HØYT PROTEININNHOLD I KOSTHOLDET: Løper du noen helserisk ved å spise rikelig med proteiner? Og er en eventuell overdrivelse symptomsfri?


Livet er i seg livsfarlig. Du vil omsider dø av det. Mat kan være farlig i forbindelse med inaktivitet, sykdommer, bedervelse osv. Men på den andre siden er du også nødt til å spise. Dette erfarte bonden som skulle lære kua å ikke spise. Han hadde nesten klart det da kua døde.V
i må ha protein. Og tatt i betraktning hvor smart kroppen er når det gjelder tilpasning og utnyttelse av den kosten som er tilgjengelig, så kan man konkludere med at proteiner er både god og trygg mat.Det har vært nevnt ofte at det kan oppstå mulige skader på lever og nyrer som følge av for høyt proteininntak, men i så godt som heldekkende utstrekning så er denne faren kun for mennesker som har nyre/leverskader, sykdommer eller andre unormale forhold gjeldende.
· Forsøk med rotter viste at dietter med 80% av den totale kalorimengden bestående av proteiner, medførte marginale, knapt påviselige, endringer i lever og nyrer.


· Kroppsbyggere med inntak på 250-300 gram proteiner per døgn gjennom flere år, hadde overhodet ingen påviselige forstyrrelser i lever/nyrer.


Det anbefales å drikke tilstrekkelig med væske.En god væskebalanse og tilgang på rent, sunt vann, er en av naturens beste forsikringer på å bevare sunne, friske og velfungerende nyrer. Deretter anbefales det et fornuftig


moderert inntak av salt.Urbefolkninger som eskimoer og samer har i årtusener levd på proteinrik kost. Samene levde i stor grad av reinskjøtt, mens guttene på isen livnærte seg av selkjøtt. Sistenevnt også med rikelige mengder fett i maten.Erfaringer viser at utøvere som spiser for mye protein, ofte vil kunne få ammoniakk-luktende svette. Dette er i de tilfeller der dette forekommer, et signal fra kroppen som sier at proteininntaket trygt kan reduseres noe.