RiKTiG BRUK: For å oppnå maksimal virkning samtidig som man forsøker å unngå bivirkninger, så er det viktig å benytte riktig type medisiner og dosere riktig

Anabolmedisinering av pasienter med kroniske belastningsskader
WHEN GOOD MEDICINES BECOMES BAD DRUGS: Anabole
steroider har i Norge dessverre endt opp som fanden på
veggen, noe som har ødelagt mye for denne potensielt gode
medisinen. Det er på tide at anabole steroider tas i bruk
overfor revmatikere og pasienter som sliter med belastnings-
lielser.
For å oppnå maksimal virkning samtidig som man forsøker å unngå bivirkninger, så er det viktig å benytte riktig type medisiner og dosere riktig


Hvilke medisiner bør man bruke?
Pasienten bør benytte medisiner som er minst mulig skadelige og mest mulig oppbyggende. Man finner da at injiserbare steroider er de tryggeste. Ved å velge testosteron så kan pasienten klare seg med en injeksjon per uke. Det foreslås å bruke merker som Sustanon 250 og/eller Deca-Durabolin (Nandrolon). Sistnevnte kan passe best for kvinnelige pasienter, da Deca har en lavere androgen effekt enn testosteron. Det skal dog bemerkes at Deca er mindre anabolt (oppbyggende) enn testosteron.


Hvordan skal medisineringen foregå?
Det beste vil være om pasienten kan gå til lege eller annet helsepersonell, som kan sette injeksjonene. Det er også mulig at pasienten selv kan sette injeksjonene, etter å ha fått en innføring og opplæring i bruk av sprøyte til intramuskulære injeksjoner.


Det er også mulig å benytte anabole steroider i tablettform, men disse vil kunne påføre lever og nyrer betydelig større belastning på lever og nyrer.


Hvor store doser bør tas for menn?
Med Sustanon 250 så vil det for menn kunne holde med å tilføre 1 milliliter per uke, eller rundt 250 milligram per uke. Deca er svakere, så her kan doseringen legges til 300 – 500 milligram per uke. Hos menn produseres det cirka 10 mg. testosteron i døgnet naturlig, så de oppgitte dosene vil bety at testosteronnivået økes i kroppen med rundt 2,5 ganger. Det er grunn til å tro at dette er tilstrekkelig til å gi fullgod effekt. Det har ingen hensikt å ta mer medisin enn det kroppen klarer å nyttiggjøre seg hva angår den ønskede virkningen. Overdosering betyr kun at det vil kunne oppstå bivirkninger eller større bivirkninger.


Hvor store doser bør kvinner ta?
Kvinner er mye mer følsomme for anabole medisiner enn menn. Kvinnekroppen produserer en mengde testosteron som er 10 ganger lavere enn hos menn. Av denne grunn foreslås det derfor at kvinner får doseringer som er inntil 10 ganger lavere enn de oppgitt for menn. Det betyr at man ved medisinering med Sustanon 250 kan tilføre 25 milligram per uke, eller 30 – 50 milligram Deca per uke.


Hvor lenge skal medisineringen pågå?


Nedtrappingsmedisinering etter behandlingen?
Etter 8 uker avsluttes medisineringen. Det vil da ligge en periode på en måneds tid for pasienten, der dennes naturlige testosteronproduksjon er inntil kraftig nedsatt. Det er uheldig med tanke på kroppens oppbyggingshastighet, og derfor bør det finne sted en nedtrappingsperiode der det tilføres en minimumsdose som over tid gjennom hyppigheten av tilførsel reduseres. Et nedtrappingsopplegg kan og vil trolig kunne gjennomføres best med orale steroider (steroider tilført i tablett/kapselform). Nedtrappingen kan se slik ut:


Uke 1: 10 mg. testosteron per dag for menn. 1 mg per dag for kvinner.
Uke 2: 10 mg. testosteron annenhver dag for menn. 1 mg. per dag for kvinner.
Uke 3: 10 mg. testosteron tredjehver dag for menn. 1 mg. per dag for kvinner.
Uke 4: 10 mg. testosteron fjerdehver dag for menn. 1 mg. per dag for kvinner.
Uke 5: 10 mg. testosteron femtehver dag for menn. 1 mg. per dag for kvinner.
Uke 6: 10 mg. testosteron sjettehver dag for menn. 1 mg. per dag for kvinner.
Uke 7: 10 mg. testosteron sjuende hver dag for menn. 1 mg. per dag for kvinner
Nedtrappingen avsluttes.


Nedtrappingsplanen behøver ikke å starte umiddelbart etter behandlingens avslutning, da det kan fortsette å henge i virkning av behandlingsregimet i opptil en måned etter avsluttet behandling. Det er trolig bedre og mer hensiktsmessig å starte nedtrappingsplanen så fort pasienten merker at testosteronnivået faller. Dette merker pasienten ved at han eller hun kanskje begynner å føle mer tretthet og/eller bli slapp, og/eller at styrke, utholdenhet, appetitt, humør og sexlyst reduseres.


Nedtrappingsmedisineringen vil være noe pasienten selv kan administrere, da dette er medisinering i tablettform. Pasienten bør få en nedtrappingsplan med oppsatte dager og datoer der tablettene skal inntas.


Noen ord om pasientens fysiske aktivitet under behandlingen og nedtrappingen
OBS! Det er særdeles viktig å opplyse pasienten om å ikke sette i gang med økende fysisk aktivitet/arbeid, når den positive effekten av anabolbehandling kommer. Da kan belastningsskaden potensielt og fortsatt opprettholdes. Pasientens aktivitetsnivå skal kun foregå ved det nivået pasienten med smertene/skaden har, eller reduseres.


Ved belastningsskader som er så alvorlige at det har oppstått senebetennelse, skal medisinering skje parallelt med at pasienter holder skadestedet i ro og hviler.


Dersom pasienten ikke blir frisk etter første runde med medisinering, så kan ny behandlingsperiode påbegynnes tre måneder etter at første behandlingsrunde ble avsluttet. Dersom dette skulle bli nødvendig, så bør behandlingen nå oppfølges med sykmelding i tillegg. Det er altså behov og nødvendighet for at det legges inn mer og bedre hvile for pasienten.