FINN DEN RIKTIGE STILEN MED HVILEN: Etter noen år i sofakroken, har jeg nå begynt å trene. Jeg lurer på om det er bra å trene hver dag?

   

FRA SOFA: Trening kan gi deg mange gode følelser.
Det viktige for enhver nybegynner, er å vite og
skjønne at treningen skal i begynnelsen være lett
og liten. Treningen er stimuliet som gis til kroppen,
og som den skal tilpasse seg.

Ikke overdriv
Det har ingen hensikt å starte hardt. Det vil bare
kunne blåse ut treningsgnisten din, samt ganske
så fort føre til overtrening og dermed uteblivelse av
framgang.

 

Spørsmål:
Jeg har begynt å trene litt etter mange år i sofakroken, og når jeg først nå har begynt har jeg lyst å trene hver dag. Men er det hensiktsmessig?

Svar:
En dag med trening, er en dag med mening. Men du får ikke riktig stilen uten hvilen.

Trening hver dag kan være å anbefale og foretrekke. Kroppen fungerer best når det trenes med lett innsats på toppen av overskuddet. Daglig trening betyr at du må trene innsatsmessig lett og ikke presse deg.

Du kan også dele opp treningsmengden, slik at du trener forskjellige muskelgrupper på forskjellige treninger og treningsdager.

Kroppen liker best belastning som foregår på det daglige planet (skippertakstrening ender ofte med ubehag og smerter). Da reduseres knapt overskuddet, og tilpasningen til treningsmengden synkroniserer hele kroppen. Daglig trening er og må være omtrent lik fra dag til dag. Økningen som legges til, må være liten og forsiktig, og stå i forhold til treningsmengden forøvrig.

   
PLANLEGG OPP OG FRAMOVER: Du kan godt se på
økningen, oppbyggingen og framgangen ved å
regne på hvor stor økningen vil bli på måneder
og år. Mange har reagert på trim.no sitt opplegg
for armhevinger, hvor man bygger på en planlagt
ukentlig økning på +1 repetisjon. Dette synes for
mange å være en veldig liten økning, men se hvor
mye +1 rep utgjør for deg i løpet av ett år!
 

Mange utøvere finner det mest praktisk å lettest, å trene hver muskelgruppe èn gang per uke. Dette er treningsmessig mer enn nok til å stimulere til maksimal framgang. Ja, man må faktisk holde igjen på innsatsen for å ikke trene seg inn i overtrening. For å trene uke etter uke uten ekstra hvilepauser, må innsatsen på treningene ikke overstige 70%. Dette betyr at dersom du kjører så hardt du overhodet klarer, så vil dette medføre overtrening.

Vær uthvilt og føl deg bra når du trener. Trening som går tungt og føles negativ og slitsom, er som oftes uten framgang. Det er helt avgjørende at du legger opp et program som stemmer overens med din vante aktivitet og dermed tilpasningsevne. Treningsmengden er noe du over tid må lære deg å balansere.

I begynnelsen bør og er treningsmengden hos nybegynneren liten. Man må starte i det små og derfra bygge treningsmengden opp etterhvert som kroppen utvikler seg.

Jeg anbefaler å føre treningsdagbok. Med dette verktøyet er det enklere å avlese treningens virkning. Man kan ved hjelp av treningsdagboken se om man har framgang eller ikke.