Belastningsskader er velkjent problematikk. Og mange utøvere blir gående unødvendig lenge med skadene sine. Skader som er relativt enkle å få rettet opp, bare det gjøres på riktig måte.Pinefullt som korset er, har man kledelig beskrevet
nedre del av ryggen slik. Om sammenhengen er hvor
vondt det kan gjøre, skal ikke være sagt, men det er en
kjennsgjerning at svært mange opplever smerter i
korsryggen. Smertene er som oftest
belastningsrelaterte, men korsryggen er også et
populært senter for hekseskudd, lumbago 0g/eller
utglidning.


Belastnings-
relaterte plager i muskler og ledd er velkjente problemer. Det dreier seg om smerter og redusert livsglede.


For utøveren: Potensielt treningsavbrekk. Vaner og rutiner må kanskje endres. Det tar tid å komme tilbake til samme nivå. Skader er er deprimerende tema for den det gjelder, og står man uten fungerende behandlingsmetodikk er man overgitt til tid og tilfeldigheter.


Befolkningen generelt står i stadig høyere fare for åpådra seg skader pga. inaktivitet og dermed et synkendetreningsgrunnlag. Jo lavere grunnlaget er, jo mindre aktivitet skal det til for at en skade oppstår.


For idrettsutøvere er risikoen for å pådra seg skaderstort sett stabil. Grunnlaget for skadene er hos disseprimært for stor økning av treningsmengden. Det er ikkeså vanlig at godt trente utholdenhetsutøvere pådrar segbelastningsskader av annet enn treningen sin. Et godttreningsgrunnlag betyr at dagligdagse gjøremål ikke blirbelastende for kroppen. Likevel finnes det skrekkeksemplerpå dramatisk økende arbeidsmengde utenom treningen som kan føre til at skader oppstår; plutselige innslagav lange fjellturer, dagevis med jakt, male huset o.l.

KIROPRAKTOREN kan finne låsninger
og andre feilstillinger hun eller han kan
påvirke med sine behandlingsmetoder.
Noen direkte behandling av
belastningsskader er det ikke, men er
du i tvil om smertene dine er
belastningsrelaterte, kan et
kiropraktorbesøk være verdt å prøve.
Mens noen avskriver metodene som
tøv, sverger andre til effekten som sitt
sikre hjelpemiddel, bedring og lindring.

Treningsmengden består ikke bare av selve treningen,men av all fysisk aktivitet som utføres. Derfor må man ta hensyn til alle forandringer i ens fysiske aktivitet og justere treningen deretter. Mye overtid på jobben kanbety at treningsmengden med fordel kan reduseres noe.


Manglende kosthold, stress, lite søvn og bruk av medisinerer alle faktorer som kan være med på å øke restitusjonstiden. Det kan også bety at tilventtreningsmengde innvirker som hardere for kroppen ennellers. En bør derfor ikke se seg blind påtreningsdagbok, program og kalkyler. Føles treningenekstra tung, så er den det. Ta det med ro og vent på atkroppen tar seg inn igjen.


Alle aktiviteter som har et innhold av lang varighetog stadig gjentakelse av samme bevegelser, er de som lettest fører fram til belastningsskader. Spesielt skummelt er slik trening i kombinasjon med overgang fra en treningsform til en annen, som f.eks. jogging til skiløping. Vårens oppstart på sykkelen er ogsåkritisk. Skobytte er en annen felle. Det nye paret sliter føttene på andre steder enn de gamle. Gjør ting gradvis; begynn på det nye skoparet før det gamle er slitt ut, tren sykkel på ruller om vinteren for å bevare vanen, og ha rulleskiene på beina om sommeren. Og gjør alltid, alltid, ting gradvis.

TAKE IT EASY: Uansett hvor ille det måtte
synes nå, det blir bedre etterhvert. Noen
ganger må det hviles, og noen ganger krever
hvile skikkelig beinhard innsats. Men faktum
blir stående, faktum som at du kan bli bra
igjen fra belastningsskader! Og det kan gå
kanskje til og med gå fortere enn du tror.

Skulle belastningsskaden bli et faktum, så er ikke detnødvendigvis noen krise. Med riktig behandling kan en skade fjernes relativt fort. Det viktige er å ta tak i problemet med det samme, ta symptomene på alvor og gå til de nødvendige tiltak. Jo kortere skadeperiode, jo mindre innvirkning får det på trening og resultater.


På trim.no kan du bestille behandlingsopplegget som finnes i heftet ”Belastningsskader”. Der vil du finne ut akkurat hvordandu skal legge opp hvile og belastning for å bli frisk så fort som mulig.


www.trim.no/programmer