Det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) er en parameter som knyttes til utholdenhetsprestasjon og aerob energiomsetning. Hva menes med VO2maks, hva som avgjør størrelsen, hvordan det måles og hvilken praktisk betydning det har for prestasjon?


Det maksimale oksygenopptaket


Av Stian Kvinen


Cand. scient. IdrettsbiologiI denne artikkelen vil jeg ta for meg det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) en parameter som knyttes til utholdenhetsprestasjon og aerob energiomsetning. Jeg vil forsøke å beskrive hva som menes med VO2maks, hva som avgjør størrelsen på det, hvordan det måles og hvilken praktisk betydning det har for prestasjon. Til slutt vil jeg ta opp hvordan man kan trene med tanke på å øke sitt maksimale oksygenopptak.


<