NULL

Produkt & trafikk
Vi selger annonseplasser på leietid per måned. Vi leverer gode resultater for våre annonsører, hvilket gjenspeiler seg i at de aller fleste av våre annonsører ligger inne hos oss på fast basis. Dersom dere ikke har annonsert hos oss før, så vil vi stille opp med en testperiode for dere som annonsør, slik at dere svært rimelig kan få testet ut annonsering hos oss.


Priser
Vi ligger lavt i pris i forhold til generelle medier som aviser og blader (også på nett). Mesteparten av våre annonsører annonserer på fast basis, hvilket viser til at prisingen er lav og/eller at annonseeffekten er god, i forhold til prisingen vår. Dere vil som annonsør hos oss, finne svært rimelige priser. Ta kontakt for et godt tilbud!


Fritt innsyn i trafikken for alle annonsører
Som annonsør hos oss kan du sjekke trafikken fritt:  • Du kan fåinnsyni din egen annonses trafikk.
  • Du kan fåinnsyn i nettsidens overordnede trafikk.
  • Du kan ha dine egne trafikkmålere.
  • Du kan ha annonsen på din egen server.

Trafikken er overfor annonsørene produktet vårt, og vi ser det som avgjørende for å være et seriøst foretak at du som annonsør til enhver tid kan sjekke produktet du kjøper og betaler for.trim.no, iform.no og slankenett.no er Norges best besøkte sider på sine områder. Hos oss kan du som relatert annonsør få svært målrettet annonsering til meget rimelige priser. Vi er til stadighet i dialog med våre annonsører for å finne fram til kun de beste løsningene for alle våre lesere og kunder.


Per i dag bistår vi våre annonsører med  • Aktive forslag til annonsering (se vårt flerannonsessystem).
  • Forslag til annonseutforming oginnhold.
  • I noen tilfeller bygging av annonsemateriale.

For annonsering eller ytterligere informasjon
Dersom du er interessert i et uforpliktende tilbud på en god annonsering, kan du ta kontakt med markedsansvarlig John Gunnar Oppheim på oppheim@trim.no, eller på telefon 913 85 926).


Last også ned multimediapresentasjon (powerpoint) av trim.no, iform.no og slankenett.no.