Forfatter: Trim.no

Vær varsom plakaten

NULL 1. Pressens samfunnsrolle 1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn. 1.2. Pressen ivaretar...

Les mer

Annonseringsinformasjon

NULL Produkt & trafikkVi selger annonseplasser på leietid per måned. Vi leverer gode resultater for våre annonsører, hvilket gjenspeiler seg i at de aller fleste av våre annonsører ligger inne hos oss på fast basis. Dersom...

Les mer

Betingelser for bruk

NULL Kjære leserDe råd og veiledninger du finner på våre sider er av generell karakter og tar derfor ikke høyde for de helsemessige forhold hos den enkelte leser. I noen tilfeller gir vi råd og veiledning med et individuelt...

Les mer

Redaktørplakaten

NULL Redaktørens plikter og rettigheter.En redaktør skal alltid ha pressens ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet. Gjennom...

Les mer