LIVE FAST AND DIE YOUNG: Ny studie viser at anabole steroider kan forkorte levealderen.
Anabole steroider forkorter livet for toppidrettsutøvere. Det viser en ny forskningsstudie. Dette skriver svenske Dagens Medicin.


Utøvere som benytter dopingpreparatene risikerer å dø før fylte 60 år i større utstrekning enn normalbefolkningen.


Anabole steroider kan være årsaken.
Halvparten av de 1173 idrettsmennene som er tatt med i studien, var aktive brytere mellom 1960 og 1979. En rekke vektløftere og friidrettsutøvere ble også undersøkt.


Høye tall
– I løpet av karrieren og i årene etter hadde disse idrettsutøverne en overdødelighet på 25 og 30 prosent, hvilket er ganske høye tall, sier Thord Rosen ved Sahlgrenska universitetssykehus i Gøteborg.


Forskerne mistenker at anabole steroider er årsaken til den høye dødeligheten.


Kroppen svikter
– Av dem som fortsatt lever og som svarte på spørsmålene, oppga en betydelig andel at de benyttet anabole steroider mens de var aktive, hevder Rosen.


De hyppigste dødsårsakene:  • Hjerte- og karsykdom
  • Kreft
  • Selvmord
  • Ulykker
  • Leversvikt.

Det er bruk av anabole steroider over lengre tid (flere år, 10 -20 år), som antagelig innvirker som betydelig forkortende av livet. En eller noen få kurer, vil neppe ha noen betydelig forkortende effekt.Brukere av anabole steroider måog bør være klar over at livslengden kan bli noe forkortet. Det er selvsagt opp til den enkelte hvorvidt denne ønsker å leve utover i alderdommen,eller muligens dø noe tidligere enn han/hun ellers ville ha gjort.