Det er i dag svært populært med treningsrutiner der utøveren benytter nær sagt maksimal innsats på hvert sett. Dette gjør at en minimal treningsmengde er tålbar. Hva skjedde med gode gamle dagers volumtrening?

Hva taler til fordel for høy innsats?
1. At utøveren kan trene knallhardt (er dette noe mål i seg selv?).
2. At treningstiden kan holdes nede til et minimum.
3. At muskulaturen med sikkerhet presses til det ytterste (er dette noe mål i seg selv?).
4. At treningen føles riktig, at utøveren har gitt sitt beste.


Hva taler til fordel for volumtrening?
1. At utøveren bedre kan styre og kontrollere treningsmengden.
2. At utøveren utvikler kroppens muskler til sitt ytterste potensial: kroppen når etter hvert sitt øvre nivå for maksimal muskelstyrke (intensitet). Når det skjer, vil ikke all verdens maks.innsats-trening bringe noen større muskelmasse. Men derimot kan volumet i treningen videreutvikles, og dermed føre til ytterligere økt muskelmasse.
3. At utøveren har et langt bedre og større treningsgrunnlag i bindevevet, hvilket forebygger belastningsskader.
4. At utøveren med større bredde i volumet på treningen, vil stå bedre rustet til å tåle hardere trening. Jo større treningsgrunnlaget er, jo større belastning skal til for å pushe inn i overtrening.
Volumtrening kan man kalle trening der utøveren kommer opp i 10-20 sett per muskelgruppe. Den store fordelen med volumtrening , er at denne typen trening er lettere å føle seg fram på. Det vil være enklere å føle om man er uthvilt eller ikke.


Innsatsen på volumtreningsrutiner bør ligge på 60-70%. Går du over det, så vil du med sikkerhet pushe inn og ned i overtrening. Så hold tilbake på innsatsen.


Lenger treningstid
Med mange sett og repantall på 8-15, så sier det seg selv at dette er trening som tar mer tid å gjennomføre enn korte høy-intensitetsrutiner.


Konklusjon fra sammenligning
Man kan meget vel trene seg opp ved hjelp av begge typer opplegg, både høy-innsats-trening og høyt-volum-trening. Den ene er ikke nødvendigvis bedre enn den andre. Man må se på hva slags treningsprogram som passer en best.
Hva med å trene høyt volum og med maksimal innsats?
Dette har vært prøvd, og det leder kun èn vei: Overtrening! Og ikke bare det, men denne typen trening fører svært lett til belastningsskader. Så unngå å blande høyt treningsvolum med høy treningsinnsats!


Det kommer an på nivået ditt
Avanserte kroppsbyggere bør fortsette sin treningsprogresjon med å øke volumet i treningen. Dette blir mer og mer riktig jo høyere den maksimale muskelstyrken er utviklet. Ja, det er faktisk nødvendig å fortsette treningsprogresjonen med utvidelse av volumet.


For nybegynneren kan det lønne seg å trene med et noe høyere volum i treningen, da dette gjør det mye lettere å kjenne etter og føle om overskuddet er på plass. For middels trente, så kan man ganske fritt velge hvorvidt man ønsker å trene med høyt volum eller med høy intensitet.