARKEDET: All handel som foregår på
ulovlig måte, er noe trim.no ikke støtter. Vi er også
bekymret over at embaleringen av anabole steroider
nå i stor stil foregår hjemme hos de som selger disse
medisinene illegalt.
Anbefaler å ikke bruke, og venter på lovforbud
Til tross for at trim.no ikke anbefaler bruk av anabole steroider, så er vi helt på linje med at hvorvidt et voksent individ i vårt samfunn bruker eller bruker ikke anabole steroider, det bør være og bli opp til den enkelte selv å avgjøre. Trim.no sier nei til kriminalisering av anabole steroider, men ser samtidig at situasjonen med anabole steroider brukt av friske mennesker for å fremme organismens oppbygging og tilstand, den er ute av kontroll ut fra det faktum at det nå (2012), er et svartebørsmarked der ute der så mye som 80% av steroidene blir pakket i Norge – altså hjemmebrenning av anabole steroider. De anabole steroidene kjøpes i pulverform i store pakker, og så benyttes det tablettpresser, glass og/eller annen emballasje, til å framstille tabletter og injeksjonsvæsker ferdig og klart til bruk. Dette er noe som gjør svartebørshandelen til noe enda verre enn den var før, nå er det blitt en økende fare for at folk får i seg urene stoffer og/eller feil stoff og/eller i feil mengde. Trim.no tror at denne hjemmepakkingen vil bli det endelige momentet som får myndighetene til å innføre lovforbud mot kjøp, bruk og besittelse av anabole steroider.