Dette er trim.no sine teorier
1. Bindevevet har fra maksimal treningsmengde til helt uthvilt superkompensasjonsfase, 7 restitusjonsdøgn som er helt smertefrie/symptomsfrie.
2. Ved belastningsskader skal smerte/skadested avlastes til det punkt der hvor bindevevet oppnår sin fullstendige reparasjonshastighet og evne, så lenge det er smerter tilstede. All belastning som inntreffer som overgående i forhold til vevets reparasjonshastighet og evne, vil redusere graden av reparasjon i vevet. Blir det altfor mye belastning, vil smerte/skadested bli såkalt kronisk, dvs. smerte/skadested forblir i samme skadesituasjon med samme smertene. Ytterligere mer belastning, vil medføre forverring av skade og smerte.
3. Muskelvevet har fra negativt modus, overtreningsfase, til positivt modus, treningsklar, og superkompensasjon, 10 restitusjonsdøgn.
4. En positiv muskel er en treningsvillig og treningsklar muskel. Følelsesmessig så forteller kroppen om positiv treningstilstand ved at det føles godt og positivt å utsette gjeldende muskel for belastning/trening. Det føles lett, du føler deg sterk og utholdende, og treningen er lystbetont, motiverende og inspirerende.
5. Negativ muskel betyr overtrent muskel. All belastning og trening vil ikke gi økende resultater. Hvile og da god nok hvile, er nødvendig for å få økende resultater og framgang. Kroppen rapporterer negativt modus/overtreningstilstand, ved at det føles negativt å løfte/trene muskelen. Det blir et viljekrevende slit å løfte vektene. Løftefølelsen er tung, treg og belastende. Treningen er umotiverende, uinspirert og psykisk belastende.
6. Kroppen har et hurtiglagringssystem av kalorier. Tynntarmen kan raskt ta opp overskuddskalorier og lagre dem i en ernæringsgrøt. Disse kaloriene vil ved slanking bli redusert 50/50 med underhudsfettet. Kroppens overskudd forblir på topp og det dannes ikke ketoner i blodet. Det oppstår ikke sult.
7. Når det er overskuddskalorier i tynntarmen, så vil man ved slanking/deffing, imøtekomme organismens energibehov ved å ta 50/50 med kalorier/energi ifra underhudsfettet (saktelagrende system), og fra kroppens hurtiglagringssystem (tynntarmen).
8. Hjernens overskudd styres av en fysisk ventil/dyse som slipper overskudd inn i hjernekammer som ligger bak øynene i hjernen. Innstillingen predisponeres før fødsel, og/eller settes i tidlig levealder. Dyseåpningen styres av seier-tap og imøtekommenhet av instinkter.
9. Nivået/forekomsten av psykisk overskudd, kan avleses i øynene. Omtalte avlesning gjøres av andre mennesker ubevisst og instinktivt.
10. Revmatisme er en kombinasjon av belastningsskader og psykiske forhold. Revmatismens smerter og skader i kroppen, kan helbredes ved å tilrettelegge riktig forhold mellom hvile og belastning, samt forhold seg til kroppens signaler på riktig måte.
11. Mange medisiner kan bare tas i syklus, dvs. at medisinen brukes kun for en periode. Neste periode som etterfølger, innebærer at medisinen ikke tas. Dette motvirker kroppens forsvarsmekanisme som via reseptorer og/eller andre forsvarsfunksjoner, nullstiller medisinens virkning. Anabole steroider som tas i maksimal dose, vil stenge ned reseptorene fullstendig (det slippes gjennom opptil 20 mg. Testosteron i døgnet, hvilket tilsvarer organismens naturlige mengdeopptak av det mannlige kjønnshormonet testosteron), etter åtte ukers bruk. Her avsluttes bruken (vedlikeholdsdose på 20 mg. Testosteron i døgnet), og det tar da tolv uker før reseptorene er helt åpne igjen og samme medisindose igjen gir samme effekt.
12. Anabole steroider er den riktige medisinen for pasienter med belastningsskader og/eller revmatisme.
13. Dagens bruk av antinflammatorisk og katabole steroider (kortison), er direkte feilbehandling og bør ikke forekomme i det hele tatt. Disse medikamentene medfører potensielt forverring av pasientens helsesituasjon.
14. Systemisk overtrening rammer lett og setter seg først i hjertet/blod/lunger. Resultatet er at du blir tung og treg i pusten, treningspulsen går i første omgang opp. Treningen føles tung, slitsom og viljekrevende. Utøveren oppnår ikke framgang eller forbedrende resultater hva angår økende fart/hastighet/intensitet. Utøveren kan ved SO (Systemisk Overtrening), kunne fortsette å øke treningsmengdens volum, og vil med det utvikle større styrke og utholdenhet i bindevevet, men det skjer ingen muskulær tilpasning eller forbedring. Systemisk overtrening som så vidt har rammet, krever minimum 10 restitusjonsdøgn før hjerte, blod, kretsløp og lunger oppnår fullstendig restitusjon og superkompensasjon.
15. M.E. (Myalgisk Encefalomyelitt), er en lidelse der kroppen er nedkjørt fysisk med eller uten symptomer og smerter og skader, i kombinasjon med manglende psykisk overskudd og krefter. Pasienten er kraftløs. Selv de minste aktiviteter kan innvirke som sterkt utmattende. Pasienten har ingen nevrologiske endringer, feilfunksjonalitet eller manglende funksjonalitet.

Les mer om disse teoriene, samt se opplegg og programmer og behandlingsopplegg som trim.no har bygd på bakgrunn av disse omtalte teoriene. Du finner hefter og programmer her:http://www.trim.no/butikk/