TRIM/TRENING/MOSJON/REPETISJON: Det handler om bevegelse, utvikling og framgang. Ja FRiHET: Troen påvirkes også gjennom et treningsmessig levesett. Fra første til siste sett: GUD ER MED DEG.

Gud og vår
åndsrettede tro burde nevnes oftere
i trenings-sammenheng.


Forflere utøvere er ikke troen langt borte.Noen ganger er troen et etablert fundament utøveren har med seg fra barnsben av, men det finnes også eksempler på de som får troenunderveis. Troen blir gitt. Derfor er håpet større enn troen på jorden.


Hosflere store idrettshelter vi har sett opp gjennom tidene, og i vår tid, ligger det forankret en Gudstro. En tro som kan verne og trygge, innstifte håpet og nære viljen til å leve, ta seg ut og gi det som finnes å gi. Husk at GOD på norsk er Gud på engelsk, og at enhver positiv, god og kjærlig tro er Gudstro. For Gud er ALT DET GODE.  • Er Gud en lagspiller? Ja.
  • Hva heter laget? GOD
  • Hvor mange er med? Enhver sjel. Alle livene er 1. Gud er 1. Dette kan du trygt kalle GOD LAGÅND.TO HENDER, ETT LIV, Et EVIG LIV der alle energien
forblir, men bare endrer form, og blir, til sirkelformen
som ballen på bildet, det evige kretsløpets symbolske
form. Sirkelen danner veien der begynnele og slutt
ikke finnes, og setter du en slutt på den et sted, så
blir det automatisk også den nye begynnelsen på den
andre siden. For oss, den GODE siden. Himmelen =
Heimelen, eller lett og rett og kort og godt sagt:
Hjem kjære Hjem.
Tro, frihet, ritualer, fengslende tro og tvangshandlinger
Vi har sett flere toppidrettsutøvere innenfor sprint f.eks, som står på randen til startstreken og gjennomgår sine fastlagte ritualer. De knytter skolisser på en spesiell måte, de krysser føttene, de kysser smykket de har om halsen, de ber sine stille bønner og ber høyere makter om hjelp til å klare “det umulige”. Mens noen ville kalle det tvangsritualer, er det andre som innser nytten og virkningen i de samme tingene uten å følge lysten til å diagnosere verdens innhold. Men kall det gjerne ritualer: de er trosbaserte og styres av det indre tankelivet. Utøveren vinner bare hvis han adlyder de indre stemmene og slavisk følger fortidens suksessoppskrift, tror utøveren selv. Troen kan her ligne et negativt fengsel etterhvert, så husk bare at Gud er Rett og Lett og setter fanger fri. Vonde og problematiske tvangsritualer oppleves neppe som det Gode, lette, behagelige og ønskelige, så da sier hjertet fra at dette ikke er av det gode. Men begrepet “tvang” sier jo noe om at ritualene ikke er det utøveren ønsker selv da. Spor sporet til kilden og finn opphavet.


Troen er for ethvert menneske et avgjørende momentnår utfordringer sla møtes og noe skal klares.Troen har stor betydning for hva et menneske gjør og ikke gjør. Fordi troen i så stor grad medfører nivå av følelser. En tro som gir mye angst fører til liten handlingsfrihet, og barrieren som ligger i en spenningsøkningen og utfordringen, vil fort kunne vokse seg stor. Enten troenpåvirkes gjennom erfaringens handlinger, tanker eller ord, så har levesettet vårt en innvirkning på hvordan vi fungerer i forhold tilhva slags tro.
De store utfordringene med mye fare, øker behovet for troen på det Gode
Boksere har i mange år ofte gjort seg kjent for sin gudstro og dyrking av denne. Noen av de mest kjente er kanskje amerikanske tungvektsboksere som Evander Holyfield, Muhammed Ali og George Foreman. Sistnevnte er pastor med sin egen menighet. Mike Tyson åpnet skriftene da han havnet i fengsel. Han fant en tro han festet segtil, mens årene bak murene passerte. Så fikk han noe trygt å holde seg til i den langvarige prøvelsens tid.


