Dagens medisinske behandling av revmatikere og belastningsskader er fullstendig feil

0
202

FEILSLÅTT BEHANDLING: I dag skriver leger ut medikamenter som antiinflammatorisk og katabole steroider (kortison). Begge disse medikamenttypene er svært skadelige og virker mot sin hensikt.

Dagens medisinske behandling av revmatikere og belastningsskader er fullstendig feil


FEILSLÅTT BEHANDLING: I dag skriver leger ut medikamenter som antiinflammatoriske tabletter og de katabole steroidene som kun er svekkende til pasienter over en lav sko. Begge disse medikamenttypene er å regne som svært skadelig for belastningsskadepasienter!


Ikke til å tro at det går an – behandlingen er fullstendig feil!
Per i dag så benytter leger seg av hovedsakelig to typer medikamenter. Den mest skadelige og mest farlige medikamenttypen er de såkalte antiinflammatoriske tablettene som inneholder acetylsalisylsyre. Kjente og mye brukte merker er for eksempel Naproxen, Naprosyn og Voltaren. Disse tablettene er svært farlige og årlig dør det rundt 150 nordmenn som følge av bruk av denne typen medikamenter. Det forekommer også rundt 15.000 årlige magesår som følge av omtalte medikamenter. Dette opplyser Norsk revmatikerforbund som har fått foretatt undersøkelsen.


Etser dødsfarlige hull i mage og tarm
Tablettene som inneholder acetylsalisylsyre er sterkt etsende og det er vanlig at disse medikamentene fører til smerter i mage, nyrer og kanskje til og med raskt påfører skader på lever, i løpet av bruk over bare noen få dager. Undertegnede fikk stikkende smerter i mageregionen etter bare tre – fire dagers bruk, og bestemte seg raskt der og da for å slutte med å ta disse tablettene med en gang. Jeg fikk tablettene da jeg hadde pådradd meg senebetennelse bak i ryggen og skulderen.


Antiinflammatoriske medikamenter er ikke betennelsesdempende slik de sies å være
Medikamentene virker ikke betennelsesdempende slik de oppgis å virke. De virker kun nedsettende på smerter og er å anse som et rent smertelindrende preparat. Derfor er det mye bedre om du som belastningsskadepasient eller revmatiker ber legen om å skrive ut et mindre hasardiøst og smertenedsettende preparat enn disse som inneholder denne farlige og etsende syren.


Kortisol – og legene som raskt er på pletten og injiserer kortison
Kortison er legenes stadige tilbud som de raskt er på pletten og setter rett inn med sprøyte. Kortison er en syntetisk etterligning av kroppens eget kortisol som er kroppens kannibalhormon. Det er et nedbrytende hormon som kalles katabolt steroid. Denne typen steroider gir kroppenn beskjed om å bryte ned alt slags vev for å omsette det i blodstrømmen som blodsukker (energi som kroppen raskt kan nyttiggjøre seg). Hormonetterligningen kortison svekker muskler, sener, bindevev og ledd, og er derfor ikke et medikamament som er riktig å gi til belastningsskadepasienter og revmatikere. Kortison sin eneste ”gunstige” virkning, er at steroidet virker smertenedsettende. Det kan dog diskuteres om det i det hele tatt er heldig for pasienter å fjerne budbringeren smerte som får pasienten til å holde seg mer i ro slik at kropen kan få en sjanse til å reparere skadene sine og bli frisk igjen. Når smerten fjernes, så øker ofte pasienten feilaktig sitt fysiske aktivitetsnivå, noe som kan føre til forverrede skader og smerter. Det er helt feil å behandle revmatikere og belastningsskadepasienter med kortison.

Medisinene som er de riktige, men som ikke gis
Anabole steroider er oppbyggende hormoner som gir kroppen beskjed om å helbrede sine vevsskader fortere og i større omfang enn normalt/naturlig, og dette er de riktige medisinene dersom belastningsskadepasienter og revmatikere i det hele tatt skal medisinsk behandles. Anabole steroider er mye tryggere, bedre og ikke minst riktig medisin, enn både antiinflammatoriske tabletter og sprøyter satt med nedbrytende kortison rett inn i verkende skadesteder. Men per i dag så skriver ikke leger ut anabole steroider til disse pasientgruppene. Grunnen til dette er meg ikke kjent. Det eneste jeg kan tippe er at anabole steroider er så negativt påtenkt og med et mer enn frynsete rykte og omdømme, at leger vegerer seg for å ta i bruk denne svært lovende og gunstige medisinen på alle disse pasientene som virkelig kunne ha bruk for god hjelp som AAS (Anabol Adrogene Steroider), kunne gitt dem.