Trening reduserer dine tekniske ferdigheter. Det er ved hvile etterpå at teknikken forbedrer seg. Så hvil med god samvittighet!
MANGLENDE TEKNISK FRAMGANG: Bli ikke sint.
Bare
legg fra deg golfkøllene og ta pause. Du blir
bedre av å hvile. Hvile er 50% av treningen.

GOLF
Teknikktrening innebærer belastning og du blir faktisk dårligere akkurat når du spiller. Det er ved hvile etterpå at hjernen bygger opp og forbedrer teknikken din

Rytme, vane og flyt viktig
Du trenger en viss flyt og rytme i treningen din. Du bør av hensyn til opprettholdelse av vanemønster, rytme og flyt i treningsmengden din, prøve å trene golf minst 1 gang i uken. Du kan også trene både tre og fire økter i uken, men du må forstå at jo oftere du spiller, jo kortere må treningene være. Èn trening i uka er nok når treningslengden er lang nok, til å utvikle bedre tekniske ferdigheter.


Korte treninger er å foretrekke
Det beste er å finne en rytme der du trener ofte og lite. I alle sammenhenger viser kroppen tydelig at den liker den jevne, rolige og daglige belastningen best. Trener du golf sjeldnere enn annenhver uke, vil du få problemer med den tekniske


Det hjelper ikke med hvilepauser som er så korte at
du følger med på klokka. Du trenger 2-8 uker fri for
at hjernen skal være helt mottakelig for trening etter
at duerfarer at framgangen avtar og uteblir teknisk.
utviklingen. Dette skyldes i hovedsak at spillet blir så uvant, det ligger ikke i vanemønsteret ditt i den grad det burde, at hjernen vil bruke mye energi på å mestre uvante forhold. Du bør altså trene så ofte at det føles naturlig og vanlig, samtidig som du holder treningsmengden så lav at du ikke mister gløden og blir lei.


For mye teknikktrening = mindre motivasjon, gleden forsvinner
For mye trening vil føre til at moroa forsvinner. Dette er ikke bare psykisk og noe følelsesmessig som ikke gjør noe. Blir du lei betyr det at hjernen er mettet av golftreningen, og den vil ikke lenger kunne utvikle bedre teknisk ferdighet. Når det lystbetonte, morsomme og positive forsvinner fra golftreningen, og du fortsetter på vilje og målsetninger og presser deg videre, så vil ikke all verdens treningstimer gjøre deg en centimeter bedre teknisk. Hjernen innlærer teknikk kun når den svarer positivt på treningen følelsesmessig, eller at du kjenner at du ikke er lei. Treningen er framgangsrik så lenge du føler at den gir et positivt følelsesmessig utbytte. Du vil også her merke framgangen og stadig se og føle og merke at du blir bedre. Det er i det hele tatt en selvforsterkende prosess av positive reaksjoner mellom følelse, trening og resultater.

PRESISJON: Ikke bare på greenen må du
ha finjustert sikteevne. Du måogså sikte
riktig når du avpasser teknikktreningens
mengde i forhold til nødvendig hviletid.
Vær nøye på at dukjenner at treningen
føles positiv, morsom og framgangsrik.

Når du merker at gløden har dabbet
Så fort du går trøtt, i mindre eller større grad, så er det bare en ting som kan få deg på rett kjøl igjen, og det er hvile. Uansett om du føler at du må på trening, du må stå på, du må være med, og du kan ikke ta pause for det er kjedelig, så må du ta pause. Kast ikke bort et sekund på banen som ikke gir deg fullt utbytte og maks.framgang. Inegnting bygger deg mer opp i forhold til å fortsette med golf, enn å se resultatene dine og framgangen vokse jevnt og trutt oppover!


Gleden glir over i manglende motivasjon
Du merker at gløden blir borte, du merker at fokuset ditt er vekk, og du merker at du trener på vilje og program, og ikke glede og innlevelse, lyst og motivasjon. Pause. Hvor lang tid? Vel, du vil også merke når motivasjonen er tilbake. Plutselig en dag merker du en kriblende lyst til å trene og spille golf. Ute på banen merker du med en gang at nå begynner tingene å gli igjen. Så en pause må minst være to uker. Mild teknikkmessig overtrening av hjernen retter seg som regel etter 2-3 uker. I de tilfeller der du er skikkelig lei, ta et avbrekk på 6-7 uker. Da er du helt klar for en ny treningsperiode.


Innvirkning på hviletid
Det er viktig i en slik hvileperiode at du ikke bryner hodet på annen innlæring, eller gjennomgår tunge mentale belastninger. Dette har man selvsagt ikke kontroll over selv ofte, men det er verd å vite at all belastning på det mentale kan innvirke på hviletiden din fra golfen.