Bruk av medisiner vedrørende belastningsskader

0
197

MEDiSiNER ER TiL FOR DE SYKE: Dagens preparatbruk og hvordan det kanskje bør være.

Bruk av medisiner vedrørende belastningsskader


MEDISINER ER TIL FOR DE SYKE: Benyttelse av AAS (Anabole Androgene Steroider), bør ikke benyttes av friske mennesker. Kortison, antiinflammatorisk og smertestillende bør kanskje eller helstikke brukes i det hele tatt.
MEDISINER ER TIL FOR DE SYKE: Friske mennesker burde så
langt som det lot seg gjøre, unngå å bruke medisiner.
Dersom man velger i det hele tatt å medisinere
I den grad man i det hele tatt skal bruke medisiner til pasienter, så mener, trim.no at anabole steroiderville væreriktigmedisinering av mennesker med kroniske belastningsskader. Dette synes å være den riktige formen for eventuell medisinsk behandling i forhold til omtalte smerter og skader som ikke blir bedre i løpet av 4-8 uker. Medisinering anbefales ikke for vanlige og mindre belastningsskader som i de fleste tilfeller går over av seg selv som følge av nedtrappet aktivitet, mer hvile og et tilstrekkelig og sunt kosthold og søvn.


Lettere belastningsskader
Ved nyinntrufne belastningsskader bør man ikke benytte medisiner i det hele tatt. Dersom pasienten ikke klarer, orker eller makter smertene som den første tiden kan være betydelige, så kan man vurdere bruk av smertelindrende medisin, men man må da være klar over at mange av disse medikamentene har inntil alvorlige og faretruende bivirkninger. Man bør først forsøke sykmelding og hvile. De fleste vil med hvile respondere positivt og bli bra igjen. AAS (Androgene Anabole Steroider, kommer inn som den riktige behandlingsformen overfor kroniskebelastningsskader som ikke går over, og man må altså veie opp, for og imot, for hvorvidt man skal sette i gang en medisinsk behandling. Det beste kan være å ta i bruk det absolutt og aller beste virkemiddelet: Tilrettelegging av hvile og fysisk aktivitet slik at kroppen får en sjanse til å helbrede seg selv på naturlig måte.


Bruk av kortison, antiinflammatorisk og smertestillende midler bør i all hovedsak ikke brukes, da disse kan forverre skadene. Dette skjer ved at: a) Preparatene virker nedbrytende på skadene. b) Pasienten kjenner ikke lenger smerte, og utsetter seg dermed muligens for mer belastning enn hva som ville ha vært tilfelle om det ikke ble tilført smertedempende midler. Å belaste mot økende smerte kan potensielt bety at skaden forverres. En forverring som pasienten muligens ikke merker før smertestillendes virkning er forbi.


Bruk av smertestillende opp mot belastningsskader, er kun å regne som behandling av symptomene, og ikke selve problemet. Man bør derfor i størst mulig grad unngå denne typen medisinering.


Dersom smertestillende synes nødvendig å bruke, så dette være i kombinasjon med sykmelding (hvile). Smertestillende må ikke brukes for at pasienten skal opprettholde eller øke den fysiske aktiviteten!


Dersom skadebehandling med anabole steroider prøves overfor lettere belastningsskader, så kan sykmeldig/nedtrappet aktivitet/arbeidsmengde, være helt eller delvis unødvendig. I noen tilfeller vil man imidlertid kunne ha behov for en kombinasjon av sykmelding (mer og god nok hvile), og AAS (Anabole Androgene Steroider).


Vedvarende belastningsskader
Ved behandling av belastningsskader som ikke forsvinner etter 4-8 uker med nedtrappet belastningsmengde, så kan og bør medisinering med anabole steroider prøves og gjennomføres. Da gjerne i kombinasjon med sykmelding første tiden.


For voksne menn og kvinner
AAS må kun benyttes til voksne pasienter. Barn og unge som ikke er ferdig med pubertet og lengdetilvekst, må ikke behandles med anabole steroider, da dette kan føre til nedsatt utvikling med varig virkning.


Anabole steroider kan nyttes som medisinering av både menn og kvinner. Kvinner har et testosteronnivå som er omtrent 10 ganger lavere enn hos menn. Dette betyr at doseringene av AAS hos kvinner bør ligge tilsvarende lavt, i forhold til de doseringer benyttet av menn.


Medisiner er til for de syke
trim.no anbefaler ikke at friske mennesker skal bruke anabole steroider. Det aksepteres at det enkelte individ selv velger å bruke medisiner, men det er altså ikke noe trim.no anbefaler.


Det vil imidlertid bli gitt informasjon om AAS og råd gis til alle som måtte ønske det. Vi dømmer ingen, og vi anser det som moralsk riktig å dele kunnskap og erfaringer med alle mennesker som måtte ønske dette. Grunnlaget for dette er å gjøre bruken av omtalte medisiner så trygg som mulig, og på den måten hjelpe mennesker til å i størst mulig grad unngå feilaktig bruk.