Beroligende demper ikke bare tankevirksomheten. Det reduserer også overskuddet ditt.BiLDEKiLDE: Landsforbundet
mot narkotika. www.motstoff.no


Beroligende medisiner virker nedbrytende på kroppens overskudd.


Tabletter som rohypnol er framstiltav opium, og er medisiner som er såkalte benzodiazepiner. De har et beroligende innhold som også treger den muskulære oppbyggingen. Alle opiumspreparater virker nedbrytende på overskuddet både fysisk og psykisk. Det betyr at styrke, utholdenhet og muskelstørrelse holdes tilbake/kan reduseres, ved inntak av denne typen medikamenter. Mens kortvarig bruk av små mengder gir en mindre negativ effekt, gir bruk over tid, og gjerne i betydelige mengder, en betydelig negativ effekt.
En type grønne piller som
var den mest kjente sorten
som florerte blant
ungdommen for et par år
siden. Det negative media
fokuset ble så ille, at
apotekene gikk ut med at
de ville fjerne
medikamentet fra sine
hyller. Hvis du vil være
populær, så må du ikke
være sammen med noen
som ikke er det. Flere av
livets lover er så
motbydelige at de er
uskrevet. Fandens 50%
prosent av universet
kommer vi ikke utenom.


Rohypnol bør ikke brukes hvis man trener
Verst blir den nedbrytende effekten dersom man bedriver fysisk aktivitet som overgår det man fra før er vant til. Her er det all grunn til å slå alarm for idrettsutøvere, mosjonister og alle som trener. Trening innebærer at musklene stadig utsettes for større og hardere aktivitet enn kroppen er vant til, for å få treningseffekt. Dessverre uteblir treningseffekten. Rohypnol medfører at muskulaturens tilpasningsevne avtar og stanser. Dette betyr at ved trening tappes overskuddet ut av muskulaturen på rekordfart. Dette kan raskt føre til overtrening, muskelsvinn, skader og smerter.

Nedbrytende ved inntak og fører til nødvendig hvileperiode etterpå
Medisinen treger ned hele kroppen og fører sannsynligvis også til en reduksjon av kroppens produksjon av oppbyggende hormoner. Erfaringer viser at kroppen trenger hvile etter bruk, for å komme til krefter igjen. Hvileperioden kan bli lenger enn normal, da det tar tid før muskulaturen opparbeider sin tilpasningsevne. Det kan ta uker og måneder for en idrettsutøver å trene seg opp igjen til samme nivå, dersom en overtrening skulle inntreffe.Reduserer også psykisk overskudd
Beroligende medisiner som rohypnol, valium og stesolid fører også til at overskuddet i hodet reduseres. Denne effekten oppstår først etter bruk over en periode, gjerne 1-3 uker. Da vil den gode søvnen forsvinne og man blir sliten og føler seg ikke uthvilt. Samtidig oppstår det gjerne feberlignede drømmer, i noen tilfeller svært ubehagelige mareritt.


Helsevesenet kan ha manglende kunnskaper om beroligende medisiners innvirkning på trening og det fysiologiske overskuddet i organismen
I forbindelse med undersøkelser som trim.no selv utførte, kontaktet vi tre forskjellige leger. De to første hadde ikke hadde noen anelse om hvordan beroligende medisiner som rohypnol påvirket muskulaturen og dens tilpasningsevne. Lege nummer tre mente å ha inngående kunnskaper om denne typen medisin, og han sa at rohypnol kun innvirket på hjernen og ikke musklene. Han sa at tabletter av denne typen ikke var til hinder for trening og muskulær framgang.


Et par rohypnolsaker fra media:
http://tux1.aftenposten.no/nyheter/iriks/d217598.htm
http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/05/06/91574.html

HiSTORIKK/BAKGRUNN:Opiumsvalmuen var kjent for over 6000 år side. Planten stammer trolig fra landene i Midtøsten.Planten spredte seg til India i år 1000. Engelskmennene solgte opium til Kina i bytte med te og silke. Kina hadde på 1800-tallet 100 mill. brukere. I 1803 ble morfin isolert for første gang, og i 1874 ble det fremstilt heroin.


Opioder er en fellesbeskrivelse på de forskjellige stoffene som kommer fra opiumsvalmuen ( Papaver somniferum) det er et smertestillende stoff som kan deles inn i tre grupper:

  • Naturlige opioder OPIATER (Opium, morfin, kodein)
  • Halv-syntetiske opioder
    (Heroin,
    hydromorfin)
  • Syntetiske opioder.
    (Metadon, petidin, fentanyl)

Morfin er det mest brukte legemiddelet mot smerter, og med en stor ulempe siden det er så avhengighetsskapende. Opium som brukes til morfin er blitt et stort problem siden mesteparten brukes til heroin og selges på det svarte markedet. Narkomane bruker i dag lite morfin ved injisering, men det er et stort forbruk av tabletter med morfinnhold som [ Paralgin forte, Aporex, fortralin, kodein.]


En del bilder og tekst er hentet fra nettstedet www.motstoff.no. Der finner du mer info om narkotiske stoffer og virkninger.