For disse kjente idrettsmenneskene harleveveien kunnet by påstore utfordringer som gang på gang har plassert dem i situasjoner de med sikkerhet ikke vet at de mesterer og overvinner. Som Evander Holyfield sa det: Jeg går ut og snakker til folk om Gud. Ved å tro på han og settemin lit til han, er det mulig for mennesker å møte og overvinne utfordringer og mål som er mye større enn dem selv.


For Holyfield var Gud en støttespiller gjennom hele karrieren. Når tvil og frykt kom til ham, så ba han til Gud. Han ba om styrke, om mot til å møte det som sto for ham. Når det gikk bra og han vant, takket han Gud for det. Evander så det også som sin rette plikt å med sin Gudsgitte styrke gå ut og snakke med mennesker. Han ville vise andre at det fantes en god vei, og at alle kunne finne styrke og tro i seg selv.
Fysisk aktivitet, samhold, læring og
trygge forhold, gir god vekst og fyller
dagene med det rette innholdet for hva
som er godt for mennesket.
Fysisk trening er etgodt virke.
Ofte kan løpere og folk som trener alene, snakke om nærmest meditative øyeblikk, som de har erfart gjennom trening. Mens noen kaller ting vitenskapelig for Runners high, og forklarer det med endorfinkick og kroppens egne “narkotikum”,så har andre følt både religiøse opplevelser og erkjennelsesrike åndsopplevelser. Trening kan for noen være nærmest et verktøy som hensetter utøveren i et meditativt element, en mottakelig tilstand, gjerne med bedret klartenkthet og opplevd bevissthetstilstand.


Bevegelse er i livet ikke langt fra vår jordiske frihet
Det er godt å bruke kroppen. Det er det den er laget for: Bevegelse.Gjennom trening kan mange gode egenskaper utvikles, ikke bare fysisk styrke og utholdenhet. Man kan få trent sin vilje og bevisste bruk av hodet, man kan jobbe positivt med hele seg selv for å utvikle seg selvog bli et menneske som beveger seg til det gode.
Fysisk aktiviteten gir et godt utbytte både for kropp og sjel. +


Trening og idrett kan være et positivt tiltak, et godt samlingssted og felles interesse. Treningen kan lage plass for at gode vennskap oppstår, spirer og gror. Kameraterbevarer freden lengre når de kan gjøre noe positivt sammen. Fyll tiden med det som bygger opp, ikke det som bryter deg ned.Dyrk vennskap og gode båndgjennom fysisk aktivitet og felles bestrebelser mot et felles mål.


Om toppidretts og mediers/folks fokus- om forbilder og avgudsbilder
Dagens toppidrett dreier seg mye om ære, penger og oppmerksomhet, ikke så ulikt verden ellers altså. Se gjerne opp til en vinner, men det er bare det Gode i henne eller han, som vil deg, oss og verden godt. I vinnere er det to sider som i alle andre mennesker, og et menneske kan aldri bli 100% GOD. Kun GUD er GOD, sa Jesus som selv sa at han selv ikke var kun god. Mennesker er femti prosent fra andre siden. Vil du ha et forbilde som kun er Godt? DET GODE er det. Men et Godt forbilde er likevel Jesus, som da samtidig gir oss alle trøst om at du må ikke være God av skapning for å komme Hjem tilHeimen eller Himmelen som vi så ofte liker å kalle dettestedet vi ikke finner på kartet.
Jesus: En mann for og med folket. Jesus utholdt livet med sannheten og viste oss veien.


Guds påbud er å elske det gode. Gud er det Gode, ogGud er i alt liv. Gjør noe godt for et liv, og du gjør noe godt for Gud. Hans Ord er Godt: Elsk det Gode, og hold ut. Dette erenkle og lette bud.Det Gode er en lett last å bære. Det er det vonde og onde som er tungt.