Anabole steroider – faren sterkt overdrevet

0
255

MEDISINER ER TIL FOR DE SYKE: Sannsynligvis er den overdrevne fareskaden ved bruk av anabole steroider, noe som har oppstått fra medias hols og/eller folk utover, for å skremme vekk mennesker som lurer på å ta i bruk anabole steroider. Dette har først og fremst rammet mange pasienter som ellers kunne ha hatt god nytte av bruk av anabole steroider.

Overdrevet fare ved bruk av anabole steroider
For de aller fleste pasienter så vil bruk av anabole steroider kun ha forbigående og ufarlige bivirkninger. Alvorlige bivirkninger og farer, er noe som hos de aller fleste aldri vil oppstå, komme eller vedvare. Anabole steroider er medisiner som har vært kjent og som har vært brukt nå i over sytti år, og de er blant de tryggeste medisinene som finnes.

Medias svartmaling av anabole steroider
Media har glimret med sine oppslag som må sies å være bortimot ren skremselspropaganda mot anabole steroider. Man har da tenkt seg denne avskremmende effekten opp mot ungdommer som lurer på å ta i bruk anabole steroider som hjelpemiddel for å nå drømmekroppen. Man har ikke tenkt på at leger havner i samme dilemma, og at effekten av propagandaen har ført til/fører til, at leger vegrer seg mot å ta i bruk anabole steroider på pasienter som revmatikere og mennesker som plages med kroniske belastningsskader

La sannhet, fornuft og logikk vise veien
Saken er så enkel som at anabole steroider er en oppbyggende medisin som er å regne som blant de tryggeste medisinene som finnes per i dag.  Det er få, svært få, dødsfall og alvorlige skader som kommer som følge av bruk av anabole steroider brukt innenfor terapeutiske doseringer og bruk. Men media har pisket opp et hysteri der anabole steroider framstilles som livsfarlige preparater hvor det ingen ende synes å ta hvor farlige og skadelige disse medisinene er. Dette må det bli slutt på. Nå må leger begynne for alvor å se at det er på høy tid av belastningsskadepasienter og revmatikere for tilgang til effektiv, god og virksom medikamentell behandling som ikke bare vil kunne lindre smerter, men faktisk gjøre dem friske fra sine plager.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here