SPØRSMÅL & SVAR: Hvor mange repetisjoner i chins bør man øke med per uke?
CHINS ER EN SJEFSØVELSE FOR RYGGMUSKLENE:
Men pass på at du ikke tar deg for hardt ut og
prøver å øke for fort. En repetisjons økning per uke
er faktisk i overkant.


Synes du 1 rep økning per uke er lite? Tenk deg da
hvilket resultat du vil få på bare ett treningsår!

Spørsmål:
Hva er deres tips til trening (ant. rep., ant.serier.,pause tid) hvis målet er å kunne ta så mange kroppshevinger i stang som mulig med en/ to armer med kroppsvekt.


Utgangspunktet i dag er:


veier 70 kg.
ca 30 stykker på to armer uten pauser.
Maks. 3 stykker på èn arm.


Svar:
Du er jo sterk allerede. Hvordan fikk du den styrken du har? Den er jo et resultat av din fysiske aktivitet. Jeg anbefaler at du baserer seg på å øke treningsmengden på chins (kroppshevinger med begge armer), men 1 repetisjon per uke. Ikke mer! Kunne helst ha vært litt mindre faktisk.


Blir det tunng og tregt, og negativt slitsomt å løfte seg opp, legg inn et par ukers pause.


1 rep per uke x 52 uker (1 år) = 52 chins. Pluss dine 30 eksisterende, det blir 82 kroppshevinger om ett år. Sannsynligvis tåler du ikke en så rask/stor økning, men legg inn pauser underveis når du ikke lenbger flyr opp når du tar i. Husk, det skal gå LETT, og føles POSITIVT, kjenn etter at følelsene fra musklene er GODE. Stå på! 🙂