SETRALSTIMULERENDE PREPARATER: Efedrin er et legemiddel som fremmer slanking, dette gjennom nedsatt sult/matlyst, og at forbrenningen går opp.

Efedrin er et stoff som brukes som medisin utstrakt innenfor astmamedisin. Stoffet er forbudt i Norge, og kan på lovlig måte kun anskaffes gjennom lege som skriver dette ut på resept.

   
 
 

Generisk navn: Efedrin hydroklorid.
Sporingstid: Ca 3-4 dager.
Halveringstid: rundt 6-12 timer.
Også kalt: ”Effere”og ”Stack”

Efedrin er sentralstimulerende middel. Stoffet fører blant annet til at tretthet forsvinner (økt våkenhet), at nedsatt matlyst og/eller sult opptrer, og at det psykiske overskuddet øker. Det skal dog rettes et varsel om at efedrin produserer ikke psykisk overskudd, men snarere får hjernens lager av psykisk overskudd til å bli brukt i større grad enn normalt.

Efedrin påvirker det sympatiske nervesystemet og har to effekter: Det virker stimulerende på alfa- og betareseptorer i nervesystemet, og det øker frigivelsen av noradrenalin fra nerveendene.

   
EFEDRIN, KOFFEIN OG AMFETAMIN
er alle stoffer som virker sentral-
stimulerende.
 

Åpner opp luftveiene og fører til økt forbrenning
Efedrin brukes i en del astmamedisiner da stoffet er med på å åpne opp luftveiskanalene. Efedrin er med på å åpne opp blodårer og øke blodgjennomstrømningen. Inntak av Efedrin vil forårsake at rundt en halvtime etter inntak, så vil man kunne merke at kroppstemperaturen stiger. Efedrin har en forbrenningsøkende effekt. Efedrin fører til større nedbrytning av triglyserider i fettvevet. Pulsslagene blir raskere, og noen brukere kan bli stresset, hvileløse, og få en trang til å snakke (bli pratsom). Det psykiske energinivået stiger i inntil sterk grad, og sult, sultfølelse og matlyst forsvinner. Efedrin er vanndrivende. Stoffet efedrin kan man på en måte omtale som en lightutgave av amfetamin.

Stoffet kommer fra plante
Efedrin utvinnes fra visse planter og er et såkalt alkaloid. Disse plantene inngår i den såkalte ”efedra familien”. I 1885 klarte en japansk kjemiker å isolere efedrin fra planten Ephedra vulgaris. Efedra har blitt benyttet i klassisk, tradisjonell kinesisk medisin i over 5000 år. Forskjellen på efedra og efedrin, er at efedrin er mye mer konsentrert. Efedrin er i tillegg syntetisk. Det kan også nevnes at efedra/efedrin er et av de aller eldste stoffene som er å finne på dopinglista.

   

FARLIG MED EFEDRIN? Det finnes en rekke
mulige bivirkninger, men for de fleste så vil
fornuftig bruk ikke være farlig. Den utbredte
bruken overfor astmatikere (kvinner, menn og
barn), viser at bruken er å regne for tilnærmet
trygg.

Se forøvrig listen over de mest vanlige
bivirkningene nederst i denne artikkelen.

 

Godt utprøvd og brukt
Gjennom mange år har efedrin blitt benyttet av trailersjåfører i USA for at man skal kunne være våken, holde seg våken, og kunne kjøre lenger og mer. Over alt i USA kunne man få kjøpt efedrin på butikker og bensinstasjoner. I dag har amerikanske myndigheter skjerpet kontrollen og utbredelsen av efedrin på grunn av at dette stoffet blir misbrukt som rusmiddel og i narkotikaproduksjon av metaamfetamin. I USA kan man likevel i en del stater få kjøpt efedrin via postordre.

Noen kampsortutøvere har brukt/bruker det da efedrin øker reaksjonsevnen. Dette har trolig sammenheng med det økte bevissthetsnivået, bedret utholdenhet og økt psykisk overskudd. Efedrin blir også brukt av kroppsbyggere/fitnessutøvere/styrketrenende for å øke den maksimale muskelstyrken og utholdenheten. Erfaringer viser at efedrin kan øke den maksimale muskelstyrken med opptil 15% prosent.

   
STYRKETRENENDE: Bruk av efedrin
kan føre til økning av maksimal
muskelstyrke med opptil 15%.
 

For å få det til å virke
Efedrin må benyttes over tid for at man skal se noen slankeeffekt. Og aller helst burde efedrin benyttes side om side med en diett satt sammen med tanke på slanking. Man skal også ha det klart for seg at etter hvert så stenger kroppen ned følsomheten/mottageligheten til efedrin, og man kan derfor miste dette stoffets slankeeffekt. Dette problemet kan løses ved at man periodiserer bruken. Man kan være på efedrin på slankingen i tre døgn, og så ta fire døgn pause (eksempelvis). Vær også klar over at efedrins væskedrivende virkning særlig i starten vil innvirke til at kroppsvekten går ned inntil hurtig. Dette vekttapet er imidlertid ikke kroppsfett, men snarere væske.

Brukere av efedrin kombinerer ofte efedrinbruken med inntak av koffein (dette stoffet finnes i kaffe). De to stoffene har en synergisk effekt, de forsterker hverandres effekt.

 

Efedrin vil for de fleste virke og være trygt, men enkelte kan få uakseptable bivirkninger. Man bør trolig unngå efedrin dersom man lider av stoffskiftesykdommer, hjertelidelser og/eller av stress, nervøsitet og angst. Her følger de mest vanlige og kjente bivirkningene:

 

Bivirkninger:

Nervøsitet

Angst

stress
manglende evne til å slappe av

Økt blodtrykk
Redusert matlyst

Mindre eller ingen sult

Skjelvende hender

Svimmelhet

Hodepine

Økt svetting

Søvnløshet

Dehydrering

Palpitasjoner(hjertebank)

Muskelsvakhet

Økt kroppstemperatur

Høy puls
Utlading av hjernens mentale overskudd

Psykose

Munntørrhet

Arytmier, hjerterytmeforstyrrelser

 

Kilde: steroider.net

 

1. Felleskatalogen

2. Wikipedia.com

3. Metabolism. 1991 Mar;40(3):323-9. Related Articles, Links Thermogenic
synergism between ephedrine and caffeine in healthy volunteers: a double-
blind, placebo-controlled study. Astrup A, Toubro S, Cannon S, Hein P,
Madsen J. Research Department of Human Nutrition, Royal Veterinary and

Agricultural University, Copenhagen, Denmark.

4. Anabolics 2006, William Llewellyn