Kan man få kronisk hodeskade av å gjentatte ganger heade en fotball?Italiensk forskning tilsier at fotballspillere har økt risiko for å få MND (motor neurone disease), en progressiv tilstand som ikke kan kureres. Det er en normalt fatal degenerativ lidelse I nervesystemet.


I en studie ble 5 diagnistiserte tilfeller av MND funnet I en sub populasjon på 7435 spillere I de to øverste divisjonene I Italia. Disse var aktive i 1970-2001. Tallene er små, men er allikevel høyere en statistikken skulle tilsi. (7/100000).


En tidligere rapport fra Italiensk fotball fremstilte samme bekymring. Et 4 års studie Av alle spillerne i seria A og serie B mellom 1960 og 1977 fant at 8 av 24000 tidligere spillere hadde dødd av MND, mens en oppfølgende studie av de som hadde dødd eller blitt syke siden 1997 fant 32 flere tilfeller.


MND er kjent for å ha rammet en rekke tidligere spillere i England, som Don Revie, Rob Hindmarch fra Derby og Sunderland, Middlesbroughs Willie Maddren og tidligere Celtic ving Jimmy Johnstone.


Traumer har lenge blitt nevnt som risikofaktor for MND. Kan gjentatte headinger relateres til MND ved samtidig genetisk disposisjon?


Det ser ut til at vi har epidemiologisk bevis for en link mellom neuroskader og utvikling av MDN. Bevisene er ikke av en slik art atdet kan konkluderes og det kreves videre studier for å slå det fast. På grunn av den lave tilstedeværelsen av MND I normalbefolkningen vil det være vanskelig å slå fast et definitivt svar på mange år.