CLA er et lovende og spennende kosttilskudd, men markedsføringen fra ivrige produsenter har til tider “tatt av”. CLA kan fungere fint, men det er ikke snakk om noe wonderdrug som propellerer deg rett til himmels.CLA kan være et godt kosttilskudd, men
man må tenke seg dette innen
rimelighetens grenser. Det er ingen super-
pille som ordner alt.
Til innledning må man presisere at CLA sine positive virkeområder er i flest antall tilfeller påvist i laboratorieforsøk med dyr eller i reagensrør.

Menneskeforsøk og studier er blitt gjennomført med positive resultater, men utgjør bare en liten andel av den totale forskningen. Det finnes større usikkerhetsfaktorer med forskningen på mennesker og det gjør det mer komplisert. Det eksisterer også forskningsrapporter som dokumenterer ”ingen”/”liten” merkbar effekt på de respektive områdene de prøver å kartlegge. Det er derfor viktig å være kritisk til en del ”sprøyt” som florerer på markedet.

Markedet og folk sin egenskap til å overdrive kan komme til å skade CLA sitt rykte. Useriøse produsenter/selgere og markedsførere er med på å skape en skyhøy forventning, som lett kan briste. Undertegnede har selv lest en del fortvilte og negative innlegg fra mennesker som har prøvd CLA i ulike former uten å merke noen effekt. Jeg har lest om folk som kjøper CLA produkter der veiledningen angir 5-8 kilo i vektreduksjon pr. mnd. Det går igjen i flere av slike tilfeller at tilskuddet har også blitt brukt i perioder på 1-2 mnd eller at merkenavnet til CLA’en er av useriøse/feil type(n). Men det skal også nevnes at undertegnede har sett flere positive innlegg fra mennesker som har brukt CLA med rett sammensetning fra et seriøst merke over lang tid. De har ofte henvist til effekt på kroppens form og sammensetning. Et utrykk som ofte går igjen er at det førte til at


URTEBLANDER: Prosessen der naturlige
emner fra planteverdenen har blitt funnet,
blandet og brukt,har endret seg vesentlig
siden de tider hvor man sto og knuste og
blandetmed bolle oghammer.


kroppen ble ”fastere i fisken”. En viktig ting å ta med seg er at det er over lang tid det skal gi resultater. Forskning viser at etter 12 uker så kan det påvises effekt på kroppssammensetningen(balansen fett/muskler), alt etter hvor store jevnlige doser som er tatt. Men så kan man registrere de som personlig ikke merker noen effekt i det hele tatt. Det kan være mange gode grunner til at det ikke har noen effekt på visse personer og det blir en utfordring for forskerne i fremtiden. Men man kan nok konkludere med at det som anses å være tilfredsstillende effekt, sett fra en forskers syn, ikke er merkbart hos andre.

“CLA er et næringsmiddel som virker helsebringende.”


Det gjelder å presisere at CLA markedsføres fra de mest seriøse/kunnskapsrike produsenter som et tilskudd som bedrer balansen mellom fett og muskler i tillegg til å ha andre helsebringende virkeområder. Men det er hovedsakelig fett og vektreduksjon dette preparatet kobles sammen med pr. i dag og forventningene kan bli skyhøye. Det er helt naturlig også siden det i dag og i fremtiden, er et økende fedmeproblem i verden. Håpet på en ”superpille” som kan kurer fedme uten å måtte mosjonere vil alltid eksistere. CLA som tilskudd har havnet litt i feil bås i markedet og burde egentlig brukes som et dagligdags tilskudd for de samlede helseeffektene det måtte ha.

Hvordan CLA kan redusere fettopptak og øke fettutskillelse
Hypoteser og forskning viser at CLA stimulerer fettforbrenningen og fettlagringen. For å forstå dette er det viktig å gå nærmere til grunne for hvordan kroppen fungerer.SUNNE FETTSYRER KAPSLET I FLERE LAG: Fett
er ofte en misforstått ernæringsgruppe. Fettet
er omtrent å regne som olje for en motor. Du
er nødt til å ha det hvis kroppen din skal være
sunn, frisk og fungerende.
Mat består av:
Karbohydrater – Glucose
Proteiner – Aminosyrer
Fett som triglyserider – Fettsyrer
Vitaminer,mineraler,sporstoffer

-Kroppen omdanner mat til: Energi og byggestener i celler
Informasjonsbærere og katalytisle/reaktive centre
Eller lagres for senere behov

Lipider(fett) lagres som triglycerider i fettcellene. Sukker/karbohydrater lagres som glykogen i muskulatur/lever eller som triglyserider(TG)/frie fettsyrer(FFA) i fettcellene. Lipider(fett) utgjør fra 5-20% av det vi spiser, og fra 25-50% av energien i maten vi spiser. Lipidene inngår som viktige stoffer i mange biokjemiske og fysiologiske prosesser. Cellevegger og indre strukturer består i hovedsak av lipider. Energimetabolisme reguleres bl.a. gjennom fett-metabolisme, samt at den er en del av en syntese av viktige informasjonsbærere (f.eks. prostaglandiner).


CLA reduserer aktiviteten til LPL(Lipo Protein Lipase) på celleveggen, som  • Hindrer nedbrytning av triglyserider i blodstrømmen til FFA, og
  • Hindrer FFA å komme inn i fettvevet til lagring. Data tyder på at hovedeffekten til CLA ligger i “stengningseffekten.” Fettet forbrennes istedet for å lagres
CLA øker aktiviteten til HSL(hormon sensitiv lipase) inne i fettvevet, som

  • Øker nedbrytning av lagret triglyserid fett, og
  • Frigjør FFA til blodstrøm, som
  • Kan brukes av muskler for energi.
Dette resulterer i at:
    CLA hemmer oppbygging av lange fettsyrer fra acetyl-CoA
  • CLA stimulerer beta-oksidering av fett (dvs. øker nedbryting)
  • CLA hemmer opptak av fettHVIS CLA ER KONGE, MÅ KUEN VÆRE DRONNING, for cla forekommer i de
høyeste naturlige konsentrasjonene i melkefett og kjøtt fra/fett fra drøvtyggere.