SPØRSMÅL & SVAR: En leser lurer på hva som er den beste behandlingsformen for sin revmatiske lidelse.Spørsmål:
Hva er de beste behandlingsmuligheter når det gjeder bekhtrevs sykdom?


Svar:
Den revmatiske lidelsen du spør om, er etter mitt syn mulig å fullstendig helbrede. Revmatiske diagnoser er stort sett en inndeling etter symptomsbilde, nærmere bestemt hvor du har vondt.


Bechterews eller hva denne legen her for noe, dreier seg vel om smerter i blant annet brystet. Vanlig er det også med smerter i ryggen, albuer og kanskje til og med knærne. Fellesnevneren for revmatisme er overbelastning.


Jeg ser revmatismens smerter i ledd og muskler som belastningsskader. Dette underbygges også av forskning gjort på fibromyalgi. der fant man de samme mikroskopiske rifter i bindevevet hos revmatikerne, som hos mennesker med belastningsskader.
Alle belastningsskader kan og vil helbredes av kroppen selv, så sant kroppen får muligheten til å ordne opp. Enten du er ung eller gammel, så fortsetter kroppen å holde seg selv i orden.


De fleste revmatikere lever med smerter og skader som opprettholdes gjennom den daglige aktiviteten. Belastningsskader som er så betydelige at de kommer i konflikt med den daglige belastningen, er med en gang skader som potensielt blir kroniske og vedvarer.


Den beste behandlingen for revmatiske lidelser, er å behandle lidelsens smerter i ledd/muskler som ordinære belastningsskader. Siden helsevesenet per i dag ikke har den nødvendige kunnskap om belastningsrelaterte smerter, så anbefaler jeg at du bestiller og laster ned vårt hefte kalt Belastningsskader. Der finner du det du trenger å vite for å kunne bli smertefri i muskler og ledd.


Jeg vil tro at det å komme ut av det lidelsens smertefulle helvete revmatikere må gjennomgå og leve i, også vil være en stor innsprøytning av livsglede og gnist for hele mennesket, så selv om behandlingsopplegget kun kan vise veien til å bli smertefri og frisk i kroppen, så tror jeg også dette vil ha en positiv ringvirkning på mennesket som helhet, både i tanke og bevegelse.


Slå deg ikke til ro med at du er syk, du kan være frisk igjen før du aner ord av det.