SPØRSMÅL & SVAR: Er det nødvendig å trene så hardt at det oppstår treningsverk?Spørsmål:
Jeg er trøtt av å hele tiden gå rundt og være stiv og sår dagene etter treningsøktene mine. Er det mulig å trene seg opp uten treningsverken?


Svar:
Forskjellen mellom å trene en gang per uke eller trene daglig, er at du innen daglig trening kan og bør og må trene lettere. Du vil da unngå stølhet/sårhet, og du vil oppnå de samme resultatene. Framgangen er den samme.
UNNGÅ SMERTER: Trener du på toppen
av overskuddet og kun påfører kroppen
liten nedbrytning, så vil du kunne øke
ikke bare like fort, men kanskje også
mer, enn om du trener deg nord og ned
i treningsverkens smerter og plager.


Det er ikke nødvendig å trene til det oppstår treningsverk.


Du vil kunne trene med den samme framgangen uten treningsverk som med.


Smertefri trening fungerer alldeles glimrende!