Blodårer som forsvinner og trekker seg inn

0
464

BLODÅRER SOM FORSViNNER: Rusbrukere som bruker sprøyte og injiserer stoffet i blodårene, vil etter hvert kunne plages av at blodårene trekker seg inn i vevet og forsvinner. Det kan bli stadig vanskeligere å finne blodåre og treffe denne.

Blodårer som forsvinner
Etter at en bruker har injisert stoff med sprøyte i en blodåre, så kan det skje at blodåren etter hvert begynner å forsvinne. Blodåren trekker seg lenger inn og ned i vevet for å beskytte seg mot at den skal stikkes hull i flere ganger. Hos noen skjer dette relativt raskt, mens hos andre kan det samme stikkområdet brukes i opptil flere år før blodåren begynner å flytte på seg for å beskytte seg.

Blodårer som spalter seg
I noen tilfeller kan blodåren dele seg/spalte seg, og bli til to utgreininger, noe som gjør det vanskeligere å treffe med nålen. Blodåren deler seg altså og blir til to mindre og tynnere blodårer.

Blodårer som flytter seg sidelengs
Jeg satte sprøytene på det eksakt samme stedet i flere år. Det gjorde skytingen veldig lett. Når du kan stikke på samme stedet hele tiden, så blir jobben å stikke rett og få blodsvar på direkten, veldig lett og uten særlig ubehag. Det oppstår gjerne et betydelig og synlig arr, når du hele tiden setter på samme plass. Men så plutselig flyttet blodåren seg til venstre for stikkarret, og med det så ble det plutselig kul umulig å stikke på mitt vanlige og innarbeidede stikksted. Men blodåren flyttet seg ikke bare bort fra stikkstedet, men det oppsto også forkalkninger på blodåren.

Blodårer som forkalker seg
Stikker du tilstrekkelig mange ganger i samme området, så vil det kunne oppstå forkalkninger på blodåren. Dette gjør at du ikke får blodsvar (stempelet i pumpen trekkes tilbake for å se at det strømmer blod inn i pumpen, det forteller at spissen er havnet inne i blodåren), og når du ikke får blodsvar så kan du ikke/bør ikke, sette skuddet. Setter du skuddet, vil det potensielt bli et bomskudd der du injiserer stoffet i vevet utenfor og ikke i blodåren. Å sette et bomskudd kan være sviende smertefullt, og det vil oppsto en inntil stor bulende kul. Effekten av stoffet kommer ikke plutselig slik som når det injiseres riktig rett inn i blodstrømmen inne i blodåren, men kommer sigende litt etter litt. Effekten av stoffet vil etter hvert bli tilnærmet det samme, men brukeren får ikke noen følelse av at stoffets virkning kommer plutselig, ofte referert til som at skuddet «kicker».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here