Man ser i dag at det foregår bruk av hormoner for å forbedre kroppslig styrke, muskelstørrelse og utseende. Hvordan skal man forholde seg til dette?


Man ser i dag at det foregår bruk av hormoner for å forbedre kroppslig styrke, muskelstørrelse og utseende. Hvordan skal man forholde seg til dette?


Medisiner er for de syke
I utgangspunktet så er medisiner for de syke. Friske mennesker bør ikke benytte seg av medisiner, da medisinene har en rekke potensielle bivirkninger. Selv om bivirkningene for det meste er små og forbigående, Så kan ikke AAS (Anabole Androgene Steroider) anbefales til friske mennesker. Det er imidlertid helt greit at friske, voksne mennesker selv velger å benytte anabole steroider. Dette bør være som det er i dag, et individuelt og selvstendig valg.


Bruk og utvikling
Som nevnt er medisiner i utgangspunktet til for de syke. Men man ser i dag at medikamenter benyttes i stadig større grad av friske mennesker som forsøker å oppnå sine ønskede resultater. Det kan være forbedrede resultater både fysisk og psykisk. Noe av det siste man har sett, er bruk av legemidler som faller innenfor det relativt nye begrepet ”hjernedoping”.


Det foregår også en utstrakt bruk av hormonmedisiner som preventivt middel. Kvinner har i mange år brukt den så godt kjente p-pillen. Man tenker seg her at en medisin er ok å bruke som prevensjon.


I USA går ti-tusener av amerikanere på hormonterapi for å motvirke aldringens endringer. Det benyttes altså testosteron (anabole steroider) av friske mennesker som er ute etter å forynge seg.


Det foregår også i Norge en utstrakt bruk av hormonpreparater som behandling mot overgangsalder. Dette foregår for det meste hos kvinner, men også noe hos menn. Er overgangsalder å regne som at disse menneskene er syke?


Anabole steroider har også blitt benyttet i krigssituasjoner. Man kjenner til bruk under andre verdenskrig, koreakrigen og vietnamkrigen. Man har altså godkjent krig som godt nok grunnlag til bruk. Dette blir da AAS-bruk på helt friske mennesker.


Hvis bruk av anabole steroider og andre hormoner, er greit i forhold krig, til det å ikke bli gravid, samt som terapi overfor overgangsalder og som hormonterapi, bør det da ikke være greit å benytte for å forbedre styrke, muskelmasse og utseende hos friske mennesker? Det er høyst diskutabelt.


Hva sier lovverket i Norge?
Det er ikke ulovlig å bruke hormonmedisiner i Norge. En eventuell kriminalisering av bruk av AAS (Anabole Androgene Steroider) ble tatt opp, men det ble sagt nei til, da det ikke foreligger noe grunnlag som skal tilsi at hormonbruk bør/skal være kriminalisert og straffbart. Så da er det endelige valget om å bruke eller ikke, opp til den enkelte.


Pasienter og friske bør opplyses og informeres
Det er viktig at det gis råd og hjelp til de som ønsker å bruke AAS. Dette vil sette den enkelte i bedre stand til å fatte sin beslutning. De mulige bivirkningene bør meddeles både enten det er pasienter eller friske.