Båsen rusmisbruker, hva i huleste er en rusmisbruker?

0
231

SELVMEDISINERING MED STOFFER SVARTMALT: Først var gjeldende stoffer nyoppdaget og straks tatt i bruk som medisin av leger. Så oppdaget man at stoffene hadde en virkning som rus, dermed ble de rusmidler og brukerne ble rusmisbrukere. I dag så har man fått opp båsen og begrepet ”narkotika”, og brukerne er narkomane.

Hva er en rusmisbruker?
Når jeg skal se for meg hva en rusmisbruker er for noe, så ser jeg for meg at dette misbruket må være noe som handler om hvor ofte og hvor mye et rusende stoff brukes. Altså vil personer som jevnt og trutt inntar et rusmiddel, bli det som altså omtales som ”rusmisbruker”. Misbruket synes altså å ha en sammenheng med hyppig og stor bruk. Dras frekvensen ned (hyppigheten stoffet inntas), og dosene dras ned, kanskje man ikke rører noe mer enn 5-6 ganger i året, så vil dette kunne bety at bruken ikke medfører av det for den det gjelder, ikke vil bli opplest og vedtatt at vedkommende er rusmisbruker. Betyr dette da at vedkommende er en rusbruker som bruker rusen riktig? I den idealistiske verden der vi diskuterer hvordan ting burde være, har vi i det hele tatt noe til overs for bruk av rusmidler i det hele tatt?

Rusmisbruk peker i retning av hyppighet og mengder
Vel, så fort brukeren av et rusmiddel inntar dette med hyppighet på opptil nærmest daglig bruk, da blir vedkommende klassifisert som rusmisbruker, og med den båsen så havner vedkommende nederst i dette samfunnets kastesystem og verdimål. Rusmisbrukere er en liten minoritet som er svært utsatt for overfra og ned holdning, kritikk, forfølgelse og problemer som samfunnet rundt koker sammen. Slik er dessverre tingenes tilstand per i dag. Av en eller annen grunn så er menneskene som blir plassert båsmessig som rusmisbrukere, personer som ofte er inntil svært upopulære og ikke likt og ikke akseptert. Rusmisbrukere er en gruppering med svært synlige tapere. Ja slik oppfatter jeg i alle fall situasjon og sak.

Helgealkis, helgealkoholiker – weekend worriors
Dritfylla hver fredag og lørdag? Vel, det ender med avhengighet og abstinenser som følge av alkoholinntak i mugger og spann. Drikker du deg full hver fredag og lørdag, så er du alkoholiker og rusmisbruker. Men samfunnet ser ut til å ikke reagere eller se noe spesielt på at mange, mange norske ungdommer går ut og drikker seg fulle to-tre dager i uken. Siden alkohol er lovlig, så blir det meste greit, virker det som. Slik jeg ser det, så er dagens lovgivning inntil svært uheldig. Den er med på å skape strid og den kriminaliserer en masse folk som bare prøver etter beste evne å holde seg friske.

Begreper som burde vært slettet fra det norske språk
Etter mine begrep så er ordene og begrepene ”rusmisbruker” og ”narkoman” noen som burde fjernes fra det norske språket. Båsene som jeg kaller det, kan jeg ikke se har gjort annet enn skade. Begge begrepene ”rusmisbruker” og ”narkoman” er så negativt ladede at de kvalifiserer til skjellsord og ord som er stygge å bruke mot noen. For hundre år siden så fantes ikke disse begrepene i vårt språk, og disse små grupperingene de fantes ikke i vårt samfunn. Ikke det at folk ikke ruset seg, for det gjorde de til gagns. Før kaffen kom til Norge så fløt alkoholen og den var et samfunnsmessig problem. Senere kom morfin, kokain og heroin på moten, og en tid så ble disse stoffene solgt fritt over disk. Høyt respekterte folk i samfunnet som prester, advokater eller politifolk opp i gradene, brukte narkotika som det i dag heter, på jevn basis og la ikke skjul på dette. De ble ikke påsett som rusmisbrukere eller narkomane. Så rusmisbrukeren det er en A4-versjon av en kjemisk infisert taper og bygdetulling som bare ligger og roter og rører helt tullete i hodet fra morgen til kveld. Har du sett ham? Vel, det har ikke jeg. Jeg ser bare mennesker og deler ikke opp i båser, omtaler og begreper som skal omfatte hele grupperinger av norsk befolkning. Uansett hva vi gjør, så er ikke det vi gjør den vi er (selv om det er fort gjort å ta feil av disse), og uansett hva en person måtte gjøre, så ser jeg uansett mennesket bak handlingene og situasjonene. Jeg dømmer ingen. Og i skrivende stund så bruker jeg fortsatt amfetamin med ukelange pauser mellom episodebruken, men jeg vet at tiden kommer da jeg blir frisk igjen fra min aktivitetssperre som virker både fysisk og psykisk, og da vil jeg endelig kunne legge av meg amfetaminbruken. Jeg ser fram til å bli en ihuga avholdsmann, jeg skal ikke røre kaffe engang, tror jeg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here