Overtreninga kommer når treningen går som aldri før. Du føler det stadig bedre, og så kommer smellen.Er du i form, kan en liten pust i
bakken være nok hvile før neste
tørn. Men sprenger du deg, trenger
du langt mer hvile enn det.
Kroppener bygd for å via følelsene fungere etternytelseprinsippet. Dette gjelder også for muskulaturens følelsemessige respons til vår bevissthet. Det betyr også at en ønsker å oppholde seg i en fysisk aktivitet som er behagelig, lett og ikke slitsom og belastende. Dette kan en se på arbeidsplasser med innhold av fysisk aktivitet. Arbeiderne leger seg på et naturlig arbeidstempo som kroppen kan opprettholde over lang tid. Dette fører fram til muskulaturens ideelle tilstand, en positiv og uthvilt muskulatur med sine kraftreserver fullt ladet.


Økes belastningen utover det muskulaturen er tilpasset, vil muskelen sette inn forsvaret sitt: Den øker sin styrke og utholdenhet. Sammen med denne forsvarmekanismen finnes det enda en funksjon i muskelen, nemlig dens evne til å raskt sette inn sine kraftreserver og mobilisere kreftene for å imøtekomme en raskt økende og uvant belastning. Dette er en tilpasning som innenfor idrett kalles formtopping. Treningsgrunnlaget omformes og kanaliseres mot den høye belastningen.
Det er gøy og føles kjempebra å
gi full gass på trening når form-
toppen er inne. Men når toppen
knekker blir treninga tung, vond
og slitsom. Da er det slutt på all
videre utvikling og framgang.
Den gradvise og reelle økningen av styrke og utholdenhet vil foregå i ”bakgrunnen” uavhengig av om muskelen er på bunnen eller toppen av formkurven. En reell økning av treningsgrunnlaget vil pågå så lenge muskelen er positiv.


Økende formtopp- stadig bedre følelse


Etter hvert som belastningen fører til en bedret formtopp, vil den gode og positive følelsen i muskulaturen øke. Man føler at treningen går veldig lett, at man er i veldig god form, og at treningen føles veldig god og positiv. Utøvere rapporterer ofte også om stor framgang (framgangen er imidlertid konstant og sakte. Det er formtoppen som øker, og den består av allerede eksisterende treningsgrunnlag).


Formtoppen ender i overtrening

Etter den siste knalløkta hvor som mest sannsynlig føltes kjempelett og helt super, blir plutselig muskulaturen tung. Treninga blir med ett slitsom. Utøveren kjemper og treningen går ikke lett og føles ikke god. Grunnen til dette er at belastningen gjerne i flere uker har vært for høy, kroppen har prøvd å ”overleve” dette ved å sette inn sine kraftreserver. Muskulaturens overskudd har blitt brukt opp i takt med en stadig økende godfølelse og letthet i muskulaturen. Når så hele overskuddet er oppbrukt, blir muskulaturen plutselig tung og treg. Snuoperasjonen fra den lette følelsen til den tunge, skjer på et blunk.