Moderat og regelmessig mosjon forebygger impotens, slår amerikanske forskere fast i en stor undersøkelse.LØPING ETTER JENTENE er en kombinasjon med mer direkte
sammenhengende virkning enn man tidligere kanskje har
trodd. Trening viser seg å være god medisin for å holde
menns vitalitet og potens iform.
Menn som mosjonerer har mindre risiko for å bli rammet av impotens enn menn som er inaktive.Det viser en omfattende forskningsundersøkelse som er gjort av Boston University School of Medicine, og som ble offentliggjort i det ansette amerikanske tidsskriftet “Urology”.

Livsstilen avgjørende.
I over ni år fulgte forskerne nærmere 600 menn som til å begynne med ikke hadde impotens. Forskerne undersøke hvordan livsstilfaktorer som inaktivitet, overvekt, røyking og alkoholforbruk påvirket mannens potens. Resultatet viste at de menn som mosjonerte regelmessig allerede før undersøkelsen startet, og de menn som begynte å mosjonere mens undersøkelsen pågikk, betydelig minsket risikoen for å rammes av impotens.Jepp. Det står her. Du skal ut og
løpenå. Trening gir bedre
kvalitetstid og stive timer.
Middelaldrende menn fikk godt utbytte av å begynne med trening.
Den viktigste konklusjonen forskerne trekker av denne undersøkelsen, er at menn kan redusere risikoen for impotens selv om de ikke begynner å trene før i middelalderen. Det er deriomot ikke nok å slutte og røyke, drikke mindre eller gå ned i vekt, sier forskerne.


Tren regelmessig
Regelmessig trening forhindrer impotensproblemer samtidig som det forebygger hjerte-karproblemer. Begge tilfeller bunner i redusert blodstrømming til organene, og trening gjør det lettere for blodet å strømme fritt gjennom blodkareneKilde:
Ola Blomqvist
www.medicallink.se