SPØRSMÅL & SVAR: Er intervaller en god måte å bygge opp kondisjonen på, og hvilken intervallfrekvens og lengde bør man legge opp til?

   
Sprintere trener mye intensiv, hard intervall-
trening. Dette kommer til syne i den betydelige
beinmuskulaturen de har, for intervalltrening og
sprint setter et stadig økende krav til kroppens
maksimale muskelstyrke.
 

Spørsmål:
Lurte på hva du har best erfaringer med for å øke kondisjonen når det gjelder intervall-trening? Liker du korte, mellomlange eller lange intervaller?

Svar:
Jeg liker best konstant løpstempo som gir en stabil puls i den sonen gjeldende trening ligger innenfor. Skal du trene intervaller, ville jeg foretrekke langdrag på opptil 1000 meter med lengre pauser mellom.

   
 
 

Korte intervaller med voldsom variasjon er ofte en affære som blir inntil svært slitsom for hele organismen, og denne typen trening ender fort og lett i overtrening. Man skal og bør vite meget godt hva man holder på med, når kondisjonstreningen legges opp med hard intervalltrening.

<P>Sprintere og fotballspillere må selvsagt utføre en del kort-intervall- trening, da deres idrett krever denne typen kapasitet. Men i alle tilfeller bør den hardeste treningsformen begrenses til å være en liten del av treningsopplegget hos den som er ute etter å bygge opp kondisjonen sin.

Men uavhengig av de følelsesmessige og vanemessige ting man måtte foretrekke: Intervaller kan meget vel brukes til å bygge opp kondisjonen med. I det fri og naturlige, vil intervall-lek være en bruksmåte kroppen ofte eksponeres for. Men som sagt foretrekker jeg at utøveren trener på en slik måte at kontrollen med treningen er og blir lettest mulig. På den måten kan utøveren med best sjanse sikre seg at treningen som bedrives, er framgangsrik.