Lidelsen kan i vesentlig grad motvirkes og bedres med fysisk aktivitet, så hold takta!Her følger de harde fakta.

FAKTA OM DIABETESUNNGÅ TYPE 2, TRiM.NO: Fysisk aktivitet gjør det lettere for cellene å ta opp insulin. Aktivitet viser seg derfor å være det viktigste innslaget for å både forebygge og behandle diabetes.Kort om diabetes


Lidelsen deles i to grupper: Type 1 og type 2. Type 2 er den minst farlige varianten. Diabetes er to forskjellige sykdommer. Bukspyttkjertelen produserer insulin og utskiller det for at kroppen skal frakte ernæringen inn i cellene som blodsukker. Diabetes oppstår når kroppen mister sine insulinproduserende betaceller (type 1), eller muskelcellens opptak/opptaksevne svekkes (type 2). Når vi spiser utskiller kroppen normalt sett insulin. Hos diabetikere fungerer ikke dette sukkeropptaket normalt. For lite insulin gir høyt blodsukker. For mye insulin gir lavt blodsukker. Begge variantene kan medføre en rekke symptomer og skadevirkninger. For lavt blodsukker kan føre til følelsesutbrudd, bevisstløshet og kramper, mens for høyt blodsukker kan føre til forgiftningsreaksjoner, hjertetrøbbel og blindhet. Diabetikere bør eller må kontrollere fysisk aktivitet og kosthold.</P>

MÅLEAPPARAT TIL BLODSUKKER


Diabetes generelt • Utviklingen har eksplodert og livsstilen vår anses å være tungtveiende som grunnlag.
 • Forekomsten av diabetes synker etter hvert når man reiser østover. Kina har minst diabetes.
 • WHO (Verdens Helse Organisasjon) har erklært diabetes som epidemi.
 • Blir den største folkesykdommen i det 21. århundre.
 • Flest diabetikere er å finne i U-landene.
 • Er en av de største sykdommene blant barn i i-land.
 • De fleste unge diabetikerne er å finne i nord.
 • Det er håp for at begge typene diabetes vil kunne forebygges og helbredes.
Diabetes type 1 • Kalles også insulinkrevende diabetes.
 • Betacellene forsvinner helt. Symptomene kommer oftest etter at 90% av betacellene er borte.
 • Pasienten er nødt til å bruke insulin kunstig hver dag, gjerne ved bruk av injeksjoner.
 • Pasienten er nødt til å følge en diett i forhold til sykdommen.
 • 10-15% av verdens diabetikere har diabetes type 1.
 • 25.000 nordmenn har lidelsen, og nye tilfeller øker med 600-800 personer hvert år.
 • Man forventer 54% økning av diabetikere på 13 år (1997-2010).
 • 3,5 millioner pasienter i 1997. forventes å øke til 5,4 mill. fram til 2010.
 • Det oppstår flest diabetikere i U-landene.
 • Sykdommen opptrer hyppigere i Norden enn type 2.
 • Sykdommen dukker i flest tilfeller opp i puberteten.
Diabetes type 2 • Kalles ofte for ikke-insulinkrevende diabetes
 • Betacellene er intakt og produserer insulin, men musklene reagerer tregt på insulinet.
 • Kroppen produserer selv insulin, men opptaket er tregt og effekten redusert.
 • 85-90% av verdens diabetikere har type 2.
 • Cirka 200.000 nordmenn har denne lidelsen.
 • Var ca. 120 millioner mennesker med diabetes 2 i 1997. Vil øke til 215 mill. i 2010.
 • Man forventer en økning på 13 år (1997-2010) på 79%.
 • Man forventer å ha 31 millioner mennesker med type 2 i Europa i 2010.
 • Størst vekst av diabetes 2 i U-landene.
 • Det er mindre prosentandel type 2 i Norden, i forhold til type 1 diabetes.
 • Oppstår oftest hos middelaldrende (40 år), men også yngre rammes.
 • Type 2 kan effektivt forebygges. Trim reduserer risikoen for å få type 2 med 30%
 • Trim, diett og muligens medisiner utgjør behandlingsformene.
 • Tabletter med sulfonylurin bidrar til å senke blodsukkeret og øke insulinproduksjonen.
 • Injeksjoner med insulin kan bli nødvendig.