EN TiNG SOM BOKSiNG: Ved å tilpasse treningsmengden til treningsgrunnlaget ditt og trene rett, så kan du bli en bedre bokser. Visste du at overtrening kan medføre manglende teknikkmessig framgang?

Bli en bedre bokser
FiGHT RiGHT: Riktig trening medfører
at bokseren utvikler sine
teknikkmessige ferdigheter.
EN TiNG SOM BOKSiNG: Ved å tilpasse treningsmengden til treningsgrunnlaget ditt og trene rett, så kan du bli en bedre bokser. Visste du at overtrening kan medføre manglende teknikkmessig framgang?


Hvordan kan overtrening medføre teknikkmessig stagnasjon av framgangen?
Grunnlaget kan grovt sett deles opp i to. Disse er:


FYSiSK OVERTRENING: Overtrening av kroppen kan gjøre deg tregere enn ellers. Dette gjør at utøveren ikke trener med riktig hastighet og bevegelse, men blir stående mer i ro for å spare krefter. Når det blir tungt, treigt og fryktelig slitsomt å bevege seg, vil dette automatisk medføre at bokseren blir stående mer i ro. Dette er svært uheldig i forbindelse både med treningen, teknikktreningen og i kampsituasjon.


MENTAL OVERTRENiNG: Hjernen kan bare holde konsentrert fokus og innlæringsevne oppe på et visst nivå. Det finnes teorier på dette som sier at effektiv innlæring begrenser seg til rundt 20 minutter daglig. Om dette tidsanslaget stemmer, skal ikke bestemmes, men uansett så viser det at innlæringsevnen har sine klare begrensninger. For å effektivt bli bedre teknisk, er det viktig at innlæringsevnen ikke overbelastes. I verste fall kan overtrening, både fysisk og psykisk, føre til at utøveren faktisk utvikler dårligere og dårligere teknikk, ferdigheter og prestasjoner.
Ved å alltid passe på at overskuddet er inne både i hodet og i kroppen, så vil bokseren kunne utvikle sine ferdigheter i maksimalt tempo. Dersom teknikktreningen føles morsom, motiverende, enkel og positiv, ja da er utøveren langt på vei til suksessfylt trening. Det tydeligste tegnet på at treningen gjøres riktig, er selve framskrittene. Framgang er den klare indikator på riktig trening.


Dersom treningen ikke fører til framskritt, må utøveren og/eller treneren, se på treningsopplegget og hva som kan være feil. For å spare tid og krefter, så er det viktig at man følger med på hva treningen gir i utbytte og hvilke framskritt som gjøres.