Antall eldre i Norge øker, og det blir relativt flere av de aller eldste. De eldre står for godt over halve volumet av helsetjenesten. Og de eldre trenger å røre på seg!ALDRI FOR GAMMEL FOR TRENING: Fysisk aktivitet
er alfa omega samme hvor gammel du er. Opp og
stå, ut og gå. Få frisk luft i lungene og mental
avkobling fra stuens lune hule.
Antall eldre i Norge øker, og det blir relativt flere av de aller eldste. De eldre står for godt over halve volumet av helsetjenesten.


Helse og funksjonsdyktighet er avgjørende for livskvalitet i eldre år og har samtidig meget stor samfunnsmessig betydning. Fysisk aktivitet kan både bedre funksjonsdyktigheten hos eldre og samtidig bidra til å forebygge velferdssykdommer i eldre år, slik at man kan forbli selvhjulpen lengst mulig. Fysisk passivitet svekker funksjonsdyktigheten og bortimot dobler risikoen for total dødelighet, hjerteinfarkt, diabetes type 2, kreft i tykktarmen og beinskjørhet med brudd.


Selv meget gamle får effekt av trening, både når det gjelder utholdenhet og muskelstyrke. Det er mulig å vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene, og svake gamle er i stand til å gjennomføre relativt intensiv styrketrening. Sterkere muskulatur gir seg utslag i økt ganghastighet, bedret balanse og evne til å gå i trapper, redusert bruk av hjelpemidler og økt spontan fysisk aktivitet.


For mange er fysisk aktivitet blitt en vane og et behov som varer hele livet. Men mange eldre har verken vanen eller behovet for fysisk aktivitet. Utfordringen er å finne måter som skaper og vedlikeholder motiveringen hos disse.

FEEL YOUNGER – NOT HUNGER: Å få opp pulsen og
kanskje til og med svette litt, gjør godt for kropp og
sjel.
KonklusjonFysisk inaktivitet er en sentral risikofaktor for tidlig død, sykelighet og redusert funksjonsdyktighet i eldre alder. Regelmessig fysisk aktivitet er avgjørende for de eldres selvhjulpenhet og livskvalitet. Selv meget gamle oppnår effekt av trening, både når det gjelder utholdenhet og muskelstyrke.


AnbefalingerEldre er en stor og variert gruppe både når det gjelder alder og fysisk form, noe som må få konsekvenser når vi skal anbefale fysisk aktivitet. Friske eldre kan i stor grad følge anbefalingene som gjelder for voksne generelt. Spesielt gjelder det rådet om å bli mer fysisk aktiv i hverdagen. Når det gjelder kondisjonstrening anbefales følgende: De som har vært fysisk inaktive over lengre tid bør starte med et gå-program. Første mål bør være å trene tre ganger per uke, deretter minst 20 min. hver dag. Intensiteten bør langsomt økes.


Turmarsj og turorientering egner seg godt. Å bevege seg i ulendt terreng bedrer balansen og reduserer således risikoen for fall.


Andre treningsformer kan være svømming og andre vannaktiviteter, ulike former for dans, sykling, roing, bruk av sykkel- og roergometre, m.v.


Dynamisk styrketrening har vist seg å være effektivt når det gjelder å forebygge eller redusere tap av muskelvev. Derfor anbefales eldre å drive med allsidig og progressiv trening med vektbelastning. Styrketreningen bør tilpasses den enkeltes forutsetninger.


Artikkelen er hentet fra nhi.no.