I løpet av de siste 50 årene har hjertesykdommer blitt den sykdomsgruppen som tar livet av flest amerikanere. Det er estimert at 750 000 mister livet hvert år.


     
bildetekst
  

   

Kokosnøtter inneholder rikelig
fettsyrer. I USA benyttes kokos-
olje som kosttilskudd ved
slanking. Dette gjelder ved
slankekurer som bygger på høyt
inntak av fett og lavt inntak av
karbohydrat.

 


 


For knapt 80 år siden brakte Paul Dudley White oppfinnelsen elektrokardiogram (EKG) fra Tyskland til USA og fikk høre fra sine kollegaer at oppfinnelsen ikke hadde noen nytte gitt den ekstremt lave hyppigheten av hjertesykdommer i USA. Likevel, bare 30 år senere, var økningen av hjertesykdommer i USA så dramatisk at maskinen ble kreditert som det mest nyttige hjelpemiddel for diagnostisering.

 

Det virket som om en svært viktig hendelse måtte ha skjedd for å forklare den drastiske økningen i hjertesykdommene. Et utall teorier og hypoteser ble lagt fram for å forklare fenomenet. Den mest sannsynlige forklaringen tar utgangspunkt i den eksplosjonsaktige utviklingen i prosessering av mat som skjedde da. Resultatet var et kosthold som bestod av foredlete matvarer, uten noen som helst likhet med de originale råvarene og deres næringsinnhold. Selv om det finnes store mengder av vitenskapelige bevis på at foredlet mat har en dårlig innflytelse på helsen, så virker de med ansvaret for å beskytte vår helse maktesløse ovenfor markedet som er så sterkt styrt av konsumentene. Når disse døde og ofte kjemisk forandrete ”komponentene” blir konsumert i overflod ødelegger de den menneskelige biokjemien som er skapt for mat som er rik på næring, enzymer og fiber. Til tross for at inntaket av mettet fett var relativt stabilt i denne perioden, ble mettet fett utpekt som den viktigste faktoren i akselerasjonen av dødsfallene. Som vi skal se, så spiller mettet fett en mindre rolle en opprinnelig tenkt.

 

Det banebrytende arbeidet til den vest tyske biokjemisten Dr. Johanna Budwig var det første til å kaste lys over dette temaet. Dr. Budwig er nominert flere ganger til Nobel prisen i medisin og er internasjonalt anerkjent som verdens ledende autoritet på fett og oljer. De to essensielle fettsyrene er alpha-linolen-omega-3 fettsyre, og linolsyre omega-6 fettsyre. De er to av de 50 essensielle næringsstoffene som må til for å opprettholde et menneskeliv.

 

De essensielle næringsstoffene må taes inn gjennom maten og kan ikke dannes i kroppen. Mangel på alpha-linolen eller linol syre kan gi dårlig fettsyre metabolisme. De rikeste kildene til de essensielle fettsyrene er ubehandlete oljer fra frø, sånn som raps, solsikke og saflor olje. Linfrøolje er den ubestridte mesteren, da den inneholder begge de to essensielle fettsyrene i vesentlige mengder. Linfrø er naturens rikeste kilde på omega-3 fettsyrer med hele 57 % alpha-linolen syre.

 

Det essensielle fettet er klassifisert som flerumettede fettsyrer. De flerumettede fettsyrene er relativt ustabile når de utsettes for sterk påvirkning fra varme, lys eller oksygen. De store kommersielle prosesseringsmetodene har tatt i bruk disse destruktive egenskapene, i tillegg til kjemisk behandling, for på en effektiv måte å mette de umettede båndene. Denne mekanismen raner de essensielle fettsyrene for deres omega-3 og –6 egenskaper, og transformerer de fullstendig til mettet fett (hydrerte trans-isomere).

Produsentenes motiv er å skape varer med lengre holdbarhetstid. Men konsumentene bør være på vakt da produsentene på grunn av en særhet i lovene som omhandler merking av mat, kan markedsføre disse produktene med at de inneholder flerumettede fett. Margarin produkter er det verste eksemplet på slike farlige matvarer. Mange av dagens ernæringsfysiologer ser på margarin som den mest ondskapsfulle diettsvindelen som er påført den amerikanske befolkningen. Både legmenn og profesjonelt helsepersonell har falt for de misledende kampanjene som promoterer disse produktene som sunne for hjertet. Ingenting kunne vært lengre fra sannheten.

 

Dr. Budwig oppdaget derimot at mange amerikanere og utlendinger led av store mangler på grunn av fjerningen av de essensielle fettsyrene. Forbruket av endrete fettprodukter, som margarin, ble bevist å gjøre tilstanden verre ved at de ble brukt isteden for det gunstige fettet i de metabolske prosessene. Uheldigvis, så fortsetter trenden.

 

Dr. Budwig tilegner ikke bare opptrappingen av hjertesykdommer til hasardiøse prosesseringsmetoder, men også tilfeller av kreft, slag, og mange andre av vår tids sykdommer. Dette kan meget sannsynelig bevises, da ledende forsker og forfatter, Dr. Donald Rudin, har rapportert at nesten alle av amerikanerne mangler minst 80 % av de essensielle fettsyrene.

 

Implikasjonene med hensyn på hjertesykdommer er brede og langt rekkende. Mettet og forfalsket fett innehar en tendens til å konglomerere (klumpe seg sammen) slik at blodet tykner og dermed fører til økt blodtrykk som igjen øker belastningen på hjertet. Denne klebende effekten fører til en sterk oppbygging av åreforkalking i arterieveggene. For disse tilfellene kan tilgangen på den livsnødvendige oksygenet til hjertet minke og føre til hjertekrampe og muligens hjerteattakk. Dessuten produseres de hormonellaktige substansene kalt prostaglandiner fra de livsviktige fettsyrene. En av de mange viktige funksjonene til prostaglandinene er å regulere bruken av musklene i arteriene. Enhver forstyrrelse skapt av en mangel på de essensielle fettsyrer kan forstyrre systemets evne til regulering, noe som gir spasmer i arteriemusklene.

