Kjære leser
De råd og veiledninger du finner på våre sider er av generell karakter og tar derfor ikke høyde for de helsemessige forhold hos den enkelte leser. I noen tilfeller gir vi råd og veiledning med et individuelt preg, men det er viktig å legge til at den rådføring og informasjon du finner på trim.no og Iform.no, under ingen omstendigheter må erstatte legekonsultasjon eller undersøkelser innen helsevesenet. Er du i den minste tvil om hvorvidt f.eks. en slankekur eller et treningsprogram kan ha negative helsemessige konsekvenser for deg, så spør din lege før du går i gang. Trim.no og Iform.no påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle helseproblemer som måtte oppstå i forbindelse med f.eks. treningsprogrammer, slankekurer og kostprogram, behandlingsopplegg, artikler og råd gitt.

Forum Trim.no og Iform.no påtar seg ikke ansvar for innholdet av innlegg i sidens diskusjonsforum. Leserne tilbys å delta i fri diskusjon på sidene, og selv om redaksjonen kontrollerer innholdet i forumseksjonen, kan det forekomme upassende, støtende eller angripende innlegg. Vi oppfordrer leserne til straks å meddele dette til redaksjonen ved å sende epost til oppheim@trim.no eller tverdal@iform.no Redaksjonen er berettiget til øyeblikkelig og uten varsel å fjerne ethvert leserinnlegg fra siden.

Eksterne linker
Vi gjør oppmerksom på at sidene trim.no og Iform.no inneholder linker til andre sider, som ikke drives av Trim.no og Iform.no, og som vi derfor ikke kan påta oss noe ansvar for innholdet av.

Opphavsrettigheter Alle rettigheter til materiale og informasjon på Iform.no tilhører alene Trim.no og Iform.no – også innlegg sendt til sidens diskusjonsforum eller spørsmål stilt til siden. Privat bruk av materialet er tillatt uten godkjennelse (det er ikke tillatt å benytte materiale på privat hjemmeside eller i annen sammenheng der materiale spres til flere). All bruk utover privat, krever godkjennelse av: 
Trim.no – Redaktør John Gunnar Oppheim -TLF 91385926 
Iform.no – Redaktør Geir Tverdal -TLF 91104069

E-post
Vi forbeholder oss retten til å svare på e-post fra de som måtte kontakte oss. Vi kan følge opp alle typer henvendelser med epost av ulik karakter. Dersom du ønsker å ikke motta epost fra oss, ber vi deg gi beskjed om det.

Personlige opplysninger 
Alle personopplysninger som gis i forbindelse med et besøk på Iform.no og Trim.no, behandles fortrolig og videresendes ikke til andre uten samtykke.

Hvis du ikke kan godta de betingelser som her er gitt, ber vi deg forlate sidene våre.