Er dagens dopingproblem noe problem egentlig?

0
142

Gidder vi å se og høre mer om dopingbruk i idretten? Er det bare enda et innslag av den evige heksejakta og svartmalingskampanjen vi stadig må se og høre mer om?WHO`S THE BAD GUY,
the fighting beast, or the
medicine priest?


«Kanskje burde visse dopingmidler tillates.»


Kanskje hadde det vært til profesjonell idrett og rettferdighet sitt beste at anabole steroider ble gjort tillatt brukt av eliteutøvere og profesjonelle.


Storebror er lei hele greia
Amerikanerne står som et eksempel på hvordan dopingproblematikken reiste seg og større større før debatten bare flatet ut. USA ble og trolig bare er trøtt og lei av hele greia. Hvem bryr seg om testosteronnivået til «Lakers» eller «Texas?». Burde ikke media og folk være mer opptatt av om deres favorittlag og spillere vinner eller taper? Det kan i visse tilfeller virke som det er mer blest og fokus på dopingen og dopingtester, hvem som er tatt og/eller ikke tatt, hvem som bruker og hvem som nesten sikkert ikke bruker. Er det ikke viktigere å få selve fokuset på proffsporten og dens resultater og utvikling, i stedet for denne dønn kjedelige «dopingkampen«.


Hvis doping ble tillatt, hva ville ytterste konsekvensen være? At noen dør? Det er tvilsomt at det hadde blitt så mange dødsfall, for dopingen er massivt utbredt allerede og den har vært det i mange år. Ja de tryggeste medisinene har vist seg som de tryggeste i 60-70 år. På lik linje med andre profesjonelle, så dør det politimenn, brannmenn, ja til og fallskjermhoppere kan og vil omkomme, på grunn av det de gjør. Er vi så fryktelig redde for helsen til topp-prestasjonsfolket. Det er litt rart med tanke på at disse menneskene er de best trente som finnes i dette landet og verden forøvrig. For ingen er vel raskere, sterkere og mer utholdende enn akkurat toppidrettsutøverne?


«Ikke det at jeg synes folk skal dope seg, men jeg synes bare heller ikke at det skal være forbudt så lenge man ser og erfarer hva toppidrettenhar blitt:Sirkus. For utøveren er sporten det livsviktige levebrødet. For publikum er det topp underholdning.»


Anabole steroider- framgangsøkende medisiner
Utøveres bruk av dopingmidler har hatt et særegent fokus på de vevsoppbyggende steroidene. Begrepet «anabole steroider» er svartmalt opp og ned og opp i mente gjennom mange, mange år. Anabole steroider er imdlertid blant de tryggeste og beste medisiner som finnes i verden: Dagens forskningtyder også pådette. Samtidig er den utbredte bruken av katabole steroider (kortison), samt antiinflammatoriske NSAID-tabletter, i ferd med å avsløres som livsfarlige medikamenter. Sistnevnt brukes i Norge over en lav sko opp mot belastningsskadepasienter. Mens ikke en kjeft dør av oppbyggende hormoner, så dør det hundrevis av mennesker hvert å i Norge på grunn av farlige medikamenter. Bare gruppen antiinflammatoriske tar livet av årlige 150 nordmenn! ALARM! Hva tenker medisinerne på? Eller tør de ikke mene noe som helst positivt om doping? For det positive finnes også der.

PENGER, GULL OG ÆRE: It`s all in the bag of athletes.
Er det ikke på tide vi får et sett med realistiske spille-
regler og ikke en slags idealistfasade som ingen tror
på eller forholder seg til?

Teorien om at doping må være ikke tillatt fordi det er helseskadelig.
Jeg skriver teori fordi utøvere kan være i kjempegod form, ja de er faktisk som oftest i god form, og de bruker anabole oppbygningsmidler for å nå toppen i sine respektive idrettsgrener. De har som oftes en stålsterk helse, både psykisk og fysisk, og de kjemper om stor prestisje, gull og ære, og i hauger og lass med penger. Det dreier seg ikke om verdensmesterskap i sunnhet. Glem helse. Det som i tillegg kan sies om idrettsutøveres helsetilstand, er athelsetilstanden må være på topp for at de skal kunne konkurrere og vinne. Så ok, de har helsa på topp. De trenger ikke verden til å forklare dem at de «ikke må spise for mye godterier». Og vi trenger ikke sette spilleregler for å få toppunderholdningen vårservert, ei heller blir det mindre spennende med stadig nye verdensrekorder på stevner og arrangement. Vi skrur på og vil se nye rekorder, større prestasjoner og flotte kropper. Skulle ikke idrettsuniformene bli enda mindre?

FAGFOLK TIL HJELP: Det ville bety en stor bedring om
utøverne fritt kunne få hjelp med sin helse. Slik det
er i dag, kjører utøvere ofte sitt eget løp uten noen
slags form for helsesjekker. I stedet lever de i frykt
for å bli tatt.


JA, så ikke ta noe da, sier kanskje du?
Men hva skjer da? De når ikke verdenstoppen. Jeg
tror ikke det er kynisk å si, i alle fall ikke for en hel
del idretter og sport der det går på konkurranse innen
kroppsprestasjoner som fart, distanse og tid.


Alkohol, sigaretter, smertestillende osv, alt sammen er farligere enn anaboldoping, og toppidrett kan slite utøverne i stykker både psykisk og fysisk. Skal vi alle sammen gå inn for å holde disse utøverne uten risiko og nedbrytningselementer, ja da må vi forby dem å konkurrere i det hele tatt, for på dette stressnivået toppen beveger seg på, ja der er ikke konkurransen noe sunn i det hele tatt.