 

Foredlet fett og oljer er vitenskapelig bevist å øke lavtetthets lipoprotein (LDL) som er den skadelige kolesterolen, mens den gode kolesterolen, høytetthets lipoprotein (HDL) minker og triglyceridene øker.

 

Alle de negative effektene beskrevet ovenfor kan forårsake en økning i blodets tetthet og trangere blodårer. Det resulterer i en økt arbeidsmengde på hjertet som kan gi en forstørrelse av høyre hjertekammer (corpulmonale). Så, er det noen bombe at hjertelidelser dreper flere amerikanere enn alle andre livsstilssykdommer til sammen?

 

Løsningen er, ifølge Dr. Budwig, en diett som i hovedsak består av organisk vegetariansk mat, supplert med de essensielle fettsyrene gjennom linfrøolje som er naturens rikeste kilde på dem og eliminasjon av alt fett som er raffinert og endret. Hun tror at dette er eneste måten en normal metabolisme kan gjenvinnes på slik at livsstilssykdommene holdes borte.

 

En undersøkelse av resultatene av å tilføre essensielle fettsyrer i dietten viser mange fordeler. I motsetning til mettet fett og fett som er endret, har essensielle fettsyrer blitt vitenskapelig bevist å minke sammenopphoping av blodplater, samtidlig som det mettede fettet blir holdt mobilt i blodet, noe som reduserer sjansen for at det skal feste seg på veggene inni blodårene. Denne effekten reduserer også tykkelsen på blodet og reduserer dermed arbeidsbelastningen på hjertet. Et gunstig inntak av fettsyrene omega-3 og omega-6 gjennom linfrøolje forsikrer en balansert produksjon av prostaglandiner, og dermed en riktig regulering av arterienes kontraksjoner og avslapninger.

 

Vitenskapelige studier har også vist en normalisering av lipidene (fettet) i blodet hos personer med hyperlipemi ved inntak av de essensielle fettsyrene. En nedgang av de skadelige LDL partiklene (kolesterol), og en reduksjon av triglyserid nivået er også demonstrert. Aldri har dette paradokset med å redusere de skadelige lipidene i blodet ved å øke inntaket av gunstige fettsyrer blitt så vidunderlig skildret som i den virkelige historien som ble berømt igjennom filmen ”Lorenzos olje”.

 

Videre, så er de essensielle fettsyrene svært viktige i å bringe oksygen ifra hemoglobinet (oksygenfrakteren i de røde blodcellene) ut til alle våre hundre billioner celler. Et underskudd på oksygen (hypoxia) eller tap av oksygen (anoksi) til hjertemuskelen som resulterer i at vev dør er definisjonen på myokardinfakt (hjerteinfarkt). Tilslutt, så er hjertet et elektrisk drevet organ, noe som er bevist igjennom tidligere nevnte elektrokardiogram (EKG). Uten elektrisk ledningsevne vil hjertet slutte å trekke seg sammen. Uendrete essensielle fettsyrer frakter en elektrisk ladning som ligger i deres ytre elektronbaner. Dr. Budwig hevder at disse bio-elektriske dynamoene forsterker alle livets funksjoner, inkludert den elektriske ledningsevnen og sammentrekningskraften til hjertet.

 

Som en oppsummering virker det fornuftig å gå tilbake til en diett basert på mer vegetarkost rik på de essensielle fettsyrene, og kutte ut de skadelige prosesserte fettproduktene, mens en minker inntaket av mettet fett for å forhindre livs svekkende sykdommer.

 

Det må nevnes at kardiovaskulære sykdommer er et stort medisinsk problem, og en bør gå til en konsultasjon med en kvalifisert person innefor helsevesenet.

 

Denne artikkelen er kun ment som informasjon og må ikke sees på som medisinsk veiledning.

 

Referanser

1) Flax as a True Aid Against Arthritis, Heart Infarction, Cancer, and other Diseases, Dr. Johanna Budwig. (Apple Publishing Company, 1992),
2) The Kellogg Report, Joseph D. Beasley, M.D., Jerry J. Swift, M.A. (The Institute of Health Policy and Practice, U.S.A. 1989),
3) Potential Uses of Flax in Human Nutrition, Stephen C. Cunnane, Ph.D., Thomas M.S. Wolever, M.D., Ph.D. (Dept. of Nutritional Sciences, Faculty of Medicine, University of Toronto),
4) Improving Atherogenic Risk in Hyperlipidemic Humans with Flax Seed Supplementation, Marvin L. Bierenbaum, M.D., Tom R. Watkins, Ph.D. (Kenneth L. Jordan Heart Fund, U.S.A.)
5) Does Dietary Linolenic Acid Influence Blood Pressure?, E.M. Barry, J. Hirsch (Am. J. Clin. Nutr. 44:436-440, 1989),
6) Effect of Flax and Dietary Alpha-Linolenic Acid on Blood Platelets in Human Subjects, B.J. Holub (Proceedings of the 53rd Flax Institute, U.S.A. 1990),
7) Use of Flaxseed as a Source of Omega-3 Fatty Acid in Human Nutrition, Molly A. Dieken (Proceedings of the 54th Flax Institute, U.S.A. 1992)
8) The Omega-3 Phenomenon, D. Ruden and C. Felix (Avon, 1987) 9) Beyond Pritiken, A.L.G. (Bantam U.S.A. 1988).

Av: Jade Beutler