Med instinktiv trening menes det at utøveren følger blindt kroppens følelser og tanker. Utøvere kan oppnå store resultater til tross for at de har ikke peiling på trening og mangler omtrent alt av kunnskap.

Instinktiv trening, å trene etter følelsene

Dersom du har lest vårt hefte/bok med tittelen «Maksimal Framgang», så vil du se at mange av teoriene og forklaringene i boken vår er de samme som kommer her. Og det stemmer. Mye av det som står i Maksimal Framgang kan forklares som en bevisstgjøring og opplysende kunnskap som skildrer hvordan utøveren bevisst med styring og kontroll, kan trene akkurat slik den instinktivt trenende utøveren gjør det. Forskjellen er at han som trener instinktivt fortsetter sin økning uten noen sikkerhet og med en god porsjon flaks, han kan når tid som helst falle ut av den instinktive vanen og begynne å forstyrre kroppens med bevisste tanker og handlinger overfor treningsmengden. Den utøveren som bevisst med kunnskap og forståelse trener akkurat slik som han som trener instinktivt, den utøveren trener seg med sikkerhet helt til topps, for alt gjøres riktig med vitende vilje, denne utøveren her har ingen usikkerhetsmomenter eller fallgruver, framgangen kommer under full kontroll og styring, og treningsmengden utvikles helt riktig bevisst. Det er dette heftet/boksen «Maksimal Framgang» tar sikte på: Å utdanne leseren slik at han eller hun kan trene bevisst, styrt og kontrollert helt riktig. Men tilbake til instinktiv trening:

Han føler seg uthvilt og har veldig lyst til å trene, han er motivert og akkurat nå opplever han at å gå på trening er morsomt og givende og positivt og underholdende. Han går derfor på trening, fordi han opplever at han har lyst til det. På treningen legger han på de vektene han løftet forrige gang. Han begynner på første sette og merker allerede etter første og andre repetisjonen at det går veldig lett og fint, han føler seg treningsklar, sterk og utholdende. Han legger på mer vekter, så trener han de 4-5 settene som han pleier. Vektene flyr opp nesten av seg selv, det er morsomt og treningen føles motiverende og lett og positiv. Slik forløper hele treningen, han øker vektbelastningen på alle øvelsene på alle settene.

Så hviler han, og han hviler uten å ha fastsatt når han skal trene neste økt, han tar neste økt når han føler for det. Som du ser så følger han blindt de gode og positive følelsene og tankene. Med følelser og tanker så styrer organismen denne utøveren totalt. Organismen belønner han med gode følelser når den trenger fysisk aktivitet/trening/belastning fordi kroppen er uthvilt og treningsklar. Dersom kroppen er sliten og trenger hvile, da vil den hvile og ikke være i fysisk aktivitet/trening/belastning. Organismen svarer da med vonde følelser.

Når kroppen vil trenes, så føles treningen positiv
Når kroppen vil hvile, så føles treningen negativ

Dersom overtrening skulle inntreffe, da opplever utøveren at treningen plutselig blir negativ, den blir tung, det blir et ubehagelig slit, og treningen føles vond og demotiverende, det er ikke morsomt, og han må kjempe opp vektene på hver repetisjon med viljestyrke i store mengder. Alt streker imot og treningen er og blir ork. På denne måten så »straffer» organismen utøveren fordi det trenes. Utøveren får lyst til å bare kutte ut å trene, og det gjør han. Han går fra hele treningen og reiser hjem og legger seg på sofaen. Han kjenner nå at det føles godt å hvile kroppen. Dermed blir han liggende å kose seg helt til han skal gå og legge seg. Dagene etterpå så har han ikke noe lyst til å gå på trening, nei det føles godt å ikke trene og heller bare slappe av, så da gjør han det. Som du ser, så følger utøveren følelsene og tankene totalt, og han gjør slik som disse motiverer og styrer ham til. Det eneste han gjør, det er at han gjør det som fører til godhet/glede/nytelse/det positive, og så slutter han med det som føles og oppleves som vondt, ubehagelig, negativt og slitsomt og som han dermed ikke har lyst til. Utøveren går hele tiden etter belønning og unngår hele tiden straff. Dette skjer ubevisst uten at utøveren er oppmerksom på at dette skjer. For dette er programmert i mennesket.  Kaller denne programmeringen for «instinkt», en medfødt og automatisk innstilling som får oss til å gå inn i en spesifikk og viss handling og adferd.  Dette instinktet her, det får oss til å følge etter belønning/det gode, og instinktet får oss til å unngå å skyve fra oss straff/det vonde. Organismen styrer med instinktene utøveren til å trene og hvile riktig. Det er på akkurat denne måten organismen får babyer til å øke sin styrke og utholdenhet på helt riktig måte allerede helt fra starten. Det er også instinkter som får babyen til å begynne å krype, for deretter å reise seg opp og stå, for så å begynne å gå. Organismen styrer babyen med instinktene og belønning. Babyen gjør bare det som føles godt. Og fjerner seg fra det som gjør vondt og ikke er godt. På denne måten så styrer organismen babyen til å gjøre det som organismen vil.

Så slik er det instinktiv trening utføres og fungerer, men denne treningen kan når som helst opphøre og fungere i det hele tatt dersom utøveren plutselig med sin bevisste tanke og styring og handling, griper inn i treningen og begynner å følge sin bevissthet og egne tanker og egen vilje. Da kan plutselig hele adferden forandre seg, og utøveren kan nå stå og ikke fatte og forstå hvordan han eller hun skal reagere på de forskjellige følelsene og tankene. Dette her kommer av og til en sjelden gang til syne der det er snakk om utøvere på høyt nivå som har kommet dit med instinktiv trening, men som så plutselig gripper fatt i treningen og tar over styringen bevisst, og derfra begynner å trene etter det som han eller hun tror er riktig. Uten kunnskap, riktige fortolkninger og forståelse, så kan treningen nå gå helt aldeles galt. Og galt går det for disse utøverne som gjerne tror at jo hardere og mer det trenes, jo større vil framgangen bli. Dette har vist seg å noen ganger resultere i at utøveren overtrener seg så alvorlig at vedkommende kan bli 100% invalid og havne i rullestol. Overtrening kan nemlig bryte ned og ødelegge kroppens treningsgrunnlag. Treningsgrunnlaget kan ødelegges helt, og da tåler utøveren ikke lenger noen ting, før dette potensielt fører til overtrening, smerter og skader. Det kan ta måneder og år å bygge seg opp igjen med riktig trening og hvile. Så for en utøver som kun og blott trener instinktivt helt og holdent og som ikke har tilegnet seg forståelsen og kunnskapen  av og om treningen, så er det usannsynlig at han eller hun når helt til topps og blir nummer 1, det krever ii så tilfelle en stor porsjon flaks.

Med heftet/boken «Maksimal Framgang» så lærer du bevisst inn alt den instinktive treningen innebærer og får den i hukommelsen som kunnskap og viten, og du har den helt riktige treningen med deg i din forståelse. Dette kan vi på en måte kalle for Bevisst instinktiv trening. Du trener som om du skulle trene helt riktig med instinktiv trening, men du gjør det bevisst styrt og kontrollert.  Dette er den optimale måten å trene på.