Har du sett startfeltet innen internasjonal sprint? Oj! De har flere alvorlige tilfeller av tvangsritualer og tanker enn Helsevest siste fem år sammenlagt. Moses!


Min teori om doping er at doping er juks så fort det inntatte medikamentet bryter med de regler som er vedtatt. Og ferdig med den saken. Jeg tror videre at anaboldopingen burde tillates for profesjonelle, mens det fortsatt ble opprettholdt et forbud i amatørrekkene. Jeg tror på sikt det ville normalisere idretten der heksejakt, svartmailing og urettferd i dag er høyst reelle temaer i hverdagen for våre norske og utenlanske idrettshelter.

SA DET RETT UT: Ja, jeg bruker og har brukt
dopingmidler (Arnold), og jeg mener at det
er greit så lenge det betyr likeverd og like
konkurranseregler som får alle utøverne til
å stille likt.


Amerikanernes gode gamle Austrian Oak
Arnold som er guvernør og kommende USApresident (det siste tror jeg og spår jeg :-), han har tidligere ikke lagt skjul på at han brukte oppbyggende hormoner for å toppe sin idrett. Han har også hele veien opp til Guvernør i California, stått fast på at doping er ok så lenge dette medfører rettferdighet mellom utøverne og i sporten og ikonkurransene. Dette er visdoms ord ifra USAs fargerike Østerrike-innvandrer. Men den siste tiden har apparatet rundt ham lagt mer og mer press på ham til og for at han må ta avstand fra dopingmidler. Å være runner up til presidentstolen i statene, det handler om å mene «de rette tingene«, så nå kan det være at flisa dras med i populistkarusellen for alvor. Arnold sto iallfall i mange år som et godt forbilde på åpenhet, ærlighet og selvstendighet.


Jeg sier ja til et visst nivå av anabol doping for utøvere på toppnivå, og der med en aldersgrense på 23 år eller hvor hen kroppen er ferdig med puberteten. Videre bør de farlige medikamentene som smertestillende, acetylsalisylsyre (anti-inflammatorisk) samt kortison, forbys som annet enn akutthjelp for at utøverne skal makte å stå en konkurranse med smerter. Ikke det at jeg mener utøvere bør leve med smerter, det bør de ikke, men jeg vet av erfaring at det ligger ofte stort prestasjonspress på utøverne, og en kamp med et vondt kne, en skulder, en albue, det forekommer i stor målestokk. Smertedempene medisiner burde dog skjæres kraftig ned på (utøverne må kunne sette seg lettere på benken og få fri). Bruk av smertestillende og kortison over tid, ser jeg som svært negativt og fraråder herved nedbrytende dopingmidler. For ja, det er doping å sette seg selv i smertefri tilstand der den naturlige tilværelsen vil by på smerter og vanskelige følelser og press.


Hvorfor må ikke anaboldoping være tillatt?
Teorien om at det er så farlig, den holder ikke vann. Anaboldoping er ikke farlig så lenge det foregår med normale og helseforskriftsmessige doseringer (se bruksanvisning og legeanbefalinger. I USA går ti tusener av middelaldrende menn på kurer med anabole steroider for å bygge opp sitt ungdommelige jeg både fysisk og psykisk. Antall brukere brer om seg som en flombølge. De har oppdaget alle de velsignelser de får ved å benytte disse såkalte hormonterapiene og testosteronbroene.
Utøverne har alle sitt medisinskrin. Dagens toppidrett er
som samfunnet ellers, gjennomsyret av forskjellige stoffer
som skal fremme velvære og prestasjoner. Tror vi virkelig
at toppidrett skal være uten hjelpmidler som vi har satt opp
i et reglement som konsekvent brytes? Hva blir det neste?
Kriminalisering? Og kriminalisering av tobakk og alkohol?
Er ikke vi på helt feil spor hvis vi trer ned over ørenepå folk*
at de snart ikke får lov til å puste? På spissen ja, og
gjennom huden.
«Det er unaturlig å tilføre kroppen substanser»
kom igjen! Norske idrettsutøvere stuer seg sammen i spesialbygde trykk-kammer og der ligger de som kanariefugler i bur og sprayer nesene sine med forkjølelsesmedisiner og astmaspray. Flere av dem har trolig «generelle luftveisplager», og av den grunn tillates de å ta sine medisiner (astmamedisinene inneholder prestasjonsøkende stoffer).


i tillegg dytter de i seg massevis av tabletter og pulver og væsker, der innholdet i ernæringen er så omlagt og endret på, at vi ganske trygt kan si oss enige i at det ikke lenger dreier seg om naturlig trening uten noen former for tilvirkning av de saker og ting utøverne tenker seg de skal bedre framgangen med. Så glem teorien også om «det naturlige». Det naturlige er at utøverne benytter de hjelpemidler som finnes.


Hvorfor ja til toppsports-doping?
1. Utøverne blir stående som ærlige mennesker.
2. De forulempes ikke av media og svartmales.
3. De kan være åpnere til hjelp med å ta medisinene sine på tryggeste og beste måte.
4. Topputøverne kunne handle trygge steroider, og ikke som i dag på gaten i et svartebørsmiljø.
5. Publikum ville fortsette å se utviklingen i utøverne uten mistanker og negativ tenkning.
6. Vi ville fortsette å se nye rekorder og større prestasjoner enn før.
7. Toppsporten på tv ville ikke omhandle juks som får oss alle i dårlig humør.
8. Forbildene ville ikke bli mobbet, uthengt og gjort til «latter».
9. Et ærligere og åpent forhold mellom denne verdens mennesker.