JO MER JO BEDRE? Dersom det beste var å trene så hardt og så mye som mulig, da ville det være enkelt å bli best, for da var det bare å være den som trente mest.

Den som trener mest er ikke nødvendigvis best
JO MER JO BEDRE? Dersom det beste var å trene så hardt og så mye som mulig, da ville det være enkelt å bli best, for da var det bare å være den som trente mest.


Ikke så mye og hardt som mulig, men så rett som mulig!
Du kan trene for lite, og da kommer det ingen framgang. Men for lite trening og derved undertrening, ja det er virkelig sjelden kost blant utøvere som trener jevnt og trutt. Det er i de fleste tilfeller der det er liten eller ingen framgang, overtrening som er gjeldende grunnlag.


Hard innsats – et vedvarende og stort problem
Det finnes utøvere som overtrener som følge av for stort volum i treningen, men i de fleste overtreningstilfellene så er det for stor/høy innsats som er feilen. Spesielt innenfor kroppsbygging er den intense innsatsmessige hardtreningen den som setter en effektiv og brutal stopper for framgang i både styrke, utholdenhet og muskelmasse.


Fra og med sekstitallet så har kroppsbyggernes hardtrening medført at øktene på samme muskelgruppe har måttet reduseres og reduseres etter hvert som befolkningens generelle treningsgrunnlag/grad av fysisk aktivitet, har avtatt og gått ned.


Grovt anslag:
1960: 3 økter per uke per muskelgruppe.
1985: 2 økter per uke per muskelgruppe.
1995: 1 økt per uke per muskelgruppe. Og nå, 10 – 15 år med og etter denne treningsfrekvensen, så tåler ikke størstedelen av utøverne denne sjeldne frekvensen heller. Det har blitt nødvendig å legge inn ekstra hvileuker og/eller periodisere treningen. Dagens ungdom har som regel et elendig utgangspunkt for å tåle trening med full innsats. Overtreningen florerer.

De hardtrenende, vil de ikke innse at kroppen ikke takler maks. innsats økt etter økt?
Hvis det var slik at så hard trening som mulig, ville gi maks. resultater, da hadde det vært såre enkelt å blåse opp i både styrke og muskelmasse, men slik er det jo ikke. Nei, det er de som trener rett som oppnår og får framgangen. Skal du/må du trene med maks. innsats, så MÅ DU LEGGE INN EKSTRA HVILE og du kan ikke trene hver muskelgruppe ofte. Hardtrening krever lang hvile og perioder uten trening eller i all fall perioder med lett trening. Dette er HELT nødvendig for at kroppen skal klare å få hvilt ut og bli treningsklar igjen.